UWOLNIONY Z PUŁAPKI | World Challenge

UWOLNIONY Z PUŁAPKI

David Wilkerson (1931-2011)December 26, 2019

„Błogosławiony Pan, Który nie wydał nas na łup zębom ich! Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników   . . . Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię” (Psalm 124:6-8).

Ptasznicy to byli profesjonalni łapacze ptaków, zanim wynaleziono strzelby. Łapali ptaki, rozkładając na ziemi sieci i przytwierdzali do nich pułapki lub sidła. Rozsypywali na ziemi ziarna w pobliżu sieci i kiedy ptaki jadły ziarna, pułapka się otwierała, a sieć wyskakiwała nad nimi i chwytała je. Ptasznicy łapali ptaki w kilku celach - jako zabawki, jako ofiary lub jako pokarm.

W Biblii widzimy nasze dusze przyrównane do ptaków: „Czy moje dziedzictwo jest pstrym ptakiem” (Jeremiasz 12:9). Jeżeli jesteśmy „ptakami”, to kim jest ptasznik? Według Biblii, ptasznik, to sam diabeł. Szatan jest absolutnie zdeterminowany, by pokonać każdego wierzącego, który chodzi w świętości i całkowitym oddaniu Jezusowi Chrystusowi.

Ponieważ diabeł nie jest wszechobecny i nie może być wszędzie jednocześnie, to kieruje tłumami istot demonicznych, zwierzchnościami i mocami ciemności. Te demoniczne moce działają, zastawiając pułapki na chrześcijan. Szatan używa również bezbożnych ludzi, by zakładali pułapki demoniczne: „Bezbożni zastawili na mnie sidło” (Psalm 119:110).

Psalmista pisze: „Uchowaj mnie, Panie, od rąk bezbożnika, Ustrzeż mnie od ludzi okrutnych, Którzy pragną zachwiać kroki moje! Pyszni zastawili na mnie sidła i sznury, Rozciągają sieci, Przy drodze nastawiają na mnie pułapkę” (Psalm 140:5-6).

Chociaż jest to prawdą, że szatan ma armię najzdolniejszych, doświadczonych ptaszników na ziemi, dobra wiadomość jest taka, że żaden z tych ataków na dziecko Boże nie powiedzie się. Obojętne jaki jest twój upadek, twoje trudności lub twoja pułapka, odpocznij w pewności, że Bóg jest po twojej stronie. Nawet, kiedy jesteś słaby, możesz do niego zawołać, a on przyjdzie i rozerwie tą sieć. Uspokój się i zobacz jego zbawienie!

Download PDF