ZNAJ JEZUSA, ZNAJ OJCA | World Challenge

ZNAJ JEZUSA, ZNAJ OJCA

David Wilkerson (1931-2011)March 4, 2020

Jak wygląda Bóg? Wiemy, że jest duchem i jest dla nas niewidoczny; nawet Słowo Boże mówi, „Boga nikt nigdy nie widział” (Jan 1:18).

Częścią misji Jezusa na ziemi było to, by objawić nam niebiańskiego Ojca. Kiedy Chrystus miał powrócić do nieba, powiedział swoim uczniom, że wiedzą gdzie idzie i znają drogę. Jednak Tomasz zaprzeczył, „ Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę?” (Jan 14:5). Innymi słowy, „Jeżeli nas zostawisz, jak mamy kiedyś dotrzeć do Ojca? Powiedziałeś nam, że ty jesteś jedyną drogą do niego.”

Jezus wyjaśnił, „Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go” (14:7). Filip był tym zdziwiony i musiał myśleć, „Co Jezus ma na myśli, że widzieliśmy Ojca? Jak można widzieć ducha? I jak Jezus może być Bogiem?” Dlatego zaczął rozmowę: „Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam” (14:8).

Jezus był cierpliwy, bo wyczuł szczerość Filipa: „Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca” (14:9). Potem Jezus zwrócił się do wszystkich uczniów: „Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie?” (14:10). Potem dał im chwalebną obietnicę: „Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was” (14:20).

To była zdumiewająca rozmowa! Chrystus mówił swoim naśladowcom, „Patrzcie na mnie! Czy nie widzicie, że ja jestem Bogiem ubranym w ludzkie ciało? Jestem istotą mojego Ojca i wszystko, czym On jest -  jego natura i charakter - jest we mnie. Przyszedłem na ziemię, by pokazać wam ludzką twarz Boga! Wiem, że nie potraficie pojąć tego wszystkiego teraz, ale kiedy będą wskrzeszony z martwych, zamanifestuję wam Ojca, gdyż on i ja jesteśmy jedno.”

Wiemy, że cała służba Chrystusa była manifestacją tego, kim jest Ojciec. Nawet dzisiaj on chce pojednać cię z sobą i panować nad tobą w miłości. Kiedy przyjmiesz jego miłość i pokochasz go wzajemnie, rozpoznasz twarz Ojca.

Download PDF