WALKA Z POWRACAJĄCYMI WĄTPLIWOŚCIAMI | World Challenge

WALKA Z POWRACAJĄCYMI WĄTPLIWOŚCIAMI

David Wilkerson (1931-2011)July 5, 2019

Jezus zadał pytanie, „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie?” Właśnie opowiedział historię o wytrwałej kobiecie, która prosiła sędziego, żeby wydał wyrok na jej korzyść i zapewnił sprawiedliwość w jej sprawie (zobacz tę historię w Łukasza 18:2-8). Jezus użył historii tej kobiety jako przykład mocnej, wytrwałej wiary, jakiej szuka – takiej, która woła do Boga w czasie doświadczenia i ufa mu, że wypełni obietnice. Chrystus wiedział, że taka wytrwała wiara jest jedyną, jaka może podtrzymać jego ludzi w nadchodzących czasach.

Jezus odnosi się do tej sprawy, kiedy mówi o tych, których wiara wytrwa „tylko na tę chwilę.” Innymi słowy, kiedy nie otrzymują odpowiedzi na modlitwy – kiedy ich ostateczna data dotycząca próśb nie jest dotrzymana – popadają w niewiarę. Ich wiara nie ma korzeni. „Nie maja w sobie korzeni i trwają tylko na chwilę. Kiedy przychodzi ucisk i prześladowanie z powodu Słowa, natychmiast potykają się” (Mat. 13:21).

Zbyt często, kiedy w życiu tych wierzących zaczynają się pojawiać prześladowania, tacy się gorszą. Może słyszałeś takie zgorszenie wyrażane przez chrześcijan, którzy zderzyli się z prześladowaniem. Czytali Boże Słowo, cytowali pewne obietnice i modlili się gorliwie, ale ich doświadczenie trwa i wchodzi powtarzające się zwątpienie.

Nie daj się oszukać, szatan podsyca te rosnące wątpliwości tak, aby twoja pasja do Chrystusa została zredukowana do wspomnienia. Apostoł Paweł zachęcał Tymoteusza: „Znoś trudności jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa” (2 Tym. 2:3). Mówił tak: „Jesteś żołnierzem w armii Pana i zostałeś wyszkolony, aby przeżywać trudy w duchowej walce.”

„Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim” (2 Kronik 16:9). Pomyśl o tym! Bóg spogląda w dół na całą ziemię, szukając pilnie tego mężczyzny czy kobiety wiary, który jest całkowicie jemu oddany, aby mu ufać.

Kiedy postanowisz mocno w swoim sercu, aby stać mocno dla Boga, to On okaże się mocny dla ciebie i da ci swoją moc, aby „zachować wiarę.”

Download PDF