WPŁYW UWIELBIENIA | World Challenge

WPŁYW UWIELBIENIA

David WilkersonApril 1, 2016

W Daniela 3 mamy potężny przykład mocy uwielbienia w czasie ucisku, w historii trzech Hebrajczyków, których król Nabukadnesar  wrzucił do rozpalonego pieca. Ci młodzieńcy nie byli sprawdzani czy mają wiarę; fakt jest taki, że to ich wiara ich tam doprowadziła. Wyraźnie Panu chodziło o coś innego. Pomyśl o tym. Na tych pogańskich Babilończykach nie wywarły wpływu modlitwy and kazania tych mężczyzn. Nie byli pod wrażeniem ich mądrości i wiedzy, albo ich świętego życia. Nie, impakt na Babilończykach wywarło to, kiedy spoglądali do wnętrza pieca i zobaczyli jak ci trzej mężczyźni się radują, uwielbiają Boga w swojej najtrudniejszej godzinie (zobacz Daniela 3:24-30).

Jezus ukazał się w tym piecu i ja wierzę, że Jego pierwsze słowa do tych młodych Hebrajczyków były takie: „Bracia, wstańcie teraz, wasze więzy są zerwane. Niech ten pogański rząd i bezbożni ludzie zobaczą jak się radujecie i uwielbiacie swojego Boga w waszej godzinie utrapienia.”

Ci mężowie tak zrobili i Pismo mówi, że Nabukadnezar był „zaskoczony” tym widokiem. Śpiesznie wstał i zawołał, „Co się tu dzieje? Wrzuciliśmy trzech mężczyzn do tego pieca, a teraz jest tam czterech, a wszystkie ich więzy zniknęły! Patrzcie, oni śpiewają i uwielbiają tego czwartego Męża” (zobacz Daniela 3:24-25).

Taki wpływ ma nasze uwielbianie w czasie naszych doświadczeń. A jak ty reagowałeś w twojej godzinie ucisku? Czy pijesz z kubka strachu, czujesz się słaby i nie masz siły, żeby się sprzeciwić wrogowi? To jest czas, aby strząsnąć z siebie ciężkie opaski i podnieść święte ręce w uwielbieniu do twojego Odkupiciela. Jesteś wolny, bez względu na twoje doświadczenie. Raduj się i bądź zadowolony, wiedząc, że ten czwarty Mąż jest w tym piecu z tobą. Chrystus objawi się w twoim doświadczeniu, a ogień spali wszystkie sznury, które ciebie wiążą.

Najprawdopodobniej nie jest to doświadczanie, lecz szkolenie!

Download PDF