ZRANIONA DUMA | World Challenge

ZRANIONA DUMA

David Wilkerson (1931-2011)June 6, 2019

W kościołach dużo się mówi o przebaczeniu, odnowieniu i uzdrowieniu, ale jakoś niewiele z tego jest demonstrowane przez chrześcijan. Wszyscy lubimy myśleć o sobie jako o czyniących pokój, którzy podnoszą upadających, zawsze przebaczają i zapominają. Ale nawet ci najbardziej głęboko duchowi są winni braku ducha przebaczenia.

Trudno jest nam przebaczyć tym, którzy zranili naszą dumę; albo komuś, kto jest niewdzięczny; albo komuś, kto nas oszukuje. I większość chrześcijan nie wie jak sobie radzić z krytycyzmem. Wykorzystujemy różne metody, żeby ukryć nasze urazy, stajemy się ekspertami w ukrywaniu naszej linii obrony w mistrzowskiej elokwencji. Tak, zraniona duma jest czymś strasznym.

Często zanim możemy przebaczyć innym, musimy się nauczyć przebaczyć Bogu. Chociaż Bóg nigdy nie zgrzeszył przeciwko nikomu, nas nie wstrzymuje przed trzymaniem żalu przeciwko Niemu. Przychodzimy do Niego, żeby się modlić, ale trzymamy negatywne uczucia w stosunku do Niego, bo myślimy, że On nie uczynił tego, co według nas powinien. Może nie otrzymujemy odpowiedzi na modlitwę przez wiele tygodni, miesięcy – nawet lat. Albo pojawi się niespodziewana choroba czy tragedia, która dotknie kogoś najbliższego – wiara zaczyna się chwiać.

Pamiętaj, Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że chwiejna osoba nic nie otrzyma od Boga: „Niech prosi z wiarą, nic nie wątpiąc, bo ten kto wątpi jest podobny do fali morskiej pędzonej przez wiatr. Niech takie człowiek nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu” (Jakuba 1:6-8).

Jezus rozumiał tę tendencję swoich dzieci, że mogą trzymać uraz przeciwko niebu, kiedy góry się nie przenoszą według planu. Ostrzegał Piotra przed proszeniem o cokolwiek, kiedy stoi przed Bożym obliczem, jeżeli najpierw nie przebaczy.  „A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia” (Marka 11:25).

Jeżeli masz ukrytą urazę w swoim sercu do jakiegoś człowieka albo do nieba, to pozwól, aby Duch przebaczenia przepłynął przez ciebie. Bóg jest wierny!

Download PDF