ZŁÓŻ SWOJE TROSKI NA BOGA | World Challenge

ZŁÓŻ SWOJE TROSKI NA BOGA

David Wilkerson (1931-2011)July 19, 2019

 „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.” (Mat. 6: 33-34).

Wytrwała wiara jest to oddanie wszystkiego w Boże ręce. Wytrwała wiara mówi do Pana, „Rzucam każde wydarzenie, każdą troskę, w twoje ręce. I trzymam się twojej obietnicy, żebym oddał wszystko tobie – twojej wszechwiedzy, twojej wszechmocnej sile – że mnie zachowasz.”

Kiedy przeżywasz ucisk i prześladowanie, szatan lubi szeptać strach i kłamstwa: „Jak ty przeżyjesz ten kryzys? Co teraz zrobisz? Jeżeli Bóg jest wierny to jak mógł pozwolić, żeby tak się stało z tobą? Jak On mógł narazić twoich najbliższych na takie ryzyko? Co będzie z tobą, twoją rodziną, twoją pracą, twoją służbą?

Wytrwała wiara wstaje i odpowiada na kłamstwa wroga: „Diable, zadajesz niewłaściwe pytania. Dla mnie pytanie teraz nie jest takie jak ja to wszystko przeżyję; nie chodzi też o to co będzie ze mną. Ja już wszystko co mnie dotyczy złożyłem w ręce kochającego Ojca. Powierzyłem jemu wszystkie moje przyszłe wydarzenia, bo On okazał się wierny za każdym razem. Jemu można zaufać!”

Pytanie dla wierzących jest takie, „Jak ja mogę kochać i służyć mojemu Panu lepiej? Jak mam służyć innym tak jak sobie?” Wytrwała wiara mówi: „Nie mam własnej woli; zamiast tego, niech się stanie jego wola. Nie mam już własnych planów! Nie bawię się już w Boga, próbując rozwiązywać swoje problemy czy problemy innych.”

Z taką wiarą będziesz gotowy na to, co przyniesie przyszłość, a twoje serce będzie utwierdzone w twoim niebiańskim Ojcu. Niech Duch Święty pomoże ci kierować twój umysł na Pana i jego obietnice!

Download PDF