Polish Devotions | World Challenge

Polish Devotions


DIABEŁ UCIEKA, KIEDY ZBLIŻASZ SIĘ DO JEZUSA

David Wilkerson (1931-2011)
July 17, 2018

Jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, mamy być stale świadomi tego, że diabeł chce nas zniszczyć. Dlatego, Paweł mówi, potrzebujemy wiedzieć tyle ile można o taktykach i planach wroga,  „żeby szatan nas nie wykorzystał; gdyż jego zasadzki nie są nam tajne”  (2 Kor. 2:11).

Czytamy w księdze Objawienia, że szatan wypowiedział otwartą wojnę Bożym dzieciom z ostateczną datą, kiedy planuje dokończenie swojego dzieła: „Biada mieszkańcom ziemi morza! gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele” (Obj. 12:12).

Kiedy wielu chrześcijan drzemie w tej godzinie, tak jak przepowiedział Jezus, diabeł pracuje zawzięcie, przygotowując się do wojny. On jest zupełnie świadomy krótkiego czasu jaki ma dla dokończenia swoich złych celów, dlatego nie odpoczywa; planuje, cały czas opracowuje sposoby, żeby niepokoić i niszczyć Kościół Jezusa Chrystusa.

Ostateczny termin szatan otrzymał wieki temu; możemy to prześledzić aż do wielkiego cudu, jaki miał miejsce w niebie, cudu niesamowitej walki, kiedy szatan postanowił zniszczyć Chrystusa jako niemowlę (przeczytaj w Obj. 12:1-4). Jak często szatan chciał pożreć Jezusa! I chociaż ta wielka kosmiczna wojna już nie jest między Chrystusem i diabłem, ponieważ Jezus teraz siedzi bezpiecznie ze Swoim niebiańskim Ojcem, to diabeł nadal prowadzi wojnę przeciwko Chrystusowi poprzez kierowanie swojego gniewu na nas, jako Jego nasienie.

Piotr daje nam swoją radę: „Bądźcie trzeźwi, bądźcie czujni; bo wasz przeciwnik diabeł chodzi wokoło jak ryczący lew, szukając kogo by mógł pochłonąć” (1 Piotra 5:8).

Kiedy odczuwasz, że wróg atakuje, to w momencie gdy przybliżysz się do Jezusa, jest on bezradny. Jakub mówi: „Sprzeciwcie się diabłu, a ucieknie od was” (Jakuba 4:7). Czasy jakie są przed nami mogą być trudne, ale Ojciec obiecał nam drogę ucieczki (1 Kor. 10:13).

Download PDF

JEZUS NASZYM WZOREM W MODLITWIE

Gary Wilkerson
July 16, 2018

„Wyszedłszy zaś, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną, a za Nim poszli także Jego uczniowie.

 A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie.

 A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie.

A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił; i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I powiedział im: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie.” (Łukasza 22:39-46).

Wszyscy wiemy, że Jezus poświęcił Swoje życie modlitwie. Tak też możemy być pewni, jako Jego naśladowcy, że Jego pragnieniem jest to, aby doprowadzić każdego z nas do takiej samej pasji modlitwy.

Wydarzenie opisane w Łukasza 22 miało miejsce przed ostatnim dniem w życiu Jezusa. Mógł On mówić o tysiącu spraw, nauczać w ważnych miejscach, czy spotykać się z przyszłymi liderami Kościoła, ale tego nie zrobił. Jezus poświęcił Swój czas, pasję, energię na modlitwę.

My mamy taką tendencję, żeby myśleć, że modlitwa jest to taki dodatek do naszych wielu wymagań i planów – ale dla Jezusa modlitwa była Jego planem. Nic nie pociągało Jego serca tak, jak społeczność z Ojcem, i chciał, żeby Jego uczniowie poszli za Jego przykładem.

Jezus wiedział, że Jego czas był krótki i chciał pokazać model modlitwy jeden ostatni raz dla kilku swoich uczniów. Chciał im pokazać jak się modlić gorliwie, a nie tylko okazjonalnie. Chciał, aby wiedzieli jak naprawdę szukać Królestwa Bożego, jak się modlić modlitwą wstawienniczą i jak chodzić z Nim w gorliwości.

Jeżeli jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, to będziesz chciał, żeby On był twoim wzorem w modlitwie.

Download PDF

UNIKANIE ŻYCIA W ŻALU

Jim Cymbala
July 14, 2018

Dzisiaj dla wielu z nas duchowa odwaga jest wielką potrzebą. Może słyszeliśmy wspaniałe nauczanie i czytaliśmy różne przekłady Biblii. Ale czego nam potrzeba, to „Pobudzenia” działania Ducha Świętego w nas. Musimy się na nowo poświęcić Bogu w modlitwie, czytaniu Biblii i poddać Duchowi Świętemu. Musimy też oddzielić nasze myśli od myśli, słów i czynów, które przeszkadzają w przepływie Ducha. Pismo mówi: „Przybliżcie się do Boga, a On przybliży się do was” (Jakuba 4:8).

Jeżeli pokornie przybliżymy się do nowej intymności z Bogiem, to czy On nas odrzuci? Jeżeli dał nam Jezusa, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, to czy teraz, jako nasz niebiański Ojciec odrzuci naszą prośbę o więcej odwagi Ducha? To byłoby sprzeczne ze wszystkim, co wiemy o Nim z Pisma!

Jak wielu wierzących dochodzi do końca swojego życia i odczuwają, że gdzieś rozminęli się z Bożym planem dla ich życia? Myślą, że może Bóg miał dla nich coś zaplanowane, ale ich to ominęło. Jest to smutna myśl. Ale jeżeli pozwolimy, aby Duch działał poprzez nas, to zobaczymy jak wypełniają się Jego plany i cele. Nie dojdziemy do końca swojego życia żałując tak wielu straconych możliwości, żeby zrobić coś więcej dla Chrystusa.

Nasza przyszłość będzie determinowana przez to jak pozwalamy Bogu Duchowi Świętemu działać w, i poprzez nas. Możemy przeżywać nasze dni w bojaźliwym wahaniu się i zgadywaniu, albo możemy „poddać się Bogu.” Boży plan dla nas nie zależy od tego kim jesteśmy i jakie talenty możemy mu zaoferować. Chodzi o źródła i łaskę, jaką Bóg nam obiecał.

Dlatego mówimy z ufnością, „Pan jest moim pomocnikiem: „Czego mam się lękać. Co może mi zrobić śmiertelny człowiek?” (Hebr. 13:6, dodane podkreślenie).

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

Download PDF

OŁTARZ RODZINNY

David Wilkerson (1931-2011)
July 13, 2018

Chrześcijanie po całym świecie narzekają, „Nie mogę znaleźć nigdzie dobrego zboru! Potrzebuję miejsca, gdzie moja rodzina będzie słuchać usług, a moje dzieci będą wzrastać w poznaniu prawdziwej sprawiedliwości.”

Zbyt wielu pastorów stale szuka nowych rzeczy dla kościoła - nowych metod ewangelizacji, nowej muzyki, nowych ruchów „przebudzeniowych”. Jest tyle sztuczności i głupstw - wszelkiego rodzaju odchyleń od ewangelii.

Czego szukasz w kościele? Prawdziwej społeczności? Miejsca, gdzie twoje dzieci będą się czuły dobrze? Dobrego uwielbiania? Miejsca, gdzie głębokie potrzeby w twoim życiu będą zaspokojone? Jeżeli coś z tego ciebie dotyczy, to mam dla ciebie trudne pytanie: Czy w poszukiwaniu zaspokojenia tych potrzeb sprawdzałeś swoje serce i czy jesteś kapłanem dla swojej rodziny? Twierdzisz, że nie możesz znaleźć dobrego kościoła - takiego, który porusza i zachęca cię oraz usługuje twoim dzieciom. Ale czy ty sam wykonujesz powinność kapłańską, będąc pośrednikiem dla twoich najbliższych przed Panem?

Ja wyrastałem w rodzinie, która przestrzegała tego, co nazywamy „ołtarzem rodzinnym.” Mój ojciec wierzył, że wiersz z Hebrajczyków, polecający chrześcijanom, by nie zaniedbywali wspólnych zgromadzeń, był przeznaczony również dla rodziny (patrz Hbr 10:25). Kiedy nadchodził czas na rodzinny ołtarz w naszym domu, moje rodzeństwo i ja wracaliśmy do domu od naszych zajęć i zbieraliśmy się wokół naszych rodziców na modlitwę. Mój ojciec szczęśliwie przyjął na siebie rolę kapłana i pasterza w naszym domu.

A co z tobą? Czy sprawdzałeś swoje serce pod kątem bycia kapłanem dla twojej rodziny? Kiedy twój dom stanie się kościołem, wszystkie twoje najgłębsze potrzeby będą zaspokajane przez twojego Ojca w niebie. Potem możesz iść do jakiegokolwiek zboru, bez względu na to, jak martwy się wydaje. Dlaczego? Ponieważ Bóg tam spotka się z tobą - a On może cię również skontaktować z innymi, którzy są głodni lepszego poznania Jezusa.

Download PDF

ZMIENIONY NA JEGO PODOBIEŃSTWO

David Wilkerson (1931-2011)
July 12, 2018

Pismo wyraźnie mówi, że każdy prawdziwy naśladowca Jezusa może widzieć i rozumieć chwałę Bożą. Nasz Pan objawia swoją chwałę wszystkim, którzy proszą i szukają jej gorliwie. Ja wierzę, że objawienie Bożej chwały przygotuje jego lud na przetrwanie nadchodzących dni.

Chwała Boża, to nie jest fizyczna manifestacja lub podniosłe uczucie, które cię ogarnia. Nie jest to też jakaś ponadnaturalna aura lub rozbłysk anielskiego światła. Boża chwała jest objawieniem jego natury i atrybutów!

Kiedy się modlimy, „Panie, pokaż mi swoją chwałę,” to tak naprawdę modlimy się, „Ojcze objaw mi kim jesteś.” Pan chce objawić nam to, jak on chce być poznany. Pan posłał Mojżesza do Izraela, nie dając mu pełnego objawienia, kim jest Bóg Izraela. Pan po prostu powiedział do niego, „Idź i powiedz, że posłał cię JA JESTEM.” Ale nie wyjaśnił, kim ten JA JESTEM był.

Ja wierzę, że Mojżesz dlatego wołał, „[Panie], pokaż mi swoją chwałę” (2 Mojż 33:18). Mojżesz miał głęboki głód poznania, kto to jest ten JA JESTEM - poznania jego natury i charakteru i Pan odpowiedział na jego modlitwę. Najpierw pouczył Mojżesza, by ukrył się w zagłębieniu skały, gdzie Bóg przyszedł do niego w prostym objawieniu - żadnych grzmotów, błyskawic, ani trzęsienia ziemi.

„Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech” (2 Mojż 35:6-7).

Bóg pozwolił Mojżeszowi zobaczyć Jego chwałę, by ten mógł być przemieniony przez ten widok. To samo odnosi się do nas dzisiaj. Bóg objawia nam swoją chwałę, byśmy szukając jej, mogli być przemienieni na jego podobieństwo.

Download PDF

CZY CHCESZ ZMIENIĆ KIERUNEK?

David Wilkerson (1931-2011)
July 11, 2018

Co stało się z pokutą? Obecnie bardzo rzadko słyszymy to słowo w kościołach. Pastorzy rzadko wzywają swoje zgromadzenia do smucenia się z powodu ranienia Chrystusa swoimi grzechami. Zamiast tego z wielu kazalnic słyszymy obecnie, „Tylko wierz. Przyjmij Chrystusa i będziesz zbawiony.” Tekst używany na usprawiedliwienie tego przesłania znajduje się w Dz.Ap. 16:30-31: „Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.”

Pierwsze kazanie, jakie Jezus przekazał, kiedy wrócił z pustyni, gdzie był kuszony, to było przesłanie o pokucie: „Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios” (Mt 4:17).

Jezus mówi o swojej misji, „Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Mt 9:13).A do Galilejczyków powiedział, „Powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie” (Łuk. 13:3). Ewangelia Jezusa mówi o pokucie!

Jan Chrzciciel również głosił pokutę. Jego przesłanie do Żydów było proste i bezpośrednie: „[On] przyszedł, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios” (Mt 3:1-2).

Ludzie przychodzili zewsząd, by słuchać kazań Jana, a on im mówił w dobitnych słowach, „Mesjasz wkrótce pojawi się wśród was, więc lepiej przygotujcie się na jego spotkanie! Możecie być podnieceni, że on przychodzi, ale ja wam mówię, że wasze serca nie są przygotowane, ponieważ trzymacie się swoich grzechów!”

Jan ostrzegał ludzi, że muszą się rozprawić ze swoimi grzechami, zanim będą mogli naśladować Zbawiciela. Pełne, literalne znaczenie słowa „pokuta” w Nowym Testamencie, to „czuć skruchę i robić sobie wyrzuty za swoje grzechy przeciwko Bogu; być skruszony; chcieć zmienić kierunek.”

„Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie” (2 Kor 7:10). Prawdziwy smutek prowadzi do upamiętania - a to powoduje, że chcesz się zmienić!

Download PDF

CZY MOJE SERCE SIĘ ZMIENIA?

David Wilkerson (1931-2011)
July 10, 2018

„Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie” (2 Kor 13:5).

Greckie słowo „doświadczać” oznacza tu „badać, szacować.” Apostoł Paweł mówi, „Badajcie siebie, by zobaczyć, czy chodzicie według Słowa Bożego.” Mamy stale pytać siebie, „Czy ja się zmieniam? Czy staję się bardziej kochający i delikatny? Czy moje rozmowy stają się coraz bardziej sprawiedliwe? Czy stale narzekam, czy też zaczynam wypowiadać budujące słowa wiary? Czy świadomie staram się podobać Jezusowi?

Sprawę sprawdzania siebie powinniśmy traktować bardzo poważnie. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, ale jesteś ciągle apatyczny i nie wzrastasz duchowo, to nie pozwoliłeś Duchowi Bożemu na wykonywanie jego dzieła w tobie. Pytaj siebie, czy każdego dnia cieszysz się bardziej Jezusem i jego kościołem? Czy może trzymasz urazy, odrzucenie, korzeń goryczy?

Możliwe jest przeżywanie wzrostu w wielu dziedzinach twojego życia, a mimo tego pozostawanie dzieckiem w wielu innych. Oto łatwy test, by zbadać, czy następuje u ciebie duchowy wzrost. Po prostu zapytaj siebie, „Czy jestem spragniony? Czy pragnę więcej  Jezusa i jego świętości?” Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to możesz być pewien, że wzrastasz, ponieważ Słowo obiecuje, „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5:6).

Czy chcesz wzrastać duchowo? Jeżeli tak, to poproś Ducha Świętego, by oświecił każdą dziedzinę słabości lub grzechu w twoim życiu i wołaj do niego, „Panie, kocham cię i chcę lepiej ciebie poznać. Chcę dorastać do wymiaru, jaki jest w twoim Słowie. Proszę, pomóż mi uchwycić wiarą to, co czynisz we mnie, co mi pomoże wzrastać duchowo!”

Nie zapomnij, że Bóg stoi obok ciebie, nawet jeżeli przeżywasz sztorm. On odświeża twojego ducha, karmi twoją duszę, zapuszcza mocne korzenie w tobie - pomagając ci wzrastać w nim!

Download PDF

CZY WIESZ, ŻE CHRYSTUS MIESZKA W TWOIM SERCU?

Gary Wilkerson
July 9, 2018

„Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście” (1 Kor 3:16-17).

Paweł zaczyna tę część swojego listu od pytania, „Czy nie wiecie?” Jest to trochę dziwne pytanie, ponieważ chrześcijanie w Koryncie byli prawdopodobnie już od ośmiu lat wierzący, a on zadaje im jedno z najbardziej elementarnych pytań. „Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą?” Być może oni nie byli w stanie zrozumieć tego faktu, chociaż Paweł już przedtem ich na ten temat nauczał.

Ja chciałbym też wam zadać takie pytanie. Czy naprawdę wiecie, że jesteście świątynią Bożą? Czy jesteście pewni? Czy to jest utwierdzone w waszym sercu? Ten Bóg, który mieszka w światłości niedostępnej, tak chwalebny, cudowny, drogocenny, kochający, czysty i święty, wybrał miejsce do mieszkania i jest to miejsce w sercach tych, którzy są pokorni i skruszeni.

Jak to wpływa na ciebie, jeżeli wiesz, że ten Bóg wszelkiego stworzenia mieszka w tobie? Co to znaczy we wszystkich problemach i kryzysach w twoim życiu, w doświadczeniach i cierpieniach, przez które przechodzisz? Co ze smutkami w twoim życiu? Co z bólem?

Chrystus mieszka w tobie, objawiona obecność Boża. Ogień Boży, który prowadził i kierował ludem izraelskim, postanowił nie tylko iść przed tobą, ale powiedział, „Poczekaj chwilkę! Uchwyć się mnie albo ja przyjdę i zamieszkam w tobie.” Słup ognia, obłok, dym - On mieszka wewnątrz ciebie. Kierownictwo, prowadzenie, potencjał, moc, chwała, miłość, owoc Ducha.

Musimy prosić Ducha Świętego, by pomógł nam odzwierciedlać Boga w naszym stylu życia, w naszym uwielbieniu, doświadczeniach, w naszym codziennym chodzeniu z Nim.

Download PDF

POKÓJ NA DZISIAJ POPRZEZ BOŻE SŁOWO

Carter Conlon
July 7, 2018

Może trudno ci jest zagłębiać się w Słowo Boże codziennie. Jednak Bóg może ci dać łaskę. To wszystko rozpoczyna się od prostej modlitwy: „Panie, czy pomożesz mi czytać Biblię? Czy pokierujesz moimi myślami według Twojej woli? Czy poprowadzisz mnie dalej niż doszedłem dotąd?”

Proponuję, żebyś zaczął od czytania od Ew. Mateusza do Księgi Objawienia w Nowym Testamencie, Psalmy i Przypowieści. Czytaj je dotąd, aż staną się częścią ciebie. Czytaj taki przekład, jaki lepiej rozumiesz. Możesz nawet kupić Biblie, które mają cztery czy pięć równoległych przekładów na jednej stronie, żebyś zrozumiał pełne znaczenie wersetu Pisma.

I nie zapomnij, masz nie tylko czytać Biblię, ale musisz wierzyć temu co czytasz! Jak jest napisane w Hebrajczyków 11:6, „Bo bez wiary nie można się podobać Jemu, gdyż ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go pilnie szukają.” Niech to będzie wartościowy czas, który spędzasz z Bogiem, nawet jeżeli jest to tylko piętnaście minut, jakie możesz na to poświęcić rano. Przyjdź do Pana z otwartą Biblią i powiedz, „Ojcze, mów do mnie dzisiaj. Mów do mojego umysłu i do mojego serca. Prowadź mnie i strzeż. Pozwól mi widzieć w tym dniu jak Twoje Słowo mnie zachowa.”

A potem oglądaj co Pan zacznie robić! On otworzy dla ciebie Swoje Słowo. Zacznie cię prowadzić do miejsc, o których myślałeś, że nigdy tam nie dojdziesz i da ci siły, o których będziesz wiedział, że to nie są twoje siły. Nagle stwierdzisz u siebie większe pragnienie do Słowa Bożego. Uświadomisz sobie, że Bóg mówił do ciebie już wcześniej poprzez Pismo o tym co cię czeka. I dzień po dniu będziesz widział, że Jego Słowo jest żywe!

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

Download PDF

TWOI PRZYJACIELE SĄ WAŻNI DLA BOGA

David Wilkerson (1931-2011)
July 6, 2018

Prawdopodobnie masz różne kręgi przyjaciół, które obejmują twój świat biznesu – twoich współpracowników, partnerów czy klientów – i znajomych, z którymi masz luźne kontakty. Żeby uniknąć tego rodzaju kontaktów, musielibyśmy zupełnie odejść z tego świata.

Bóg jest zainteresowany najbardziej twoim intymnym kręgiem, twoimi serdecznymi kompanami. To są ludzie, których kochasz najbardziej i którzy mają wpływ na twoje życie. Zgadzacie się w większości rzeczy i czujesz się bezpiecznie, żeby wzajemnie otwierać swoje serce.

Ważne jest aby wiedzieć, że jako naśladowca Jezusa będziesz kuszony przez szatana, żeby tworzyć bezbożne przyjaźnie. On będzie próbował wprowadzić do twojego życia kogoś, kto może zniszczyć w tobie wszystko co jest bogobojne! Może pomyślisz, ”Chwileczkę! Ja nie chcę zacząć wątpić w moich przyjaciół.” Jeżeli jesteście prawdziwymi przyjaciółmi, połączonymi razem przez Ducha Chrystusowego, to nie masz się czego obawiać, kiedy sprawdzasz swoje relacje z nimi. Ale byłoby mądrze z twojej strony, żeby patrzeć na twoje przyjaźnie w świetle Pisma.

Prawdziwy, pobożny przyjaciel zawsze stanie po stronie Słowa Bożego w każdej sprawie, a nie tylko po twojej stronie dlatego, że jesteście przyjaciółmi. Taki przyjaciel będzie cię kochał wystarczająco, aby ci powiedzieć prawdę, chociaż nawet czasami może to zaboleć.

Umiłowani, wasi przyjaciele są ważną sprawą dla Boga – ponieważ ich czyny mają poważne konsekwencje. Biblia mówi wyraźnie: „Nie zawieraj przyjaźni z człowiekiem gniewnym . . . żebyś nie nauczył się jego postępowania i nastawił sidło na swoją duszę” (Przyp. Sal. 23:24-25). „Nie błądźcie, złe towarzystwo psuje dobre obyczaje” (1 Kor. 15:33).

Zajmij dzisiaj twoje stanowisko. Jeżeli masz bezbożnych przyjaciół w swoim wewnętrznym kręgu, odetnij ich. I zwracaj zawsze uwagę na próby szatana, kiedy chce wprowadzić do twojego życia kogoś, kto może zniszczyć dzieła Chrystusa w tobie.

Módl się tak dzisiaj: „Panie, otwórz moje oczy na wszystkie moje przyjaźnie. Pomóż mi widzieć ich wyraźnie, co jest dobre, a co złe i niech wszystkie moje przyjaźnie przynoszą Tobie chwałę!”

Download PDF