TYLKO JEZUS DAJE ŻYCIE | World Challenge

TYLKO JEZUS DAJE ŻYCIE

David WilkersonMay 25, 2017

Bóg poważnie traktuje to, kiedy mówi, "Zapłatą za grzech jest śmierć" (Rzymian 6:23).

Poprzez 8 rozdział Rzymian Paweł wykazuje destrukcyjną realność grzechu. Stwierdza tak: "Jeżeli będziecie żyć według ciała, to umrzecie. Kierowanie się pożądliwościami, życie tylko według zmysłów, prowadzi do śmierci. Ciało jest martwe z powodu grzechu."

Krótko mówiąc, śmierć znaczy, że nie ma życia. I tylko Jezus daje życie i mówi, "Ja jestem zmartwychwstanie i życie" (Jana 11:25).

Ponieważ niewierzącym brakuje życia, to wszystko, za czym się uganiają prowadzi do śmierci. To jest powód dlaczego taki wielu ucieka do alkoholu i "rekreacyjnych" narkotyków. Dla nich "bycie na haju" nie jest już tylko zabawą; raczej jest to próba znieczulenia bólu wywołanego przez grzech, bólu spowodowanego przez prawdziwą pustkę.

" Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością" (Efezjan 4:18-19).

Jaki to okropny stan, który opisuje Paweł. Mówi: "Tacy ludzie są tak bardzo oddani świeckim przyjemnościom, że nie mają już czucia." Krótko mówiąc, stali się nieczuli na wszystko co pochodzi od Boga. W Swojej miłości Pan wyciąga rękę do każdej tak znieczulonej duszy.

Paweł pokazuje kontrast tego stanu w porównaniu z tymi, którzy są w Ciele Chrystusa: "Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego" (Efezjan 4:20-23).

Paweł przedstawia swoje przesłanie bardzo jasno: "Możecie zostać wzbudzeni. Możecie zostać przemienieni. Możecie wejść do nowego życia." Jaka wspaniałą nadzieja!

Download PDF