Z KOMORY MODLITWY DO JAMY LWÓW | World Challenge

Z KOMORY MODLITWY DO JAMY LWÓW

David Wilkerson (1931-2011)July 10, 2019

Biblia pokazuje wzór życia wszystkich z ludu Bożego. W jednym przypadku po drugim, kiedy Bóg zaczął spełniać swoje obietnice, wydawało się, że sufit się zawalił.

Pomyśl o Danielu, przystojnym, młodym człowieku, który został wybrany, by służyć w pałacu króla (patrz Daniel 1:3-6). On postanowił prowadzić życie święte, w oddzieleniu od świata i otrzymał stanowisko, ponieważ przewyższał innych. „Tenże Daniel wyróżniał się,. . .. gdyż był w nim nadzwyczajny duch, i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem” (Daniel 6:3). Ale przebiegli ludzie byli zazdrośni i obmyślili plan, by zniszczyć Daniela, w wyniku czego został on wtrącony do jamy lwów. Bóg interweniował i wybawił swojego sługę, zamykając paszcze lwów!

Pomyśl o Szadrachu, Meszachu i Abednego, trzech wyjątkowych młodych mężczyznach, którzy zostali przyprowadzeni do pałacu króla i zostali liderami w jego rządzie. Jednak kiedy król nakazał, by wszyscy pokłonili się przed fałszywym bożkiem, oni odmówili i zostali natychmiast związani i wrzuceni do ognistego pieca, przygotowanego dla nich. Wszystko wydawało się stracone, aż Syn Boży ukazał się w tym ogniu i uwolnił ich!

Pomyśl o Eliaszu. Bóg dał mu wspaniałą obietnicę duchowego przebudzenia w kraju, zesłania obfitego deszczu i nowego dnia zwycięstwa dla ludu Bożego. Bezbożny Achab i Jezebel mieli być usunięci i miał zapanować pokój. Ale Jezebel zagroziła śmiercią Eliaszowi, a prorocy Boży zostali zabici i w kraju trwała bezbożność i susza. Eliasz czuł się osamotniony i zmieszany, zanim obietnica się spełniła. Przeczytaj opis tego w 1 Królewskiej 18 i 19.

Nie daj się odstraszyć przez trudne, mylące okoliczności w życiu. Nie przechodzi się od razu z komory modlitwy na jakieś szczyty zwycięstwa. Może będziesz musiał pójść do jamy lwów lub pieca ognistego, albo do doliny zamieszania. Nie rozpaczaj! Bóg jest wszechmogący i dalej prowadzi jak pasterz. Twoje cierpienia i zamieszanie poprowadzą do wiary, która nigdy nie zawiedzie -- wiary, która została wypróbowana, jak złoto, w ogniu przeciwności.

Download PDF