UMOCNIENI BOŻĄ OBECNOŚCIĄ | World Challenge

UMOCNIENI BOŻĄ OBECNOŚCIĄ

David Wilkerson (1931-2011)July 26, 2019

Pismo podaje niezliczone przykłady tego, jak Pan umacnia swój lud, by żyli dla niego. Weź na przykład Mojżesza. On był przekonany, że bez Bożej obecności w jego życiu był bezużyteczny dla niego, by cokolwiek osiągnąć. Kiedy rozmawiał twarzą w twarz z Panem, stwierdził odważnie, „Jeżeli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać” (2 Mojż 33:15). Mówił, „Panie, jeżeli nie jesteś z nami, to nam się to nie uda. Nie zrobimy nawet kroku bez pewności twojej obecności.”

Boża obecność jest tym, co oddziela nas od niewierzących. Stary Testament jest pełny zapisów o wielkim błogosławieństwie, które zstępowało na tych, którzy mieli Bożą obecność. Na przykład, Boża obecność była tak ewidentna w życiu Abrahama, że nawet okoliczni poganie zauważyli różnicę pomiędzy życiem ich i jego. Pogański król Abimelech powiedział, „Bóg jest z tobą we wszystkim, co czynisz” (1 Mojż. 21:22).

Bóg obiecał Jozuemu, że żaden wróg go nie pokona, kiedy jego obecność będzie z nim: „Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz; jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę, Tylko bądź mocny i bardzo mężny ” (Jozuego 1:5-6). Kiedy Duch Boży jest obecny w twoim życiu, możesz być zwycięzcą, ponieważ ufasz jego obietnicom, że będzie z tobą we wszystkim, co czynisz.

Bóg podzielił się z Izajaszem szczególną obietnicą, którą daje tym, których kocha: „Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś!. . Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem; . . Nie bój się, bo Ja jestem z tobą” (Izajasz 43:1, 3, 5). Z Bożą obecnością mieszkającą w tobie możesz iść przez każdy ogień i nie tylko przetrwać, ale być bezpieczny i zachowany we wszystkim. Tak, jak było z Mojżeszem, Abrahamem i innymi, masz potężne świadectwo Bożej obecności w twoim życiu dzisiaj.   

Download PDF