ZANIEDBUJĄC DOBRY DAR BOŻY | World Challenge

ZANIEDBUJĄC DOBRY DAR BOŻY

David Wilkerson (1931-2011)March 8, 2018

Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego i z tej świętej świątyni w twoim sercu On oddziałuje na wszystkie twoje emocje – prosi, zachęca, pociesza, przekonuje, prowadzi, uczy, koryguje i manifestuje realność Chrystusa Co za wspaniały dar!

Niestety, wielu zaniedbuje ten wspaniały dar wewnątrz nas. Niektórzy nawet zupełnie ignorują Ducha Bożego, żyjąc codziennie tak, jakby On nie mieszkał w nich.

Kochani, ten dar Ducha Świętego w nas daje nam moc, zaopatrzenie, nadzieję, łaskę i pokój, których będziemy potrzebować. A jednak my go zaniedbujemy. Tak, to jest nadużywanie Ducha, kiedy chcemy, by On niósł za nas niepotrzebne ciężary – kiedy chodzimy w tym grzesznym świecie w strachu i postępujemy, jakby Bóg był martwy.

Mamy być świadectwem dla tych, którzy są wokół nas i jeżeli ty nie przychodzisz do Pana z twoimi pytaniami i ciężarami, to ten świat ma prawo pytać, „Gdzie jest twój Bóg? Gdzie jest ten Chrystus, o którym tyle mówisz?”

Wszyscy powinniśmy być widocznym świadectwem obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Ta zgubiona, złamana i pogmatwana generacja potrzebuje widzieć i słyszeć, jak my ogłaszamy, „Moja dusza ma odpoczniecie, mój umysł ma pokój, ponieważ we mnie mieszka Duch samego Boga! On mnie prowadzi i pociesza moją utrapioną duszę. Nie boję się złego, ponieważ zasypiam i budzę się w zbawczej mocy Ducha Świętego – który mieszka we mnie!”

„Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie” (1 Piotra 5:7). Co innego cytować ten werset, a co innego wierzyć w to! Niech Duch Święty w tobie przyniesie objawienie prawdy Jego Słowa. On ci objawi tajemnicę Jego obecności i będziesz chodził w chwalebnej wolności.

Download PDF