WIELKOŚĆ NASZEGO BOGA | World Challenge

WIELKOŚĆ NASZEGO BOGA

David Wilkerson (1931-2011)November 24, 2017

Psalmista Dawid przypomina nam o wielkości Boga nawet podczas największych powodzi. Nasze obecne powodzie może podniosły swój głos, ale Bóg panuje nad całą naturą. Tylko On sprawuje kontrolę.

Dawid wyraża błaganie tych, którzy są pogrążeni przez powodzie swojej duszy: " Ratuj mnie, o Boże, bo woda sięga mi już po szyję. Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg, Dostałem się w głębokie wody, a nurt zalewa mnie. Zmęczyłem się wołając, wyschło gardło moje; Zamroczyły się oczy moje od czekania na Boga mego" (Psalm 69:2-4).

Ale Dawid dał nam też odpowiedź w każdej wielkiej powodzi: "Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, mocniejszy jest Pan na wysokości" (Psalm 93:4).

Teraz wody powodzi podnoszą się dla wielu wierzących - ucisk, doświadczenia, poważne kłopoty, troska o wydarzenia na świecie. Ale Bóg ogłosił tę obietnicę: "Kiedy pójdziesz przez wody, będę z tobą; i przez rzeki, to nie zaleją cię. Kiedy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień ciebie nie spali" (Izajasz 43:2).

" Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. . .  Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. . .   Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość Jego dla synów ich synów" (Psalm 103:8,11,17).

" Bo wielka ponad niebiosa jest łaska twoja... Chwała twoja niech będzie nad całą ziemią" (108:4-5).

"Jestem jak zielona oliwka w Domu Bożym; Zaufałem łasce Bożej na wieki wieków" (52:10).

Pozwól, aby Boże Słowo oświecało i wzmacniało cię we wszystkim co robisz!

Download PDF