ZWYCIĘSTWO ZA ZWYCIĘSTWEM | World Challenge

ZWYCIĘSTWO ZA ZWYCIĘSTWEM

Gary WilkersonOctober 28, 2019

Wielu chrześcijan zmaga się z wielkimi przeciwnościami w swoim życiu. To może być utrata pracy, stresujące małżeństwo, chory bliźni, lub dziecko tracące wiarę. Bez względu na to, jak ciemno może sprawa wyglądać, Bóg jest w życiu tych, którzy go kochają i pokładają swoją ufność w nim.

W Biblii czytamy o ubogiej wdowie, która znalazła się w rozpaczliwej sytuacji. Po śmierci jej męża nie była w stanie spłacić swoich długów i nachodził ją wierzyciel. W tamtych czasach wierzyciele nie tylko zabierali ich majątki, ale również ich dzieci. W desperacji ta wdowa zwróciła się do Elizeusza o pomoc.

„Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: Sługa twój, a mój mąż, umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników” (2 Król 4:1).

Elizeusz mógłby jej powiedzieć, żeby zwróciła się do świątyni o pomoc, ale on osobiście tym się zajął. „Cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi: Co jeszcze posiadasz w domu?” (4:2). Elizeusz w gruncie rzeczy mówił do niej, „Bóg może zaspokoić twoją potrzebę. Jeżeli masz wiarę, to On może rozmnożyć nawet najmniejszą rzecz, jaką masz.” Ona miała tylko bańkę oliwy, ale w odpowiedzi na jej posłuszeństwo i wiarę, oliwa została rozmnożona i jej potrzeby zostały więcej, niż zaspokojone, na chwałę Boga. Właściwie ona miała niewyczerpane zaopatrzenie w oliwę, ale też potężne świadectwo dla sąsiadów. (Czytaj całą historię w 2 Król 4:1-7).

Pan użył niekonwencjonalnych sposobów, by zaspokoić potrzeby tej wdowy, ale w tym jest piękno Bożego działania. Jego plany są o wiele większe, niż możemy sobie wyobrazić. On przewyższa nasze ludzkie możliwości i daje nam zwycięstwo za zwycięstwem.

Bez względu na twoją sytuację, niech twoja wiara prowadzi cię do miejsca odpocznienia w twoim kochającym Ojcu. W jego dyspozycji są wszystkie moce nieba i on przynosi ci zwycięstwo właśnie teraz!

Download PDF