ZNAKI PRZYJŚCIA CHRYSTUSA | World Challenge

ZNAKI PRZYJŚCIA CHRYSTUSA

David Wilkerson (1931-2011)April 11, 2019

„Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.  Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył” (1 Tesaloniczan 5:3-4).

Teraz ten świat jest w takim chaosie, że ludzie pytają: „Czy ten świat wymyka się spod kontroli? Czy oglądamy zmierzch historii?” Teraz rozumiemy co Jezus miał na myśli, kiedy powiedział: „Będzie. . .  lęk bezradnych narodów . . .  Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się” (Łukasz 21:25-26).

Kiedy Jezus dał to ostrzeżenie, to dodał swoje oświadczenie: „ I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze” (21:27-28).

Te wszystkie przerażające rzeczy, które przychodzą na ziemię teraz są związane z przyjściem Chrystusa. Ponad całą wielką ciemność, która okrywa tę ziemię, w niebie jest tworzony obłok i pewnego dnia, wkrótce, Chrystus wejdzie w ten obłok i objawi się całemu światu. „Kiedy zobaczycie, że to się wszystko dzieje, wiedzcie, że przybliżyło się królestwo Boże” (21:31).

Chrześcijanie w czasach Pawła chcieli, żeby napisał o czasach proroczych i Paweł odpowiedział, że „Sam Pan zstąpi z nieba z okrzykiem i głosem archanioła i trąbą Bożą” (1 Tes. 4:16). Potem dalej opisując to wydarzenie powiedział: „Dlatego pocieszajcie się nawzajem tymi słowami” (4:18).

Napomnienie Pawła miało na celu zachęcenie. Tak samo dzisiaj, nie mamy się martwić ani zbytnio niepokoić z powodu bieżących wydarzeń, ponieważ dobrze wiemy, że to wszystko sygnalizuje przyjście Pana Jezusa, aby zabrać swój lud.

Kiedy Jezus powiedział: „Podnoście głosy do góry” (Łuk. 21:28), to mówił i nam żebyśmy koncentrowali się na Nim i Jego rychłym przyjściu! Naprawdę, to jest nasza wspaniała nadzieja!

Download PDF