ZABEZPIECZONE WIECZNĄ PRZYSIĘGĄ | World Challenge

ZABEZPIECZONE WIECZNĄ PRZYSIĘGĄ

David Wilkerson (1931-2011)April 12, 2019

W modlitwie do Ojca Jezus mówi: „ I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a Ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my” (Jana 17:11). Mówił: Zgodziliśmy się, że mogę wprowadzić do naszego przymierza wszystkich, którzy Mi zaufają. Teraz Ojcze proszę, abyś wprowadził tych umiłowanych do tych samych obietnic przymierza jakie dałeś Mi.”

Co ma wspólnego z tobą i mną to przymierze Ojca i Syna? Jest to obraz Bożej miłości do jego ukochanego stworzenia. On zawarł to przymierze, bo nie chciał utracić ani jednego swojego dziecka dla szatana. To wszystko jest związane z jego nieśmiertelną miłością do jego ludu.

Ojciec oddał Swojego Syna, Syn oddał swoje życie i my otrzymujemy te wszystkie korzyści. Poprzez wspólną zgodę Ojciec i Syn zawarli to przymierze, żeby ochronić i zachować nasienie Chrystusa. To zapewnia, że wytrwamy do końca i będziemy zachowani bezpiecznie.

Obietnica zachowania i wybawienia nas i nasza ufność, że Bóg nas zachowa, ma swój precedens w relacji między Ojcem i Synem.

Czy Ojciec prowadził i kierował Jezusa tak jak obiecał? Czy Jego Duch dawał Synowi siłę, zachętę i pociechę? Czy go przeprowadził przez wszystkie pokusy i doświadczenia? Czy zachował Go przed mocami ciemności? Czy wziął go do domu do chwały jako zwycięzcę? Czy Bóg był wierny swojej części terminów przymierza?

Tak, absolutnie! A Ojciec, który dotrzymał obietnic przymierza dla swojego Syna, zobowiązał się wieczną przysięgą, że zrobi to samo dla nas. Jezus potwierdził tę część przymierza, kiedy powiedział, „Dałem i chwałę, którą Ty mi dałeś, aby byli jedno tak jak My jesteśmy jedno: Ja w nich, a Ty we Mnie” (Jana 17:22-23).

Jeżeli pozostajesz w Chrystusie – trwasz w nim i ufasz mu – na pewno będziesz oglądał jego chwałę!

Download PDF