ZACHOWANI PRZEZ BOŻĄ MOC | World Challenge

ZACHOWANI PRZEZ BOŻĄ MOC

David Wilkerson (1931-2011)August 9, 2019

W Starym Testamencie jest ciekawa historia, która obrazuje, co to znaczy być zachowanym przez moc Bożą. Znajdujemy to w 1 Królewskiej 6

Benhadad, król Syryjski wypowiedział wojnę Izraelowi i pomaszerował tam z wielką armią. Kiedy jego siły posuwały się naprzód, często zwoływał radę wojenną do swoich komnat, by planować następne posunięcie i następną strategię. Jednak prorok Elizeusz, prowadzony przez Ducha Świętego, posyłał słowo do króla Izraelskiego, opisując każde posunięcie wojsk wroga. Kilka razy Izraelici uniknęli porażki, dzięki ostrzeżeniom Elizeusza.

Benhadad był wściekły i zwołał swoich sług razem, „Wskażcie mi tego zdrajcę! Kto wyjawia nasze plany królowi Izraela?”  „Wtedy jeden z jego dostojników rzekł: Nikt, panie mój, królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz” (2 Król 6:12).

Benhadad natychmiast wysłał wojsko, by pojmać Elizeusza. Przyszli w nocy do Dotan i otoczyli miasto, zamierzając zaskoczyć starego proroka. Ale sługa Elizeusza obudził się wcześnie rano i zobaczył, „że miasto jest otoczone wojskiem i konnicą.” Wystraszony pobiegł do Elizeusza i zapytał, co teraz mają zrobić. „A on odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi.” Elizeusz modlił się tymi słowy: „Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza” (2 Król 6:16-17). Elizeusz, tak jak psalmista mógł stanąć w tym kryzysie i powiedzieć z pewnością, „Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, które zewsząd na mnie nastają” (Psalm 3:7).

Niech twoje modlitwy będą takie, jak Elizeusza: „Panie, otwórz moje oczy, bym mógł zobaczyć góry pokryte końmi i wozami ognistymi - od Pana zastępów!” Kochani, jest nadzieja! Pan zastępów jest z nami. Tylko on nas zachowa. On nie dopuści, by jego dzieci pośliznęły się lub upadły. Jesteśmy w Jego dłoni.  Bądź pewien, że on jest z tobą, by cię zachować, poprowadzić i odświeżyć cię w nowy sposób dzisiaj.

Download PDF