TWOJE SŁOWO WYBAWIENIA | World Challenge

TWOJE SŁOWO WYBAWIENIA

David WilkersonFebruary 19, 2016

Pismo mówi, że kiedy Eliasz znajdował się w jaskini, gdy uciekał przed Jezebel, „ wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały szedł przed Panem; lecz w tym wichrze nie było Pana” (1 Król. 19:11). W tym przesłaniu nie było Boga.

„ Po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana” (9:11). Czy oczekujesz, że usłyszysz ogniste słowo?  „Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana” (19:12).

.Bóg wie jakie słowo potrzebujesz usłyszeć, kiedy jesteś załamany i zraniony. I nie jest to słowo osądzenia, ani trudne słowo, ani ogniste kazanie. Ja wierzę, że Pan mówi nam w tym fragmencie, „Kiedy jesteś przygięty przez swoje doświadczenia, Ja ciebie nie potraktuję szorstko.” Nie, Eliasz potrzebował usłyszeć miękki, uprzejmy głos: „ A po ogniu cichy łagodny powiew”  (1 Król.19:12). Niektóre manuskrypty tłumaczą ten zwrot jako „delikatny powiew,” co oznacza „miękki, ożywczy wietrzyk.”

Ten sam delikatny, cichy głos przychodzi do nas z serca naszego Ojca dzisiaj. A jego przesłanie jest takie samo: „oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan.”  (Jakuba 5:11).

„ Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. . . . Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją” (Psalm 103:8-11, 13).

To jest twoje słowo wybawienia: wstań i zaufaj! Nadszedł dla ciebie czas, aby uwierzyć, że Jezus jest z tobą w twojej burzy. On ci da siłę do wytrwania.

Nie wierz w kłamstwo, że będziesz zdruzgotany. Diabeł nic nie wskóra. Pan powiedział: „Bez względu na to jak bardzo się czujesz zraniony, nie pozwolę, żebyś został złamany. Nie pozwolę, żeby ogień zgasł. Mój Duch będzie wiał na niewygasłe węgielki i twój płomień dla Mnie powróci.”

Download PDF