UCISZENIE PRZEZ CHRYSTUSA OSKARŻEŃ SZATANA | World Challenge

UCISZENIE PRZEZ CHRYSTUSA OSKARŻEŃ SZATANA

David Wilkerson (1931-2011)February 4, 2020

„Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący” (Hbr 9:11).

Tak, jak najwyższy kapłan wchodził po stopniach do miejsca świętego w Dniu Zadośćuczynienia, nasz  Najwyższy Kapłan Jezus wstąpił do niebiańskiej świątyni. Jan opisuje, że widział Jezusa w jego szatach kapłańskich: „Odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem” (Obj. 1:13).

Jezus wstąpił do chwały jako nasz Najwyższy Kapłan, by orędować za nami. On jest w chwale, na którą zasługuje, ale czyni tam coś dla nas. Psalmista mówi tak w Psalmie 68: „Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś z sobą jeńców, Wziąłeś ludzi; Błogosławiony niech będzie Pan! Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze” (Psalm 68:19-20). Mówi, „Nasz Zbawiciel dał nam wszelkie dary, byśmy mogli żyć w wolności!”

Autor Listu do Hebrajczyków przypomina nam, że działanie Jezusa w niebie jest dla nas wszystkich: „Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga” (Hbr 9:24). „Bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (7:25). To Chrystus czyni dla nas, swoich dzieci.

Co to dokładnie oznacza, że „żyje, by się wstawiać za nami?” Niektórzy mogą sobie wyobrażać Jezusa stojącego przed Ojcem, błagającego Go, by okazał nam miłosierdzie, kiedy upadniemy. Jednak wstawiennictwo Chrystusa za nami dotyczy oskarżeń szatana przeciwko nam. Diabeł przychodzi przed Boży tron, by oskarżać nas za każdy upadek i przewinienie, żądając „sprawiedliwości”, ale Jezus natychmiast wkracza, żądając, by szatan zostawił nas w spokoju.

Jezus wstawia się również w naszych sercach, jednając nas z Ojcem. Przypomina nam, że mamy przebaczenie i możemy zaufać Bożej wierności, że zaopatrzy nas we wszelką siłę i moc, której potrzebujemy.

Z powodu wstawiennictwa Jezusa możesz powiedzieć, „Mogę mieć walki w ciele, ale wiem, co Jezus uczynił dla mnie. Grzech już nie może mnie trzymać, ponieważ On jest moim Najwyższym Kapłanem.

Download PDF