WALCZ O KAŻDY CENTYMETR TWOJEGO SERCA | World Challenge

WALCZ O KAŻDY CENTYMETR TWOJEGO SERCA

David Wilkerson (1931-2011)April 17, 2020

Szatan obrócił swój gniew na kościół Jezusa Chrystusa i zarezerwował najgorszą wściekłość na wierzących, którzy przestrzegają Bożych przykazań i ufają Mu. Diabeł wie, że ta walka jest jego ostatnią szansą, gdyż zostało już niewiele czasu przed powrotem Chrystusa po jego Oblubienicę: „Gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele” (Obj. 12:12).

Szatan stara się kusić ludzi Bożych, by zbuntowali się przeciwko Bogu tak, jak on skusił Adama i Ewę. Jak więc to odnosi się do ciebie i do mnie? Szatan nie jest zainteresowany, by zmienić nas w degeneratów. Chce tylko, byśmy zbuntowali się w jednej sprawie, a to da mu wystarczającą pozycję, by sobie tam uczynić przyczółek. Jego zwierzchności i moce są w pogotowiu, by dać mu informację o nas - one obserwują nasze czyny i słyszą nasze rozmowy. Kiedy zobaczą słabość cielesną, kierują cały swój atak na tą słabą strefę.

Paweł ostrzega, „Zewleczcie z siebie starego człowieka. . i odnówcie się w duchu umysłu waszego,. . . nie dawajcie diabłu przystępu” (Efezjan 4:22, 23, 27). Cena za zwycięskie życie nie jest błahą sprawą; to oznacza oddanie naszego życia całkowicie dla Bożego Słowa, bez ciemnych miejsc, ukrytych pożądliwości i rebelii. W Słowie Bożym jest moc -- przez nie on stworzył wszystko i dalej ono daje życie. Przez swoje Słowo Bóg strąca z tronów królów i podnosi narody, przez nie błogosławi i zbawia, osądza i niszczy.

Nie daj szatanowi ani centymetra gruntu - on tylko tyle potrzebuje, by tam założyć bazę swoich sił.

Oto kilka dziedzin, na które należy zwracać uwagę, by chronić przed nieprzyjacielem:

  • Utrzymuj społeczność z innymi wierzącymi (Hbr 10:25)
  • Nie trzymaj nieprzebaczenia do innych wierzących ( Mat. 6:14-15).
  • Odrzuć wszelką gorycz i kłótliwość (Jakub 3:14-16).

„Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje” (Hbr 10:19-20). Kiedy powódź naciera i jesteś przytłoczony, wejdź przed Boży tron, gdyż Baranek uczynił ci dostęp, przez swoją krew.

Download PDF