ZAPAŁ DLA CHRYSTUSA | World Challenge

ZAPAŁ DLA CHRYSTUSA

Nicky CruzJune 1, 2019

„Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem” (Filipian 1:21). Ach, żeby tak każdy z nas miał takie sam zapał do życia dla Chrystusa, jaki wypełniał Pawła. Samotnie – pod kierownictwem Ducha Świętego – rozkrzewił chrześcijaństwo po całym Rzymskim Imperium. Nie obchodziło go to czy będzie żył czy umrze, tylko chciał rozszerzać królestwo Boże.

Dzisiaj chrześcijanie rozwinęli taką fałszywą wiarę – wiarę bez poświęcenia się. Jesteśmy zajęci bieganiem na różne konferencje Biblijne i wykłady, szukając najbardziej elokwentnych wykładowców Biblii i biegniemy na cotygodniowe studium Biblijne, żeby napełniać nasze umysły następnymi wykresami i wzorami. W międzyczasie miliony zranionych ludzi po całym świecie umierają bez nadziei. Jesteśmy powołani, aby wyjść do nich.

O czy mówi poświęcenie się? Oznacza to po prostu, że oddajemy siebie bezwarunkowo dla Pana i jego pracy. Trzymamy się tego co nam zostało powierzone bez względu na okoliczności. To znaczy nauczanie klasy szkoły niedzielnej w każdą niedzielę – nie ważne co się dzieje – i pozwalanie, żeby dzieci w tej klasie stawały się najważniejszymi młodymi ludźmi na świecie dla nas. To znaczy wstawianie się za nimi w modlitwie i poświęcenie czasu w tygodniu,  żeby się dowiedzieć co ich niepokoi.

Poświęcenie się nie bierze pod uwagę niewygody, albo zmiany z powodu kaprysu emocji. Prawdziwe poświęcenie się jest czymś trwałym, na co można zawsze liczyć. Niestety większość chrześcijan nawet nie wie co to znaczy być całkowicie oddanym Panu. Są zbyt pochłonięci swoim stylem życia. A zbyt wielu chce się w kościele bawić -  a nie poświęcać.

Jest niebezpieczeństwo, że staniemy się jak kościół w Laodycei, wspomniany w Objawieniu Jana – letni, nic nie robiący chrześcijanie. „ Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! A tak, żeś letni . . .  wypluję cię z ust moich” (Objawienie 3:15-16). Proś Pana, żeby odnowił ducha poświęcenia się w tobie, żebyś był takim oddanym sługą, jakim On chce, żebyś był.

Nicky Cruz, znany na świecie ewangelista i płodny pisarz nawrócił się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opisana w książce Krzyż i Sztylet przez Dawida Wilkersona, a potem w jego własnej, najlepiej sprzedającej się książce Run Baby Run.(Polski tytuł: „Nicky Cruz Opowiada”).

Download PDF