Polish Devotions | Page 5 | World Challenge

Polish Devotions


NASZE CAŁKOWITE ZAUFANIE

David Wilkerson (1931-2011)
January 4, 2018

Ludzie Boży muszą w tych dniach ostatecznych odpowiedzieć na ważne pytanie. Czy wierzysz, że Bóg może cię przeprowadzić, kiedy drżą fundamenty świata? Szatan ryczy jak wściekły lew i wszędzie jest zamieszanie, przemoc i niepewność.

Ci, którzy ufają Panu, skoncentrowani i ugruntowani w swojej ufności w Nim będą stali niewzruszenie i oglądali Boże zbawienie – z sercami i umysłami w zupełnym pokoju. Będą się cieszyli odpocznieniem, nieporuszeni przemocą i strachem i będą spać bez bojaźni z powodu warunków, które ich otaczają, radując się w nadziei!

Pan zapytał dwóch ślepych, którzy Go prosili, żeby się nad nimi zmiłował i uzdrowił, „Czy wierzycie, że mogę to uczynić”? (Mat. 9:28). Kiedy odpowiedzieli twierdząco, ich oczy zostały otworzone (zobacz werset 29).

I dzisiaj Pan pyta nas, „Czy wierzysz, że jestem w stanie ciebie poprowadzić i pokierować? Czy wierzysz, że nadal działam w twojej sprawie? Albo czy trzymasz ukryte myśli, że zapomniałem o tobie i zawiodłem cię?

Kilka wersetów z Pisma powinno dać wielką pociechę i pewność dla naszych serc:

  • „Ten kto zaufa Panu będzie bezpieczny” (Przyp. Sal. 29:25).
  • „Którzy ufają Panu są jak Góra Syjon, która się nie poruszy, ale stoi na zawsze” (Psalm 125:1).
  • „Ufajcie Mu zawsze wszyscy ludzie . . . Bóg jest schronieniem dla nas” (Psalm 62:8).

Boże Słowo jest pełne chwalebnych obietnic dla wszystkich, którzy Mu ufają! My nadal chcemy coś robić, rezygnować z czegoś, ofiarować, pracować i cierpieć. A przez cały ten czas On pragnie tylko naszego całkowitego zaufania. Jego Słowo mówi jasno. Bóg jest zadowolony tylko z naszej wiary: „A bez wiary nie można się podobać Bogu, bo ten kto przychodzi do Boga musi wierzyć że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają szczerze” (Hebr. 11:6).

Download PDF

SŁODKIE PODDANIE SIĘ BOGU

David Wilkerson (1931-2011)
January 3, 2018

W momencie, kiedy poddajemy się Chrystusowi i zdecydujemy się na absolutne posłuszeństwo Jemu, w naszym wewnętrznym człowieku jest wyzwalana potężna siła. Znika strach przed tym, co może nam uczynić człowiek. Nie ma więcej strachu przed Bogiem, czy piekłem czy odpłatą. I zamiast zranienia, bólu, kłopotu i niepokoju, Duch Boży zalewa nas nowym światłem, świeżą radością, chwalebnym pokojem i obfitą wiarą.

Jest powiedziane o Chrystusie, że wycierpiał i był posłuszny Swojemu niebiańskiemu Ojcu nie z powodu strachu, ale z powodu radości, jaka Go czekała. On odrzucił wszelki ciężar; biegł wytrwale; znosił hańbę; nigdy się nie zachwiał ani nie wahał w swoim umyśle – to wszystko ponieważ widział chwalebną nagrodę za posłuszeństwo. Niewymowna radość. Pokój. Odpocznienie. Wolność. Pełnię.

Strach nie jest najlepszą motywacją do posłuszeństwa, miłość tak. To słodkie poddanie się woli Boga otwiera dla nas niebo. Poddanie każdego grzechu, każdego aktu nieposłuszeństwa daje nam objawienie tego kim naprawdę jest Chrystus. Pismo mówi, „Ten kto grzeszy nie widział Go i nie poznał” (1 Jana 3:6).

Czy jest to możliwe, żebyśmy poprzez życie w nieposłuszeństwie już więcej Go nie znali? Czy może jest tak, że pogrążamy się w naszych pożądliwościach dlatego, że nigdy nie mieliśmy objawienia Chrystusa, Jego nienawiści do grzechu, Jego absolutnej świętości, Jego chwały i miłosierdzia? Prosto mówiąc, ten kto żyje w nieposłuszeństwie tak naprawdę nigdy nie widział Chrystusa.”

Jezus powiedział: „Kto ma Moje przykazania i przestrzega ich, ten Mnie miłuje. A tego, kto Mnie miłuje będzie miłował Mój Ojciec i Ja go umiłuję i objawię mu samego Siebie” (Jana 14:21).

Czy moglibyśmy pragnąć większej nagrody za posłuszeństwo z miłości, niż to, że objawi się nam Chrystus? On mówi:”Kochajcie Mnie na tyle, żebyście Mi byli posłuszni. Wtedy Ja was będę miłował i pokażę wam kim jestem!”

Download PDF

PASJA DLA CHRYSTUSA

David Wilkerson (1931-2011)
January 2, 2018

Rozważając sprawę zwiększenia naszej pasji dla Chrystusa musimy spojrzeć na naukę Chrystusa na temat uniżenia. „Ten, kto się wywyższa będzie poniżony, ale ten ktoś się uniża będzie wywyższony” (Mat. 23:12). Jezus właśnie wypomniał faryzeuszom ich pyszne postępowanie (23:5-7). Oni znają Pisma i mogą interpretować Słowo dla mas, ale ich życie temu nie odpowiada.

Jeżeli jesteśmy szczerzy przed Bogiem, to nawet najpilniejszy wśród nas musi przyznać się do związanego z tym grzechu. Na przykład, ludzie lubią uznanie. Kiedy Jezus szydził z Faryzeuszy, to mówił: Wy pragniecie być na świeczniku. Chcecie mieć najlepsze miejsca na publicznych spotkaniach i kochacie to, żeby was poznawali na ulicach.” Byli oni dumni i wywyższali się sami, zupełnie brakowało im uniżenia.

Z drugiej strony uniżanie się jest to całkowite poleganie na Panu. Słowo „poleganie” oznacza zaufanie we wszystkich sprawach i we wszystkich rzeczach. Szczere zaufanie nie zatrzymuje się na powiedzeniu, „Jestem słaby”, ale również oświadcza, „On jest mocny.” A takie zaufanie wymaga uniżenia i pokory.

Jezus jest dla nas przykładem uniżenia. Pan, który wszystko stworzył i dla Którego wszystko zostało stworzone, całkowicie polegał na Swoim Ojcu. Podkreślał to wiele razy, „Ja nie mogę sam od siebie nic czynić . . . gdyż zawsze czynię to, co się Jemu podoba” (Jana 8:28-29).

Jeżeli naprawdę pragniesz pasji dla Jezusa, proś Ducha Świętego, żeby wszedł głęboko do twojego serca i pokazał ci wszelkie pragnienie wywyższania samego siebie. Jezus mówi, „Kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony” (Mat. 23:12).

Download PDF

ŻYCIE DAWANIA

Gary Wilkerson
January 1, 2018

Wszyscy kochamy słuchać kazań i czytać książki o Bożych błogosławieństwach. To prawda, że Bóg ma naturę dawania i możemy czerpać pomoc z uczenia się o tym więcej. Ale nasze chodzenie z Chrystusem musi się przesunąć od życia „otrzymywania” do życia „dawania”. Jezus daje nam moc do takiej przemiany w nas poprzez zmianę naszego świeckiego ducha na Swojego bogobojnego Ducha, „Zostałeś błogosławiony i teraz masz dawać te błogosławieństwa innym.

To jest chwalebna teologia – ale może to być najtrudniejsza zamiana, jakiej kiedykolwiek dokonasz. Życie otrzymywania jest łatwe; życie dawania jest trudne – ale jest tak nagradzające. Pamiętaj, Jezus pobłogosławił; Jezus złamał, Jezus oddał. Często ten proces załamuje się w nas po pierwszym kroku – nie przechodzimy poza część błogosławieństwa. Nie pozwalamy na złamanie naszego życia przed Bogiem, dlatego nie dochodzimy do ostatniego etapu – dawania. Dlatego wielu nie ogląda wypełnienia Bożego celu w sobie.

Podczas służby Chrystusa, dokonywał On wielu aktów dawania, ale tłumy przestały chodzić za Nim, kiedy zaczął głosić trudne prawdy. Nawet niektórzy z Jego uczniów odwrócili się i Jezus powiedział do dwunastu: „Czy wy też chcecie odejść?” (Jana 6:67). Ale Piotr szybko Mu odpowiedział: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz Słowa żywota wiecznego” (6:68).

Widzicie, że kiedy Jezus przeszedł od dawania do wymagania czegoś od nich, uczniowie byli zmuszeni, żeby dokonać wyboru. Czy pójdą za Jezusem, czy też odpadną z powrotem do starego życia, gdzie wybiorą swoje własne plany?

Planem jaki Jezus pozostawił Piotrowi było polecenie: „Karm Moje owce.” Właściwie powiedział to trzy razy (zobacz Jana 21:16-17). Mówił: Piotrze, Moi ludzie potrzebują pomocy, więc zaopiekuj się nimi. Karm ich. Oddaj za nich swoje życie.”

Jezus wysłał Piotra do oddania życia i robi to samo dla nas.

Download PDF

GÓRA BOŻEJ ŚWIĘTOŚCI

David Wilkerson (1931-2011)
December 29, 2017

Chwalebny obraz łaski w Bożej interwencji w Sodomie widzimy, kiedy On dosłownie złapał Lota i jego rodzinę i wyciągnął ich z miasta.. „Lecz gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę, i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić, i wyprowadzili go, i pozostawili poza miastem” (1 Mojż 19:16).

Kiedy Lot ociągał się, będąc na skraju zniszczenia, nie mając siły i woli, by siebie uwolnić, Bóg poprowadził za rękę tego zakłopotanego, zwiedzionego, zniewolonego grzechem człowieka w bezpieczne miejsce. Mówił w zasadzie do Lota, „Kocham cię i nie pozwolę ci zginąć, kiedy ześlę sąd. Jesteś człowiekiem sprawiedliwym i ostrzegałem cię. Teraz wychodź!”

„Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych” (Rzymian 5:6). Dosłowne znaczenie słowa „słabi”, oznacza tu „bez możliwości lub woli.” Bóg mówi, że On chce działać za nas, bo my nie mamy nic, co możemy dać.

Pan ma jeszcze jedno polecenie dla Lota: „Ratuj się, bo chodzi o życie twoje; nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu; uchodź w góry, abyś nie zginął. (1 Mojż 19:17). Ta góra reprezentuje Bożą obecność, miejsce sam na sam z Nim. Widzimy to powtarzane wiele razy w Piśmie Świętym. Na górze Mojżesz był dotknięty Bożą chwałą; Jezus szukał Swojego Ojca w modlitwie; Chrystus był przemieniony przez swoimi uczniami.

„Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały W mieście Boga naszego, na swej górze świętej” (Psalm 48:2).

„Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami” (Izajasz 2:3).

Kiedy Bóg wyzwoli cię przez wiarę w Jego obietnice, biegnij prosto na górę Jego świętości – Jego obecności.

Download PDF

DO WALKI

David Wilkerson (1931-2011)
December 28, 2017

Wyobraź sobie, że trener bokserski bierze swojego zawodnika na samotny obóz szkoleniowy i poświęca całą sesję, motywując go do wielkiej walki.

„Nie martw się! Ja będę koło ciebie cały czas. Oto lista wielkich bokserów z przeszłości. Przestudiuj ich każdy ruch i nie będziesz musiał sam do tego z trudem dochodzić. Jesteś zwycięzcą i jeżeli będziesz stosował się do moich wskazówek i zapamiętasz wykresy, które narysowałem, możesz wejść na ring z każdym i zwyciężyć.”

Jak głupio to brzmi? Jaki trener zrobiłby coś takiego? Ale wielu chrześcijan, którzy nazywają siebie wojownikami, nigdy nie przeszło prób i treningów. Prawda jest taka, że oni nigdy nie walczyli i nie są przygotowani do walki.

Dlaczego tak wielu wierzących przeżywa tak trudne chwile? Bóg wie, że szatan będzie rozwiązany na ziemi na ostatnią bitwę. Pan będzie potrzebował dobrze wyszkolonych wojowników, którzy pokonają moce piekła.

Ci głęboko doświadczeni święci stają się dowódcami armii czasów ostatecznych. Rodzaj szkolenia, który jest im potrzebny, wymaga dyscypliny duchowej, ale też fizycznej. Jakub poświęcił całe swoje ciało walce – wszelkie ludzkie możliwości. Powstał w nim duch walki i pismo mówi, „A będąc w pełni sił walczył z Bogiem” (Ozeasz 12,4).

Ten werset pisma ma wielkie znaczenie dla wszystkich, którzy chcą zwyciężać w modlitwie. Mówi, że Jakub zwyciężył w walce, będąc „w pełni sił”! Drogi święty, jeżeli masz zwyciężać w tych czasach ostatecznych, musisz w to włożyć całą swoją siłę. Bóg chce wzbudzić ludzi, którzy są pochłonięci tym, by być używani przez Niego, by pomagać innym.

Download PDF

WYZWANIE PANA

David Wilkerson (1931-2011)
December 27, 2017

„Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim” (1 Jana 5:10).

Pomyśl o tych wszystkich strasznych grzechach, które popełniał Izrael na pustyni – szemranie, narzekanie, bałwochwalstwo, niewdzięczność, bunt i zmysłowość, Jednak żaden z nich nie pobudził Boga do gniewu bardziej, niż niewiara. „Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem?” (4 Mojż. 14:11).

Bóg mówił, „Ci ludzie ze wszystkiego, co uczyniłem dla nich, robią kłamstwo. Czyniłem cuda, jeden po drugim i ciągle na nowo ich ratowałem. Kiedy po prostu Mi zaufają i odpoczną we Mnie?”

Pomyśl przez chwilę o tym wszystkim, co Bóg uczynił dla ciebie: Zachował cię, odpowiadał na twoje modlitwy, spotykał się z tobą w jednym kryzysie po drugim. Przeprowadził cię przez doświadczenia, czynił rzeczy cudowne.

Przez czterdzieści długich lat Izrael zapomniał Słowo Boże i jego cuda. Ponieważ tak często upadali, tak często narzekali i nie wierzyli, Bóg powiedział, „Wytracę ich zarazą i wygubię ich” (14:12). Powiedział do Mojżesza, „Jestem bardzo niezadowolony z mojego ludu, ponieważ nigdy nie dojdą do miejsca, gdzie w pełni Mi zaufają.”

Kiedy Izrael był po zwycięskiej stronie Jordanu, Mojżesz przekazał mocną deklarację, „Oto Pan, twój Bóg, dał ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie, Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie; Pan, wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was” (5 Mojż. 1:21, 29-30).

„Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mat 4:4). Wystartuj z pełną wiarą w zapisane Słowo Boże. Przyjmij wyzwanie Pana, by żyć i umierać według Jego Słowa.

Download PDF

ODDAJ SWOJE KŁOPOTY PANU

David Wilkerson (1931-2011)
December 26, 2017

Wierzący chrześcijanie popełniają cały katalog grzechów, ale jeden z nich – niewiara – rodzi wszystkie inne. Nie chodzi o niewiarę agnostyków i ateistów, ale o zwątpienia tych, którzy nazywają się od Jego imienia! Tych, którzy są Jego dziećmi, którzy mówią, „Należę do Jezusa,” ale w swoich sercach mają zwątpienie. To głęboko smuci naszego Ojca.

Bóg traktuje grzech niewiary bardzo serio. Juda ostrzega kościół słowami: „A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli” (Judy 5).

Juda przypomina im o Bożym podejściu do niewiary. Bóg może już nie zniszczyć ludzi fizycznie, jak to czynił w Starym Testamencie, ale Jego sąd nad naszą niewiarą dzisiaj jest duchowy i tak samo poważny.

Niewiara jest obecnie tak samo destrukcyjna, jak była zawsze. Może nie przemienimy się w słup soli, ani nie zostaniemy pochłonięci przez ziemię, jak za czasów Starego Testamentu, ale jesteśmy wchłaniani przez kłopoty, stres i problemy rodzinne. Ogień nie zstępuje, by nas pochłonąć, ale zniszczeniu ulega nasze życie duchowe.

Ale nabierzcie odwagi! Istnieje definitywne lekarstwo na niewiarę, które znajduje się w Słowie Bożym. Kluczowy wiersz jest w 1 Piotra 5:7: „Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.” To jest słowo od Boga osobiście dla ciebie na dzisiaj. Inne zachęcające miejsce, to „Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma! On nie dopuści, By na zawsze zachwiał się sprawiedliwy” (Psalm 55:23).

Bóg zaprasza nas, „Nie noś już dalej swoich ciężarów. Złóż je na Mnie! Ja troszczę się o wszystko, co dzieje się z tobą i jestem na tyle wielki, że potrafię zatroszczyć się o ciebie.” Oddaj Mu swoje kłopoty i troski i bądź w pełni przekonany, że On się zatroszczy!

Download PDF

CIESZĄC SIĘ ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA

Gary Wilkerson
December 25, 2017

Każdego roku podczas tych  świąt chrześcijanie przypominają sobie o prawdziwym znaczeniu świąt Bożego Narodzenia; o przyjściu Jezusa! Nasze serca są wypełnione wdzięcznością, że Bóg Ojciec posłał Zbawiciela, by nas odkupił. Cieszymy się z wielu błogosławieństw; widząc kolorowe prezenty wokoło choinki w salonie; śpiewając kolędy i pieśni; dziękując Bogu za Jego dobroć. Niektórzy z nas nawet chętnie oglądają „A Charlie Brown Christmas”, gdzie Linus cytuje na końcu Łukasza 2.

Mamy być wdzięczni z całego serca za błogosławieństwa tych świąt. Wiemy, że wszystkie dobre rzeczy pochodzą od Ojca. Jednak dobrze, jeżeli przypominamy sobie, dlaczego Jezus przyszedł: ponieważ jesteśmy na wojnie – na wojnie przeciwko siłom ciemności, duchom demonicznym i samemu diabłu. Diabeł przychodzi do naszego życia, by kraść, zabijać i niszczyć – wszystko po to, by nas oddalić od Bożych celów. Z narodzeniem Chrystusa Bóg ustanowił przyczółek, by walczyć z wrogiem w nowy sposób – jakby dzień D, czyli lądowanie naprzeciw umocnieniom sił piekła.

Wielu wierzących nie chce przyznać się do takiej wojny w ich życiu, ale jest to fakt biblijny, że nieprzyjaciel naszych dusz zawsze atakuje Boży lud. Dlatego, jeżeli nasza uwaga w czasie tych świąt skupiona jest tylko na błogosławieństwach – nawet na dobrych rzeczach, jak dawanie i przyjmowanie – tracimy pełny wpływ ofiary Jezusa na nas. Tracimy też głębsze, ostateczne błogosławieństwa, które te święta dla nas przynoszą.

Bóg Ojciec zapewnił to, by Jego umiłowany Syn został dany. Wszystkie cudowne zwycięstwa, z których cieszymy się w imieniu Jezusa przez wieki, leżały tam w tym skromnym żłobie, w postaci maleńkiego dzieciątka.

Kiedy obchodzimy te święta, bądźmy wdzięczni za wszystkie Boże błogosławieństwa, szczególnie za zwycięstwo, które mamy ponieważ narodził się Chrystus-dziecko.

Download PDF

WSPÓŁCZUCIE JEZUSA

Nicky Cruz
December 23, 2017

Ewangelie ciągle na nowo przedstawiają Jezusa jako kogoś o niezmiennym współczuciu. Po śmierci Jana Chrzciciela Jezus wycofał się sam do łodzi, żeby opłakiwać stratę. Wiedział, że Jan jest w niebie, ale współczuł tym, którzy to pozostali.

Kiedy Jezus powrócił na brzeg, zobaczył tłum pięciu tysięcy ludzi, którzy zebrali się, żeby Go zobaczyć. Mateusz opisuje to tak, że „Ulitował się nad nimi.” Dlatego wziął pięć chlebów i dwie rybki i w cudowny sposób zapewnił dla nich jedzenie (Mat. 14:14-21). Jego serce skierowało się do tych ludzi, którzy przyszli, aby być z Nim i nie mógł znieść myśli, że są oni głodni. On nie tylko zapewnił im jedzenie, ale również uzdrowił tych, którzy byli chorzy.

Kiedy Jezus zobaczył dwóch ślepych na drodze do Jerycha, ulitował się nad nimi i dotknął ich oczu. I natychmiast odzyskali wzrok i poszli za Nim.” (Mat. 2-34). Jego współczucie dla tych ludzi przeważyło nad innymi zadaniami, jakie na Niego czekały w tym czasie.

Na drodze między Samarią i Galileą, wchodząc do małej wioski Jezus zauważył dziesięciu trędowatych i uzdrowił ich (zobacz Łukasza 17:12-14). Trędowaci instynktownie zachowywali odległość, nawet od Jezusa. Społeczeństwo ich odsuwało i byli odrzuceni przez świat. Ale Jezus ich zobaczył i ulitował się nad nimi. On ich widział jako ludzi, którzy potrzebują Zbawiciela.

Jak my reagujemy na trędowatych naszych czasów – wyrzutków społeczeństwa? Co robi nasza kultura z biednymi, uzależnionymi, alkoholikami, grzesznikami? Czy ciało Chrystusa widzi ich jako ludzi w potrzebie, zgubionych i poszukujących?

Nie możemy nigdy zapomnieć co uczynił Jezus dla nas i dla tych wokół nas. Bez Jego zbawczej łaski bylibyśmy tak samo zgubieni i beznadziejni jak ci trędowaci. Bez Jezusa jesteśmy niczym i bez współczucia nie mamy miejsca w Królestwie Bożym.

Nicky Cruz, znany na świecie ewangelista i płodny pisarz nawrócił się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opisana w książce Krzyż i Sztylet przez Dawida Wilkersona, a potem w jego własnej, najlepiej sprzedającej się książce Run Baby Run.(Polski tytuł: „Nicky Cruz Opowiada”).

Download PDF