W CZASIE NASZEJ POTRZEBY | World Challenge

W CZASIE NASZEJ POTRZEBY

David WilkersonApril 6, 2016

„Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (Hbr 4:16).

Co to jest nasz „czas potrzeby”? To wtedy, kiedy zawiedliśmy naszego błogosławionego Pana. W momencie, kiedy zgrzeszymy, potrzebujemy łaski i miłosierdzia, a Bóg zaprasza nas, byśmy przyszli odważnie do Jego tronu z ufnością, że otrzymamy wszystko, czego potrzebujemy. Nie mamy przychodzić do Niego tylko wtedy, kiedy czujemy się w porządku i święci; mamy przychodzić zawsze, kiedy jesteśmy w potrzebie.

Ponadto nie musimy czekać, by nasze dusze zostały oczyszczone. „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (1 J 1:9). Jan mówi, że nie mamy próbować pracować na oczyszczenie godzinami, dniami czy tygodniami. To następuje natychmiast, kiedy przychodzimy do Pana.

Czy więc masz wiarę, że Bóg przebaczy natychmiast? Czy możesz zaakceptować natychmiastową, nieprzerwaną społeczność z Ojcem? Do tego właśnie Pismo nas zachęca. Ta sama wiara, która nas zbawia i przebacza nam, również nas trzyma. Piotr mówi, że „mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym” (1 Pt 1:5). To niesamowita prawda.

Jednak nasza niewiara wstrzymuje nas przed wejściem w Bożą podtrzymującą moc. Z biegiem czasu widzimy ciągłe upadki w grzech i możemy zacząć rozpaczać. Kochani, tak nie może być. Bóg dał nam wspaniałe obietnice Nowego Przymierza, ale one są bezużyteczne, jeżeli nie wierzymy i nie korzystamy z nich. Nasz Pan zobowiązał się, że włoży Jego prawa w nasze serca, będzie naszym Bogiem, uchroni nas przed upadkiem, włoży w nas Jego bojaźń, da nam siłę do posłuszeństwa i poprowadzi nas Jego drogami. Ale my musimy w pełni w to wierzyć.

Download PDF