ZNALEŹĆ ŁASKĘ U BOGA | World Challenge

ZNALEŹĆ ŁASKĘ U BOGA

Gary WilkersonDecember 23, 2019

„A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami” (Łuk 1,26-28).

Potem anioł ogłosił coś niesamowitego: „Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego” (1:30-32).

Maria była prostą dziewczyną, z małej wioski. Żyjąc w kulturze zdominowanej przez mężczyzn, niewiele spodziewała się od życia, poza tym, by stać się dobrą żoną i matką. Wyobraź sobie, jak dziwne musiało dla niej być to spotkanie. Anioł powiedział do niej, że znalazła łaskę u Boga, ale w jej życiu niewiele wskazywało na łaskę. To jednak miało się zmienić!

Wielu z nas jest takich, jak Maria. Chcielibyśmy, by nasze okoliczności się zmieniły - by zbuntowane dziecko znalazło cel w Chrystusie, zachwiane małżeństwo powróciło do dawnej radości. Chcielibyśmy też widzieć inną duchową rzeczywistość w świecie wokół nas. Kiedy Maria zaczęła rozumieć wielkość Bożej obietnicy dla niej, zaśpiewała pieśń wdzięczności i chwały: „Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia” (1:46-48).

Wizyta anioła nie była jakimś emocjonalnym, jednorazowym wydarzeniem dla Marii. Nie, była to wiążąca realność, a jej życie zostało zmienione na zawsze. Tak samo kiedy ty znajdziesz przychylność Bożą, to nie jest tylko emocjonalny zwrot. Bóg rodzi coś nowego w twoim życiu, kompletnie zmienia twój kierunek i wzbudza nową pieśń w twojej duszy.

Możesz myśleć, że dzisiaj nie można Boga nigdzie znaleźć, ale jego łaska jest nad tobą! On zaczyna coś nowego, przemieniając twoje doświadczenie w chwałę. On ma swoją rękę nad tobą, a więc powierz mu twoje serce, twoją rodzinę, twoją sytuację -- a będziesz oglądał jego chwałę.

Download PDF