ZA CZYM TĘSKNI TWOJE SERCE? | World Challenge

ZA CZYM TĘSKNI TWOJE SERCE?

Gary WilkersonNovember 7, 2016

Boża chwała została objawiona w pełni w Jezusie; nie musimy się ukrywać w rozpadlinie skalnej tak jak Mojżesz. Nie musimy czekać, żeby ze skały trysnęła woda; rzeki wody żywej płyną do nas ustawicznie od Jego zamieszkującego Ducha. Boża najwyższa przychylność nie tkwi w rzeczach, jest ona w Jego obecności i On jej przed nami nie ukrywa.

"My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem" (2 Kor. 3:18).

GORYCZ JEST PRZESZKODĄ

Izraelici mogli przezywać Bożą chwałę tak jak Mojżesz. Pan chciał im towarzyszyć do Ziemi Obiecanej, ale ich gorycz w tym przeszkodziła. Już wcześniej to miało miejsce. Kiedy nie mieli wody na pustyni, ludzie wystawili Boga na próbę. Oryginalny język Hebrajski sugeruje "młot", albo  "młotek prowadzącego licytację", co oznacza, że oni osądzali Pana i przekonywali Go.

Co za okropny czyn, szczególnie ze strony ludzi tak błogosławionych przez Boga. Wtedy, kiedy mogli Mu zaufać w wierze, oni narzekali - ale Boże miłosierdzie nadal pozostało z nimi. Pomimo ich grzechu, Bóg powiedział Mojżeszowi, żeby uderzył w skałę swoją laską - i wypłynęła woda. Ta skała obrazuje Jezusa, który przyjął gniew sądu za nasze grzechy. Wtedy Bóg im zaoferował żywą wodę:

"Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus" (1 Kor. 10:4).

Za czym tęskni twoje serce? Czy twoim głównym marzeniem jest cel finansowy, materialne pragnienia? Albo czy jest to nadzieja chwały Bożej, która przemienia całe życie? On cię pobłogosławił obficie Swoją nieograniczoną przychylnością. Ale jest jeszcze więcej u naszego Boga dla nas niż ziemskie błogosławieństwa. On chce, żebyś miał Jego chwalebną obecność w każdej dziedzinie życia.

Download PDF