WSZYSTKO DZIĘKI WIELKIEMU BOŻEMU MIŁOSIERDZIU | World Challenge

WSZYSTKO DZIĘKI WIELKIEMU BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

David Wilkerson (1931-2011)May 22, 2018

„Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych.  Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.  I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia” (Łukasza 6:35-37).

1 Księga Mojżeszowa opowiada historię Sodomy i Gomory (zobacz 1 Mojż. 18 i 19). Widzimy zadziwiający przykład Bożego wielkiego miłosierdzia, kiedy ostrzegał bratanka Abrahama, Lota o nadchodzącym sądzie nad miastem i zapewnieniem drogi ucieczki dla niego i jego rodziny. Lot ostrzegał swoich zięciów, ale oni uważali, że żartuje, a jego żona była niezdecydowana i spojrzała wstecz, podczas ich ucieczki. Ale Lot i jego córki ostatecznie zostali uratowani.

„Lecz gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę, i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić, i wyprowadzili go i pozostawili poza miastem” (1 Mojż. 19:16).

Biblia nazywa Lota sprawiedliwym (zobacz 2 Piotra 2:8-9), kiedy jest przedstawiany jako typ resztki wierzących w tych ostatecznych dniach. Kiedy grzechy naszego społeczeństwa piętrzą się aż do nieba – zmysłowość, niemoralność i coraz odważniejsze zło – Ameryka jest dojrzała do zniszczenia. Jeżeli Boży kościół dzisiaj jest sprawiedliwy, to tylko dzięki krwi Jezusa Chrystusa, a nie dzięki naszej dobroci czy moralności, jaką On w nas widział. Jego łaska przyszła do nas i wyciągnęła nas spod sądu.

Pomyśl o tym. Kiedy zostałeś zbawiony (a), Duch Boży wziął ciebie za rękę i wyciągnął z twoich grzechów tak jak wyprowadził Lota z Sodomy i Gomory. On ciebie postawił poza zasięgiem bezbożności i buntu i wyciągnął spod sądu. To wszystko dzięki Jego wielkiemu miłosierdziu!

Download PDF