ZWYCIĘSKA WIARA | World Challenge

ZWYCIĘSKA WIARA

David Wilkerson (1931-2011)October 18, 2019

W 4 Mojżeszowej 13 i 14 znajdujemy język i definicje prawdziwej wiary i niewiary. Dziesięciu szpiegów, którzy poszli do tego kraju, powróciło z raportem o tym, co widzieli Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś; ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie” (4 Mojż. 13:27-28). Ten raport był pozytywny i negatywny.

Ludzie panikowali i wołali w strachu i zwątpieniu, „Nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy” (13:31). Jednak Kaleb, cichy głos wiary, miał odmienne podejście: „Gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy” (13:30).

Całe zgromadzenie dołączyło do nich, „Wracajmy do Egiptu i do niewoli. Nie możemy wejść do Ziemi Obiecanej. Tam jest zbyt wielu wrogów.” (14:1-4). I znowu wiara przemówiła przez Jozuego i Kaleba: „Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Pan  wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód” (14:7-8).

Bóg chce wiedzieć, co jest w sercu prawdziwego wierzącego. Czy to strach przed olbrzymami i pragnienie powrotu do Egiptu? On chce mieć ludzi, którzy użyją wiary do burzenia wszystkiego, co im blokuje pełnię w Jezusie.

Wróg nie ma mocy, by przeszkodzić ludowi Bożemu w otrzymaniu tego, co Bóg ma dla nich. Szatan może używać olbrzymich kłopotów przeciwko tobie teraz -- nie po to, by cię powalić, ale by cię powstrzymać. Całe piekło sroży się przeciwko tobie, byś nie doszedł do pełni w Chrystusie, do miejsca odpocznienia, do życia w zaufaniu i chodzenia w pokoju pod jego panowaniem.

Niech nasza wiara zwycięży i ogłośmy, „Nie boję się tego, co może człowiek. Moi wrogowie nie mają mocy, gdyż Bóg jest ze mną. Wchodzę w to, co on ma dla mnie!”

Download PDF