WŁAŚNIE JUŻ MASZ BYĆ WYZWOLONY! | World Challenge

WŁAŚNIE JUŻ MASZ BYĆ WYZWOLONY!

David Wilkerson (1931-2011)April 5, 2018

Biblia wyraźnie mówi, że moce demoniczne działają, zastawiając pułapki na chrześcijan. Szatan jest absolutnie zdeterminowany, by pokonać każdego wierzącego, który chodzi w świętości i całkowitym oddaniu dla Jezusa Chrystusa. Zrozumcie, ze szatan nie jest wszędzie obecny – nie może być wszędzie równocześnie – i nie wie też wszystkiego. Ale on ma pod swoimi rozkazami tłumy istot demonicznych, zwierzchności i moce ciemności. Te moce ciemności zastawiają pułapki na ciebie. „Bezbożni zastawili na mnie sidło” (Psalm 119:110).

„Zastawili potajemnie na mnie sidła” (Psalm 142,4).

Kochani, diabeł zastawił na was sidła, których nie widzicie. Dlatego musicie się pilnować cały czas. On może użyć złych ludzi, może użyć pokusy ciała, albo nawet innych chrześcijan, ale możecie być pewni, że szatan zastawia sidła do grzechu.

Jeżeli stałeś się ofiarą jego pułapki i teraz żyjesz w niewoli, musisz sobie uświadomić, że twój upadek prawdopodobnie nie był przemyślany. Diabeł znał twoją słabość i na to cię złapał.. Możesz stale się oskarżać, myśląc, „Jak mogłem coś takiego zrobić?” Ale bicie siebie, to absolutna strata czasu! Nigdy nie potrafisz zrozumieć, jak mogłeś być tak głupi, ślepy i bezmyślny, a więc zwróć swoje myśli ponownie na Jezusa, bo mam dla ciebie niesamowite wiadomości. Właśnie masz już być wyzwolony!

Jeżeli zostałeś złapany przez nieprzyjaciela w jakiś sposób i wpadłeś w jego sidła, a wiesz że kochasz Boga całym sercem, Pan nie pozwoli ci pozostać niewolnikiem wroga. Czytaj Słowo Boże z odnowionym poświęceniem i proś Ducha Świętego, by dał ci zrozumienie. W imieniu Jezusa jest moc i On cię uwolni i ochroni!

Download PDF