ZOBACZYMY JEZUSA | World Challenge

ZOBACZYMY JEZUSA

David Wilkerson (1931-2011)March 12, 2019

Niebo! Obietnica nieba jest w samym centrum ewangelii, ale ostatnio nie słyszymy dużo na ten radosny temat. Właściwie Biblia nie mówi dużo o tym jak wygląda niebo. Jezus nie siadał z uczniami, żeby im wyjaśnić chwałę i majestat nieba. Powiedział jednak do przestępcy na krzyżu: 'Dzisiaj będziesz ze mną w Raju”, ale nie opisał tego (Łukasza 23:43).

W 2 Kor, 12;1-6 Apostoł Paweł odnosi to do nieba, kiedy mówi o pochwyceniu do Raju. Mówi, że widział i słyszał rzeczy, które tak go zaskoczyły, że nie potrafił tego opisać. Chociaż był wdzięczny za swoje życie i powołanie, to poprzez wszystkie lata swojej służby miał ustawiczne pragnienie, aby odejść do domu i być z Panem. Mówił wymownie o swoim pragnieniu nieba, kiedy pisał: „ Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana” (2 Kor. 5:8).

Wiemy, że tron Boga jest w niebie i Jezus jest tam z niezliczonymi aniołami. Paweł mówi, że kiedy tam będziemy, zobaczymy Jezusa „twarzą w twarz” (1 Kor. 13:12). Będziemy mieli natychmiastowy, osobisty dostęp do Pana przez całą wieczność i że sam ten fakt powinien napełniać nasze serca radością. Jezus poszedł, aby przygotować dla na miejsce, gdzie będziemy z Nim na zawsze (zobacz Jana 14:3).

Nie będziemy się relaksować i „bawić w kościół” przez cały czas w niebie. Biblia mówi, że będziemy panowali z Panem, jako „królowie i kapłani dla naszego Boga” (Obj. 5:10). Będziemy również mieli niesamowite zadania w tym nowym świecie i będziemy Jego sługami (zobacz Obj. 22:3). W niebie nie będzie łez: „Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu” (21:4). Nie będzie smutku, ani bólu ani łez, ani strachu.

Umiłowani, niechaj niebo będzie waszym gorącym pragnieniem. Jezus przychodzi po tych, którzy pragną być tam z Nim!

Download PDF