Polish Devotions | Page 4 | World Challenge

Polish Devotions


NAJBARDZIEJ KOCHAJĄCY OJCIEC

Jim Cymbala
May 12, 2018

Marcin Luter, szesnastowieczny ksiądz, który rozpoczął Protestancką Reformację, początkowo się bał Boga, gdyż wierzył, że Pan był Świętym ale gniewnym sędzią – bo tak mu kazał wierzyć legalizm tamtych dni. Bez względu na to jak bardzo Marcin się starał przypodobać temu świętemu Bogu, nie udawało mu się to, czuł się potępiany przez Boga i przeżywał winę swojego grzechu.

Niektórzy z nas mają taką samą walkę – ale stajemy przeciwko bogu, który jest jakimś szorstkim, surowym królem, któremu sprawia radość karanie nas. Ale Bóg nie jest taki. On jest kochającym,  Ojcem, pełnym miłosierdzia i cierpliwości. Bez prawidłowego zrozumienia kim On jest, nie jest możliwe życie intymnej społeczności.

Ja bardzo lubię spędzać czas z moim wnukiem Lewi. Sprawia mi radość, kiedy mogę go wziąć na kolana i po prostu być z nim. On nie musi nic robić; nie musi nic przedstawiać ani śpiewać, żeby mi sprawiać radość. Podobnie, Pan jest takim Ojcem, który raduje się swoją rodziną. On chce, żebyśmy przychodzili do Niego, ponieważ nas kocha i pragnie spędzać czas ze swoimi dziećmi.

W Rzymian 8 Paweł powiada, „Duch, którego otrzymaliście nie czyni was niewolnikami, żebyście żyli w strachu; raczej Duch, którego otrzymaliście dał wam adopcję synostwa.  I przez Niego wołamy, „Abba, Ojcze.” Sam Duch Świadczy z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi” (8:15-16). Jaki to ważny fragment! Paweł mówi nam, że ten Duch będzie świadczył dla naszego ducha – naszej wewnętrznej istoty – że jesteśmy dziećmi Bożymi i On jest naszym Ojcem.

Poprzez działanie Ducha Świętego możemy doświadczalnie poznać, że Bóg nas kocha. Nie musimy się bać. On jest nie tylko wszechmogącym stwórcą i panem wszechświata. On jest również Abba, Ojcem, najbardziej kochającym tatusiem, jakiego ktokolwiek może mieć za rodzica.

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

Download PDF

BOŻY PLAN DZIAŁA

David Wilkerson (1931-2011)
May 11, 2018

Umiłowani, ważne jest, żebyście sobie uświadamiali, że inni obserwują wasze życie i swoim zachowaniem wywieracie wpływ. Dlatego pytam jak się zachowujecie? Czy wasze dzieci są ugruntowane w Chrystusie, kiedy obserwują wasze życie? Czy grzesznicy są przyciągani do Jezusa widząc wasze chodzenie z Nim? Kiedy napotykacie wyzwania w swoim codziennym życiu, czy chętnie poddajecie się Duchowi Świętemu? Albo czy narzekacie i w końcu stajecie się zimnymi w stosunku do waszego Niebiańskiego Ojca?

Wszystkie wasze doświadczenia mają na celu rzucenie was w ramiona Jezusa, wytworzenie w was słodkiego aromatu zaufania i wiary w waszego Pana. Mamy tendencję zapominania wszystkich dobrych rzeczy, jakie Bóg dla nas uczynił, więc dobrze jest przypominać sobie poprzednie zwycięstwa i Bożą interwencję. Albo możemy myśleć, że to ostatnie wyzwanie jest po prostu zbyt surowe i mówimy, „Ach, Boże, tym razem to jest za dużo, żebym to mógł znieść.” A Bóg odpowiada, „Po prostu spójrz wstecz i pamiętaj o mnie.” Tak zrobił Dawid, zanim wyszedł i pokonał olbrzyma Filistyńczyka.

Ponadto Dawid powiedział: „Pan, który mnie wyrwał z paszczy lwa i paszczy niedźwiedzia, wyrwie mnie z ręki tego Filistyńczyka.” (1 Samuela 17:37).

Innym razem Dawid powiedział: „Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował mnie, gdyż mię umiłował.  Wynagrodził mi Pan według sprawiedliwości mojej” (Psalm 18:2-21).

Jeżeli kiedykolwiek czujesz, jakby Bóg ciebie karał, to bądź pewny, że to dlatego, iż ciebie kocha i Jego plan dla ciebie działa. „Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa” (Filipian 1:6).

Download PDF

TWOJA NAJLEPSZA PRACA JEST JESZCZE PRZED TOBĄ

David Wilkerson (1931-2011)
May 10, 2018

Spoglądając wstecz na moje życie, jestem zdumiony, kiedy przypominam sobie smutki, głębokie wody, palące się płomienie, jakie znosiłem. Nawet pamięć o niektórych z tych przeżyć jest bolesna. Ale mogę powiedzieć z pewnością, „Boże Słowo jest prawdą. On mnie wyprowadził z każdego doświadczenia i ja Go uwielbiam!”

Jestem pewny, ze wielu z was czytających to może opisać kłopoty z przeszłości i macie do opowiedzenia historię. Jak by brzmiała twoja historia? Jeżeli kochasz Jezusa całym sercem, to twoje świadectwo będzie takie: „Bóg mnie zawsze przeprowadził. Nigdy nie byłem w tym sam i te rzeczy są teraz za mną. Nadal tu jestem i nadal wielbię Pana!”

Jednak Bóg nie jest usatysfakcjonowany tylko serdecznym „dziękuje” z naszej strony. Mówi On, „Dziecko, poczekaj chwilę. Nie przeprowadziłem cię poprzez te wszystkie wyzwania tylko po to, żebyś był wdzięcznym klientem. Nie, Ja dokonałem wielkiej inwestycji w ciebie i nie pozwolę ci zmarnować twoich doświadczeń. Twoja najlepsza praca jest jeszcze przed tobą!”

Kiedy Paweł był już starszym człowiekiem i miał wiele lat doświadczenia, mówił do swoich przyjaciół z serca: „Najwspanialszą rzeczą dla mnie teraz byłoby odejść do domu i być z moim Panem. To jest moje prawdziwe pragnienie. Ale jestem weteranem i wiem, że jestem tu potrzebny. To pokolenie potrzebuje zobaczyć cierpiącego, który przetrwał i raduje się w każdym doświadczeniu. Inni będę przeżywać to, co ja przeżywałem i potrzebują wiedzieć, że Bóg ich przeprowadzi. Ja nie tylko przetrwałem, ale zrobiłem to z prawdziwą nadzieją. Raduję się w Panu ze wszystkiego, co On dla mnie uczynił” (Filipian 1:21-26).

Nie pozwól, aby twoje cierpienia były daremne. Bądź zdeterminowany, żeby uczyć się więcej o Bożej miłości w tym wszystkim co przeżywasz.

Download PDF

SZKOLENIE DLA BOŻEGO CELU

David Wilkerson (1931-2011)
May 9, 2018

„A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu ewangelii” (Filipan 1:12). Paweł mówi chrześcijanom w Filipi, żeby się nie martwili z powodu tych wszystkich rzeczy, jakie on znosił.

Interesujące jest to, że Paweł pisał ten list apostolski, kiedy był związany w rzymskim więzieniu. W tym czasie był on już doświadczonym wojownikiem ewangelii, który znosił wszystkie możliwe trudy. Jeżeli studiowałeś życie Pawła, to wiesz jakie rzeczy znosił: rozbicie okrętu; biczowanie; szyderstwo; głód i pragnienie; zniesławienie charakteru. I smutne jest to, że najgorsze doświadczenia przychodziły w rąk tych, którzy nazywali siebie nowo narodzonymi wierzącymi.

Niektórzy z oponentów Pawła byli zazdrosnymi przywódcami kościoła, którzy nastawili swoje zbory przeciwko niemu. Wyśmiewali jego styl życia, szydzili z jego kazań, przekręcali jego poselstwo i kwestionowali jego autorytet. Gdziekolwiek Paweł się udawał, to wydawało się, że wszędzie spotykał go kłopot i smutek.

Ale posłuchajcie jego świadectwa! „Żadna z tych rzeczy mnie nie zatrzymała” (Dz. Ap. 20:24). W innym miejscu powiedział, „Nikogo nie powinny zatrzymać te uciski; gdyż sami wiecie, że na to jesteśmy przeznaczeni . . . Powiedzieliśmy wam już przedtem, kiedy byliśmy u was, że będziemy znosić prześladowania” (1 Tesaloniczan 3:3-4).

Paweł nie narzekał, on zapewniał tych wierzących. „Dlaczego jesteście tak zdziwieni? Ja wam już powiedziałem, że jeżeli będziecie chodzili z Jezusem, to będziecie mieli uciski.” To jest zupełnie przeciwne filozofii w dzisiejszym kościele w Ameryce, który mówi: „Jeżeli masz prawidłowo poukładaną wiarę, to będzie ci się dobrze powodziło i nie będziesz cierpiał.” Ale Biblia tak nie uczy.

Bóg na pewno ma moc, aby nas zachować od wszelkich ucisków, ale On pozwala nam przechodzić przez niektóre rzeczy. Każde doświadczenie, jakie Bóg dopuszcza jest inwestycją, jaką On w nas realizuje, szkolącym doświadczeniem, które ma boski cel. Posłuchaj co mówi Psalmista, „Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro” (Psalm 66:10).

Download PDF

DROGOCENNA KREW JEZUSA

David Wilkerson (1931-2011)
May 8, 2018

Bez żadnej wątpliwości, krew Jezusa Chrystusa jest najcenniejszym darem, jaki nasz Ojciec Niebiański nam dał. Chrześcijanie śpiewali o mocy krwi w lubianej starej pieśni, która mówiła,” O jest moc, moc, o przecudna moc, w świętej krwi Baranka.”

Obawiam się jednak, że nie rozumiemy wielkiego znaczenia krwi Jezusa. Kiedy jest to prawdą, że przez Jego krew zostaliśmy uwolnieni z niewoli grzechu – wszystkie nasze grzechy są zakryte – to w tej Jego drogocennej krwi jest o wiele więcej cnoty i wartości.

Większość chrześcijan wie, że Jezus przelał Swoją krew za nas. Kiedy Chrystus podniósł kielich podczas Ostatniej Wieczerzy Paschalnej, to powiedział: „Ten kielich to nowe przymierze we krwi Mojej, która się za was wylewa” (Łukasz 22:20). Przypominamy tę ofiarę za każdym razem, kiedy uczestniczymy w komunii. Ale w Piśmie jest mowa o tej krwi w dwóch aspektach: krew przelana i krew pokropienia.

Znany przykład „krwi pokropienia” jest, kiedy Izraelici otrzymali polecenie, aby wzięli hizop, zamoczyli w krwi zabitego baranka i pokropili nadproża i odrzwia swoich drzwi wejściowych dla ochrony przez aniołem śmierci. Dom, na którym była ta krew był omijany i bezpieczny (zobacz 2 Mojż. 12:22-23). Gdyby krew była tylko zgromadzona w misie, nie miałaby żadnego skutku. Musiała być zastosowana – pokropić – żeby osiągnęła skutek.

Ta krew w 2 Mojż. 12 jest obrazem krwi Chrystusa. Krew która się lała na Golgocie nie została zmarnowana – nie upadła na ziemię i nie zginęła. Została zebrana w niebiańskiej fontannie, gotowa, żeby pokropić nią odrzwia twojego serca, nie tylko dla przebaczenia, ale również dla ochrony przeciwko wszelkim niszczącym mocom szatana. Ogłaszaj zwycięstwo krwi Jezusa w twoim życiu i zacznij Go uwielbiać w nowy sposób!

Download PDF

WYĆWICZONY W WALCE DUCHOWEJ

Gary Wilkerson
May 7, 2018

Kiedy spotkałeś Jezusa, stałeś się nowym stworzeniem z nowym duchem, nowym umysłem, nowym sercem. Jednak, chociaż stałeś się naśladowcą Jezusa i twój cały świat się zmienił, to duch świata wokół ciebie się nie zmienił. Właściwie to moce ciemności skupiły się przeciwko tobie.

Widzimy w 1 Sanuela 17:1, że „Filistyńczycy zgromadzili swoje armie razem do walki i zebrali się w Socho.” Każdy wierzący wie, że siły ciemności są skierowane przeciwko naśladowcom Jezusa. Siły wroga gromadzą się wokół tych, którzy chodzą w autorytecie Ducha Świętego i zaczynają oni napotykać trudności w nowym wymiarze. Wróg jest zdeterminowany, żebyś zawiódł w twoich nowych relacjach z Jezusem i każdy demon w piekle otrzymał zlecenie, żeby ciebie atakować.

Te ataki mogą manifestować się jako depresja czy zniechęcenie, albo przytłaczający strach. Niektórzy z was mogą zacząć przeżywać nowe napięcia w małżeństwie, czy zwiększone trudności finansowe. Jeżeli twoja walka przyjdzie na ciebie niespodziewanie, możesz się zastanawiać, „Co się dzieje? Czy Bóg mnie kocha? Czy ja przeżyję?”

Jestem szczęśliwy, że mogę ci podać dobrą wiadomość! Kiedy przeżywasz wzmożony atak sił ciemności przeciwko tobie, bądź pewny, że Bóg dopuszcza to chwilowo, żeby ciebie wyćwiczyć w duchowej walce.  Kiedy sobie uświadomisz, że twoje ludzkie wysiłki nie mogą pokonać wroga, wchodzi Bóg, kiedy wołasz do Niego. Dokładnie tak się działo w odniesieniu do Dawida, kiedy odniósł zwycięstwo nad olbrzymem Goliatem. „Gdyż walka należy do Pana i On ciebie wyda w nasze ręce” (1 Sam. 17:47).

Dawid był namaszczony i odniósł zwycięstwo nad trudnym wrogiem, tak jak ty odniesiesz, kiedy szukasz pomocy Boga. Kiedy przychodzi Jezus i pokonuje wroga w twoim życiu, będziesz napełniony mocą, odwagą i siłą od Pana.

Download PDF

BOGACTWO MODLITWY PAŃSKIEJ

Carter Conlon
May 5, 2018

Jezus mówi, „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen” (Mat. 6:11-13).

„I odpuść nam nasze winy.” Przebacz mi, że byłem leniwy i nie poświęcałem czasu na czytanie i studiowanie Słowa. Jak Paweł powiedział do Tymoteusza, „Ja chcę być robotnikiem, który się nie wstydzi (zobacz 2 Tym. 2:15). Innymi słowy, nie chwalić się sobą. Przebacz mi za każdy raz, kiedy nie szukałem mojego chleba powszedniego i w rezultacie tego nie miałem wystarczającej siły, aby Ciebie reprezentować tak, jak powinienem. Przebacz mi, że okazało się iż byłem bez siły, aby odpowiedzieć na wezwanie Ducha Świętego – za te chwile, kiedy Ty mi kazałeś mówić, a ja nie mówiłem; kiedy wzywałeś mnie, żebym wstał, a ja nie wstałem; kiedy powiedziałeś mi, żebym kochał, a ja nie kochałem.”

„I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.”  „Jednak nie pozwól mi się zniechęcić z powodu tego, że zaczynałem się zgadzać z oskarżeniami diabła w odniesieniu do mnie.”

Albowiem Twoje jest Królestwo.” Twoje jest jedyne królestwo, które przetrwa. Pewnego dnia wszystkie ludzkie opinie, chluba i przekleństwa znikną! Twoje słowa są jedynymi słowami, które są wieczne.

I moc.” Twoje Słowo ma moc, aby odwołać władzę śmierci i dać mi obfitujące i wieczne życie. Twoje Słowo ma moc, aby mnie odtworzyć i zabrać mnie tam, gdzie chcesz, abym poszedł.”

I chwała.” Chwała serca, które zna Ciebie i zna Twoje Słowo; chwała poznania, że Słowo mieszka w nas; chwała przemienionego umysłu – ta chwała, która należy tylko dla Boga!”

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

Download PDF

CZY JESTEŚ ZAKOCHANY W JEZUSIE?

David Wilkerson (1931-2011)
May 4, 2018

"Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu" (Hbr 11:5).

Henoch był posłuszny Bogu dlatego, że chciał Mu się podobać i został nagrodzony przez Ojca przeniesieniem -- co oznacza, że nie umarł, ale został zabrany do nieba. To dlatego, że podobał się Panu!

"I otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego" (1 Jan 3:22).

Paweł pisze, " Tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca" (1 Tesal. 2:4) "W mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary" (2 Tesal 1:11).

Czy jesteś zakochany w Jezusie? Czy spędzasz czas z Nim, w Jego słowie i modlitwie? Chodzenie i rozmawianie z Nim stworzy świętą, pełną miłości społeczność. Oddawanie Mu czci i uwielbianie Go pogłębi twoją relację.

Czym bardziej kochasz Jezusa, tym łatwiej jest Mu służyć. Opinie świata już cię nie obchodzą, ponieważ możesz powiedzieć, "Słyszałem mojego Ojca i ja wykonuję to, co jest w Jego sercu!" Ten duch posłuszeństwa będzie pochodził z twojego serca i będzie z ciebie swobodnie wypływał.

Jezus mówi nam, " Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie" (Jan 14:21). Co za niesamowita obietnica - wszystko oparte na posłuszeństwie!

Jak dojść do miejsca kochania Jezusa? Czytaj ewangelie -poznawaj jego słowa. Wiele Biblii ma słowa Jezusa zapisane kolorem czerwonym. Kiedy uczysz się jego słowa, wykonuj to! Czym bardziej jesteś Jemu posłuszny, tym bardziej wzrastasz w miłości do Niego.

Download PDF

SZCZERE PRAGNIENIE BY PODOBAĆ SIĘ BOGU

David Wilkerson (1931-2011)
May 3, 2018

"Wtedy poznacie, że Ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A Ten, który mnie posłał, jest ze mną; nie zostawił mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się jemu podoba" (Jan 8:28-29).

Jezus czynił wszystko dla zadowolenia swojego niebiańskiego Ojca. Ważne jest, by rozumieć motywację, z której wynika posłuszeństwo, ponieważ jeżeli nasze serce nie jest czyste, wszystko będzie zanieczyszczone.

Zobacz ojca nastoletniego syna, który ma korygować swoje dziecko. Sytuacja może być napięta, jeżeli ojciec konfrontuje syna z powodu jego złego towarzystwa, złego zachowania, lekkomyślnych decyzji. Potem ojciec daje ultimatum; albo zmienisz swoje zachowanie, albo szukaj sobie innego mieszkania. Syn reaguje na jeden z dwóch sposobów; albo poddaje się korekcie ze skruszonym duchem i zmienia swoje zachowanie dobrowolnie, albo zmienia swoje zachowanie z szemraniem po to, by uniknąć kary.

Posłuszeństwo niezadowolonego dziecka nie jest wystarczające, ponieważ jego zgoda wynika ze strachu przed gniewem ojca. W tym działaniu nie ma miłości; wprost przeciwnie, jest on zagniewany i sfrustrowany, gdyż zrozumiał, że jego ojciec narusza jego wolność i próbuje zmienić jego styl życia.

Smutna prawda jest taka, że wielu chrześcijan obecnie jest posłusznych Bogu tylko dlatego, że boją się, iż w przeciwnym razie pójdą do piekła. Boją się gniewu Ojca i ich posłuszeństwo jest tylko "Prawne". Nie mają szczerego pragnienia, by Mu się podobać.

Pragnienie Jezusa, by podobać się Ojcu, pochodziło z relacji z Nim. Zamykał się sam na sam w modlitwie i Jego wielką modlitwą było, "Ojcze, co mam czynić? Co przyniesie Tobie przyjemność? Co mogę zrobić, by spełnić pragnienie Twojego serca."?

To jest nastawienie człowieka, który ma Ducha Chrystusowego!

Download PDF

STAN SERCA

David Wilkerson (1931-2011)
May 2, 2018

"Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki" (Mat 7:24-27).

Jezus ilustruje tutaj, że jedyny dom, który przetrwa nadchodzący sztorm, jest założony na mocnym fundamencie. Dom, o którym Jezus mówi, to nasze chodzenie z Nim. Budujemy fundament poznawania Chrystusa; rozumienia Jego dróg. Budujemy naszą wiarę na pewnych cechach, które określają, jak reagujemy pod presją.

Wielu chrześcijan mówi, "Przecież jestem wierzący. Budowałem na skale." Ale nie rozumieją, co to znaczy i przeżyją wielki szok, kiedy ich relacja z Jezusem nie przetrwa sztormu. Okaże się, że nie mieli fundamentu!

Nie zrozumiemy tego podobieństwa, jeżeli nie rozumiemy, że tu chodzi o posłuszeństwo! Jezus mówi o człowieku, który słucha Słowa i wykonuje je, który jest Mu posłuszny i postępuje według Jego poleceń. Opisuje styl życia - chodzenie w całkowitym, absolutnym posłuszeństwie Jego Słowu. To ma być nasz fundament!

Oczywiście, to Jezus jest naszą skałą, ale to nie jest pełne znaczenie słowa "skała", którego On użył w tej przypowieści. Niektórzy, którzy twierdzą, że budowali na Chrystusie jako skale, może nie budują prawidłowo. Ta skała jest stanem serca i reprezentuje podstawowe motywacje, z których pochodzi nasze posłuszeństwo.

Download PDF