UFNOŚĆ W BOGU | World Challenge

UFNOŚĆ W BOGU

David WilkersonOctober 26, 2016

Zwróć uwagę na świadectwo jakie głosiliśmy o naszym chwalebnym Panu. Mówiliśmy, że On zaopatruje i nazwaliśmy Go Jahve Jaira. Ogłaszaliśmy Jego obietnice dotyczące zaopatrzenia Jego dzieci. On obiecuje:

" Brałem jednak wzgląd na moje imię, aby nie zostało zbezczeszczone w oczach narodów, na oczach których ich wyprowadziłem" (Ezechiel 20:14).

Mówi on właściwie, "Kiedy ratowałem Izrael, to nie działo się to w jakimś ukrytym kącie. Czyniłem dla nich cuda przed całym światem. Teraz chcę to samo czynić w waszym pokoleniu."

Drogi święty, czy zmagasz się z sytuacją, której jeszcze nie oddałeś Bogu? Czy jesteś wzywany, aby położyć swoją wiarę na czymś nieznanym? Czy postanowiłeś, "Tylko cud od Pana może mnie uratować"?

BOŻY LUD NIE BĘDZIE ZAWSTYDZONY

Może nie zrozumiesz jak Bóg będzie dokonywał tego wybawienia; nikt w Biblii tego nie rozumiał. Ale wiemy na pewno, że jeden Jego anioł może spowodować to, że tłumy będą uciekać. Pan nigdy nie pozwoli, żeby Jego lud został zawstydzony!

Właśnie teraz mówi nam tak, jak powiedział Izraelowi,  "wezwałem was z waszych grzechów i postawiłem was na widok wszystkich wokoło, abyście mogli uwielbić Moje imię. To Ja was powołałem i Ja was wybawię na oczach bezbożnych, ze względu na Moje imię." A więc, czy teraz będziesz chodził w tym, co głosisz i mówisz, że w to wierzysz? Czy weźmiesz Boga za słowo, aby było uwielbione Jego imię przed ludźmi?

Obyśmy wszyscy przyjęli modlitwę Dawida na te czasy:

" Ale Ty, Boże, Panie mój, bądź ze mną dla imienia swego, a że dobra jest łaska twoja, wybaw mnie!" (Psalm 109:21).

Bóg nigdy wystawi swojego ludu na pośmiewisko. On dotrzyma tobie Słowa, bo Jego honor jest wystawiony na próbę.

Download PDF