WOJNA SZATANA PRZECIWKO JEGO KOŚCIOŁOWI | World Challenge

WOJNA SZATANA PRZECIWKO JEGO KOŚCIOŁOWI

David Wilkerson (1931-2011)March 28, 2019

Księga Objawienia mówi nam, że w dniach ostatecznych szatan powstanie z gniewem i będzie walczył „z resztką.” Tą resztką jest oczywiście Ciało Chrystusa, składając się ze wszystkich „którzy zachowują przykazania Boże i mają świadectwo Jezusa Chrystusa (Objawienie 12:17).

W kościele Jezusa Chrystusa często mówimy o duchowej walce; wojna, która jest opisana w Objawieniu jest to ogólnoświatowy atak jaki szatan przypuścił na Ciało Chrystusa: „I dozwolono mu walczyć z świętymi” (13:7).

Każdy wierzący jest na liście wielkiej armii Pana i szatan prowadzi swoją demoniczną wojnę z tą armią. Apostoł Paweł powiada, że na każdym polu walki, nie walczymy z ciałem. Gdyż nasza broń i nasza walka nie są cielesne” (2 Kor. 10:3-4).

Jest wiele „stref wojennych” na naszej planecie. W Ameryce wojna szatana przeciwko kościołowi jest to ustawiczne zalewanie zmysłowością i materializmem. Jego bronią w tej walce jest miłość pieniędzy i uzależnienie od przyjemności. Ale jest też inne pole bitwy w tej wojnie: prywatna wojna indywidualnych dzieci Bożych.

Każdy wierzący na ziemi stawia czoła swojej prywatnej wojnie. Biblia mówi, „Wszystkie rzeczy mają swój czas i swój cel pod niebem. . . jest czas wojny i czas pokoju. Ja dziękuję Bogu za takie okresy w życiu, kiedy tryska radość. Kiedy przychodzi twój czas wojny, może to obejmować zmagania, które znasz tylko ty i Bóg.

Wszyscy znamy historię króla Dawida, sprawiedliwego człowieka, który wiernie służył Bogu, a jednak popadł w grzech cudzołóstwa. Dawid pokutował z gorzkimi łzami i wołał do Boga w rozpaczy; możesz przeczytać jego wyznanie w Psalmie 38, a szczególnie w Psalmie 69. On się przekonał, że Boża łaska jest naprawdę wystarczająca i powiedział, „On to sprawia, że cichną wojny” (Psalm 46:9).

W każdym prywatnym konflikcie z jakim się spotykasz, kieruj swoje oczy i myśli na to: Boże miłosierdzie i dobrotliwość nigdy nie zawodzą.

Download PDF