ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO | World Challenge

ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

David WilkersonJune 10, 2016

Czy oczekujesz i tęsknisz do Jego przyjścia?

Ja nigdy bym nie zrobił niczego, co by spowodowało, że inny wierzący zacznie wątpić w swoją gotowość. Większość ludzi czytając to przesłanie prawdopodobnie może powiedzieć, „Tak, jestem gotowy. Pokutowałem i wyznałem swoje grzechy i mam przebaczenie. Zaufałem w sprawiedliwość Jezusa i jeżeli On przyjdzie teraz, to wiem, że nie ma dla mnie potępienia. Wiem komu uwierzyłem. Jestem pewny, że należę do Niego.” Mogę to samo powiedzieć o sobie.

Ale, czytając ostrzeżenie Chrystusa, zobaczyłem coś, czego nie mogę się otrząsnąć. Jezus nakazuje, „Czuwajcie więc” (Mat. 24:42). Potem mówi, „Ale wiedzcie to” (24:43). Inaczej mówiąc: „Jeżeli macie być gotowi – jeżeli macie czuwać, tak jak i ja – to musicie o czymś wiedzieć.”

Potem Jezus opisuje człowieka, który myślał, że jest przygotowany, ale nie był. Dom tego człowieka się „zawalił” (24:43). Następnie Jezus opisuje człowieka, który był naprawdę przygotowany (24:45-47). Na koniec podaje poważne ostrzeżenie dotyczące złych sług, którzy zostaną wyrzuceni do piekła hipokrytów (24:48-51).

Sługa, który był naprawdę przygotowany, jest przyrównany do głowy domu, który przygotowuje pokarm dla tych, którzy jemu podlegają.  „Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze” (24:45). Jezus mówi nam, że nagrodą dla tego sługi będzie to, że zostanie postawiony jako zarządca nad dobrami swojego pana (zobacz 24:47). Widocznie to „dawanie pokarmu o właściwej porze” jest bardzo ważne.

Kim są ci zarządzający domem, o których mówi tu Jezus? Jest to mowa o rodzicach. Obejmuje to również pastorów, którzy zarządzają „domem Bożym” (Efezjan 2:19). Tak więc, w jaki sposób rodzic podaje „pokarm o właściwej porze”? W terminach Biblijnych, pokarm reprezentuje Boże Słowo. Greckie znaczenie sugeruje tu również odżywianie i pochodzi od słowa podstawowego, które oznacza „wychowywać.” Następny zwrot „o właściwej porze” znaczy „we właściwym czasie.” Chrystus mówi, „Błogosławieni są ci rodzice, którzy żywią swoje dzieci Bożym Słowem. Wychowują je poprzez Biblijne zachęty, kiedy jest na to właściwy czas, zanim będzie za późno.”

Download PDF