TRZYMAĆ ZWYCIĘSTWO | World Challenge

TRZYMAĆ ZWYCIĘSTWO

David Wilkerson (1931-2011)August 20, 2019

Bóg nie szydzi ze swoich dzieci, kiedy obiecuje, „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani” (Rzymian 8:28). On nie kłamie, kiedy obiecuje, „Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.. . Wołają, a Pan wysłuchuje ich, I ocala ich ze wszystkich udręk” (Psalm 34:16, 18).

Kiedy wołamy do Boga o miłosierdzie i pomoc, całe niebo jest poruszone w naszej sprawie. Gdyby Pan pozwolił nam wglądnąć ludzkimi oczami w świat duchowy, byłby to niesamowity widok;  by oglądać te dobre rzeczy, które on przygotował dla tych, którzy go wzywają i ufają mu.

Jednak, kiedy jesteśmy przytłoczeni okolicznościami poza naszą kontrolą, to często odwracamy się od naszego prawdziwego Źródła pokoju i zwycięstwa. Szybko chcemy odciążyć nasze serca przed przyjaciółmi, pastorami, doradcami i członkami rodziny, szukając wszędzie przychylnej rady, zamiast uciekać do komory modlitwy.

Ponieważ nie mamy cierpliwości; ponieważ żyjemy i postępujemy według naszych odczuć; ponieważ ciało nie może znieść opóźnień, ponieważ nie widzimy wyraźnego dowodu działania Boga -- postępujemy tak, jak Izraelici i odwracamy się od Niego, by było tak, jak chce tego nasze ciało.

Co za niezgłębiona łaska Boża -- że wybrał najbardziej niegodnych, najsłabszych -- by byli Jego narzędziami. Boże obietnice dla nas są wielkie i cenne: „Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują” (1 Kor 2:9).

Bóg jest dalej na tronie i czeka, byśmy wzywali jego imienia, a więc nie ignoruj majestatu  i wierności kochającego Ojca. Słowo Mówi nam, gdzie jest zwycięstwo, a więc wierz i tego się trzymaj.

Download PDF