Polish Devotions | Page 5 | World Challenge

Polish Devotions


MOŻESZ ZACZĄĆ ŻYĆ

Carter Conlon
February 24, 2018

Starzenie się w tym świecie jest przerażające, ale w Ciele Chrystusa moc jest dawania dla starców – mocy ponad prorokowanie i wizje. Na końcu życia, ludzie których kochasz, najbliżsi, i ci, których Bóg ci powierzył są najważniejsi.

Kiedy się starzejesz w Ciele Chrystusa, nie musisz się kurczyć i umierać. Możesz zacząć żyć! Nasze wołanie musi być, „Boże zwróć nasze serca do dzieci w tym pokoleniu. Bez względu na to jak daleko mogą być, daj nam odwagę przemawiać do ich życia i zostawić trwały wpływ.”

Może w przeszłości twoje słowa nie były takie jak powinny być, ale to może być nowy dzień. Pomimo naszych wad i kruchości Bóg pozostaje wierny i da nam siłę, żeby przemawiać do następnego pokolenia.

Jest to zdumiewające, kiedy uświadomisz sobie, że masz moc przemawiania, żeby spowodować zmianę w czyimś życiu. Pamiętam, jako młody chrześcijanin, przechodziłem przez taki okres, kiedy czułem się jak nieudacznik i pozostawałem pod taką chmurą rozpaczy przez kilka miesięcy.

Pewnego dnia byłem na służbie ze starszym oficerem policji o imieniu Doug, który był chrześcijaninem i on mnie zapytał, „Co się z tobą dzieje?”

„Jestem tak zniechęcony,” odpowiedziałem. „Czuje się jak nieudacznik. Chcę być inny, ale jest to po prostu beznadziejne.'

Spojrzał na mnie i powiedział, „Po prostu diabeł próbuje ciebie potępić. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Wiem, że chcesz Boga, więc odrzućmy to podejście.”

Do dzisiaj jeszcze pamiętam te słowa, które wypowiedział nad moim życiem! Nie były to jakieś wyszukane słowa, ale zostały wypowiedziane przez starszego człowieka do życia młodego człowieka. One mi pomogły na nowo powstać.

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

Download PDF

ROZCHMURZONE DECYZJE

David Wilkerson (1931-2011)
February 23, 2018

Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy” (Galacjan 5:25). Wielu z nas słyszało przez całe życie wyrażenie „chodzenie w Duchu”, ale co to tak naprawdę znaczy? Ja wierzę, że to znaczy niesamowite, wyraźnie słyszane i rozchmurzone decyzje. Duch Święty daje absolutnie jasne i szczegółowe instrukcje tym, którzy chodzą z Nim.

Pierwsi chrześcijanie nie chodzili w niepewności. Oni byli prowadzeni przez Ducha w każdej decyzji, każdym działaniu i na każdym kroku. Duch mówił do nich i kierował nimi przez cały dzień i żadna decyzja nie była podejmowana bez konsultacji z Nim. Motto kościoła w Nowym Testamencie było: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” (Mt 11:15).

Chodzenie w Duchu oznacza życie bez martwienia się o to, co się stanie. Paweł jest dobrym przykładem do naśladowania. W Słowie jest wiele przykładów o chodzeniu Pawła w Duchu, ale popatrzmy na kilka z nich.

Duch ostrzegł Pawła, że jego podróż do Jerozolimy zakończy się jego uwięzieniem, i co się stało?   „Nadszedł z Judei pewien prorok, imieniem Agabus,. . . i przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł: To mówi Duch Święty: Męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan”( Dz.Ap. 21:10-11). Paweł został ostrzeżony, by mógł się przygotować.

Jeżeli mamy chodzić w Duchu, to musimy wierzyć Bogu, że ponadnaturalnie uwolni nas z każdej niewoli szatana. Paweł i Sylas byli w więzieniu, ale Słowo mówi nam, że „Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga” (Dz.Ap. 16:25) Bóg spowodował trzęsienie ziemi i otworzył drzwi więzienia „a więzy wszystkich się rozwiązały” (w. 26).

Pomimo twoich okoliczności, powstań w Duchu, zacznij uwielbiać, śpiewać i ufać Bogu – i patrz, jak On cię uwolni!

Download PDF

CIERPLIWOŚĆ BY OTRZYMAĆ OBIETNICĘ

David Wilkerson (1931-2011)
February 22, 2018

Znana przypowieść o siewcy dotyczy cierpliwości. Nie cierpliwości do ludzi, ale do Boga. Pamiętacie, jak Jezus mówił o ziarnie? Niektóre padły na drogę, niektóre na skały, niektóre między ciernie… a inne na dobrą glebę. Popatrzmy na wyjaśnienie Jezusa.

„A podobieństwo to znaczy: Ziarnem jest Słowo Boże. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali; potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc”  (Łukasz 8:11-15).

Ta „dobra ziemia”, którą wymienia Jezus, oznacza tych, którzy usłyszeli Słowo i wydali owoc „z wytrwałością.” Inni słuchacze też wydawali pewną miarę owocu, ale tylko do pewnego czasu. Dlaczego? Ponieważ nie mieli cierpliwości dla Pana i jego działań w ich życiu.

Serce słuchacza „dobrej ziemi” ma określony kierunek! W każdych okolicznościach kieruje się najpierw do miłości Bożej, a potem cierpliwie oczekuje na Jezusa Chrystusa. Te dwie charakterystyki są potrzebne dla serca, które wydaje trwały owoc. W Liście do Hebrajczyków czytamy, „Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał” (Hbr 10:36).

Weź Słowo Boże do swojego serca; niech ono wytworzy szczere, czyste serce, a potem czekaj cierpliwie, by On przyszedł i wyzwolił cię.

Download PDF

ŚWIADECTWO DLA WYSTRASZONYCH

David Wilkerson (1931-2011)
February 21, 2018

W przeszłości chrześcijanie myśleli o uwolnieniu głównie w sensie fizycznym, ale wkrótce ludzie stwierdzą, że potrzebują uwolnienia od strachu i lęku. Kiedy przyjdzie ten czas, uwolnienie będzie znaczyło „mieć pewne słowo z nieba.” Kiedy straszne rzeczy będą się działy, ludzie będą chcieli wiedzieć, co Bóg ma zamiar czynić. Będą zwracać się w każdym kierunku, chcąc usłyszeć głos kogoś, kto jest spokojny i stabilny. Będą wołać, „Czy to jest sąd Boży? Kiedy to się skończy?”

Kto będzie miał odpowiedź? Ty – zwyczajny wierzący, który spędza czas sam na sam z Bogiem. Będziesz miał spokojnego ducha, kiedy wszystko wydaje się rozpadać, ponieważ wiesz, że Bóg jest z tobą. Będziesz Go słyszał z nieba i będziesz mógł stać na Jego obietnicach, że cię zachowa.

„I rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc: Jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie . . . i zwróćcie wasze serca do Pana, i służcie wyłącznie jemu, a wybawi was” (1 Samuela 7:3).

Wiele razy ludzie w Izraelu prosili Samuela, by modlił się o nich, ponieważ nauczyli się ufać jego modlitwom. Samuel miał odpowiedź dla Izraelitów, gdyż słyszał Boga i przekazywał właściwe słowa w godzinie kryzysu.

Dzisiaj Bóg szuka świętej resztki, zwyczajnych świętych, którzy są pełni pokoju i kochają Jezusa, którzy będą znakami i cudami dla świata. Czy to opisuje ciebie? Czy twoje życie jest świadectwem dla wystraszonego, drżącego świata? Zachęcam, byś spędzał czas sam na sam z Bogiem, by On mógł mówić do ciebie. Postaw się Jemu do dyspozycji, oddając się modlitwie, a potem będziesz gotowym żołnierzem na czasy ostateczne.

Download PDF

BOŻA UKRYTA ARMIA

David Wilkerson (1931-2011)
February 20, 2018

Coś wielkiego dzieje się obecnie na świecie. Bóg wykonuje ukryte, ciche dzieło, coś tak ponadnaturalnego, że to przekracza ludzkie zrozumienie. Przygotowuje małą, ale potężną armię, która będzie najbardziej oddana na świecie. Pan zakończy wieki czystą, oddaną i nieustraszoną resztką.

Przez całe moje życie słyszałem historie naszych bogobojnych poprzedników, mężczyzn i kobiet, którzy spędzali godziny, nawet dni w poście i modlitwie. Oni znali Boży głos i mieli moc przeciwstawiania się wszelkiemu złu w tamtych czasach.

Ci bogobojni ojcowie odeszli, ale Bóg jest w trakcie wzbudzania innej armii. Ta nowa armia będzie składać się z wierzących, zarówno młodych jak i starszych – zwyczajnych chrześcijan, którzy uchwycą się Boga. Powstanie całkiem nowy rodzaj służby!

Denominacyjny system kościelny wydaje się umierać, prawie nie wywierając wpływu na zewnętrzny świat, nie mając potężnej mocy Chrystusa. Coraz więcej kaznodziejów upada, a do kościoła Jezusa Chrystusa wkrada się świeckość. Diabeł ogłasza zwycięstwo, gdyż coraz więcej pastorów idzie drogą kompromisu i zepsucia.

Jednak Biblia mówi, że nie mamy się bać! Bóg ma plan i on się ujawnia. On słyszy wołanie swoich dzieci, które oddały się całkowicie Jemu. Ludzie będą ich szukać, wołając, „Wiem, że jesteś kimś, kto dotyka Boga . .  i ja potrzebuję, by Bóg mnie dotknął!”

Kochani, Bóg chce włączyć was do swojej ukrytej armii! Chce dać ci służbę dla innych, którzy będą przychodzić do ciebie ze swoimi ciężarami i doświadczeniami. Jeżeli będziesz spędzał czas sam na sam z Nim, będziesz mógł stanąć w duchowym autorytecie i powiedzieć, „Tak mówi Pan!”, ponieważ  słuchałeś Jego głosu.

Download PDF

WYRAŹNE POWOŁANIE

Gary Wilkerson
February 19, 2018

„Oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał” (1 Kor 9:10).W tym wierszu widzimy, że Paweł zaczyna rozumieć swoją misję życia – zdobywanie dusz dla Jezusa Chrystusa! W wierszu 16 mówi. „Biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował!”

Jaka wielka zmiana nastąpiła w życiu Pawła!. W Dziejach Apostolskich 9 widzimy go na drodze do Damaszku, jadącego z wielką prędkością, by prześladować jak najwięcej chrześcijan. Cóż za okropna historia jego życia. Wiemy, że brał udział w męczeństwie Szczepana (patrz Dz. Ap. 7:55-60). Wielu historyków uważa, że był zamieszany w śmierć również wielu innych wierzących. Kiedy jednak Jezus objawił mu się w cudowny sposób, został obezwładniony strachem i upadł na ziemię. Tak zaczęło się jego poszukiwanie Boga i jego niesamowita służba.

Paweł mówi w wierszu 16, że biada, czyli jego powołanie do głoszenia ewangelii zostało na niego nałożone z konieczności.

Nie wiedząc o tym, Paweł szukał Boga, nie szukając Zbawiciela. Miał nad swoim życiem powołanie, ale nie znał właściwej drogi do jego spełnienia. Ty również masz takie dokładne powołanie. Jezus przyszedł do ciebie, odnalazł cię i uratował. On zawsze przychodzi do tych, których serca Go szukają.

Kiedy Jezus ukazał się Pawłowi, Paweł narodził się na nowo i kilka dni później został napełniony Duchem Świętym. Jednak wydarzyło się o wiele więcej – otrzymał wyraźne powołanie dla swojego życia. Wiedział, że musi głosić ewangelię i zdobywać dusze.

Jezus przyszedł by cię zbawić, ale przyszedł również, by cię powołać! Jesteś wybranym narzędziem, by zanieść Jego Imię do niezbawionych.

Download PDF

EKSCYTUJĄCA PRZYSZŁOŚĆ

Nicky Cruz
February 17, 2018

Dzisiaj świat już nie akceptuje wierzenia opartego na tradycji i zadowolenia z siebie, to znaczy „prowadzenia kościoła” w taki sposób, jak to zawsze robiliśmy. Następne pokolenie albo zobaczy moc Bożą działającą w ich życiu w sposób realny i namacalny, albo nie będzie miało zastosowania dla naszego zwiastowania i zainteresowania aby naśladować naszego Zbawiciela.

Dni przestarzałych denominacji wypełnionych letnimi wierzącymi  już się skończyły. Te, które jeszcze nie są martwe i pogrzebane, niedługo takie będą. Przykro mi, że one nigdy nie doświadczą radości zdobywania świata dla Jezusa i oglądania tego, co On by mógł przez nich i w nich dokonać jako ciała, gdyby tylko się otworzyli i pozwolili Mu na to.

Ale ja nie jestem zniechęcony, ponieważ widziałem przyszłość ciała Chrystusowego i jest ona ekscytująca. Bóg dzisiaj czyni w sercach młodych ludzi coś tak realnego i dynamicznego jak w każdym przebudzeniu w znanej historii. Moja służba każdego dnia prowadzi mnie do życia dzieci w miastach, tych najbardziej niedostępnych dusz w naszym społeczeństwie. Te dzieciaki są tak twarde i gniewne i zgubione jak żadna grupa na ziemi. Ale nasze poselstwo do nich dociera. Mury upadają.  One przychodzą do Chrystusa w wielkiej liczbie i kiedy to robią, to ich nowo poznana wiara jest szczera i zmienia ich życie.

Wiele z tych dzieciaków staje się naszymi najmocniejszymi i najbardziej efektywnymi ewangelistami. Duch Święty pali się w nich jak piec, rozpala w ich sercach święty ogień, czekając tylko żeby wybuchnąć na świecie. Bóg wylewa Swojego Ducha na te dzieci w cudowny sposób i one odwracają świat do góry nogami. Co by się stało, gdyby każdy wierzący w kraju złapał ten rodzaj pasji i wizji? Co gdybyśmy pozwolili Duchowi Świętemu, żeby wylał Swoją moc na nasze życie tak, jak to czyni w życiu tych dzieciaków? Gdybyśmy tak zrobili, świat by nie był już taki sam!

Nicky Cruz, znany na świecie ewangelista i płodny pisarz nawrócił się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opisana w książce Krzyż i Sztylet przez Dawida Wilkersona, a potem w jego własnej, najlepiej sprzedającej się książce Run Baby Run.(Polski tytuł: „Nicky Cruz Opowiada”).

Download PDF

PROWADZĄC ŻYCIE, KTÓRE SIĘ LICZY

David Wilkerson (1931-2011)
February 16, 2018

Jeżeli myślisz, że jesteś zbyt prosty, żeby być użyteczny dla Boga, to posłuchaj uważnie: Bóg nie będzie wykonywał Swojego dzieła dni ostatecznych poprzez ewangelistów czy pastorów o wielkim nazwisku. Oni sami nie będą w stanie obsłużyć tego wielkiego działania Jego Ducha. Bóg będzie potrzebował każdej gospodyni, nastolatka, starszej osoby i wszystkich, którzy Go kochają, żeby wykonać to wielkie dzieło.

Ta armia dni ostatecznych będzie się składała z chrześcijan, którzy zostali odłączeni od :samego chleba.” Bóg powiedział poprzez Mojżesza, „Człowiek nie będzie żył samym chlebem; ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana” (5 Mojż. 8:3).

Chleb reprezentuje to, co naturalne, materialne rzeczy potrzebne do tego życia; pożywienie, dach nad głową, ubranie, pracę, zarobki. Innymi słowy, te rzeczy ziemskie, których potrzebujemy nie są złe same w sobie.

Mnóstwo chrześcijan żyje tylko dla tego życia. Ich życie jest zajęte pracą, domem, płaceniem rachunków. Wszystkie ich modlitwy są skoncentrowane na ich potrzebach – żyją samym chlebem.

Bóg wzbudza ludzi, którzy są skoncentrowani na Jego woli w tej nocnej godzinie!  Chcą być gotowi i przygotowani w sercu, bo Bóg chce wyzwolić Swoje wielkie, ostateczne wylanie Ducha!

Jan Chrzciciel wyszedł, aby „przygotować ludzi na przygotowanych dla Pana” (Łukasza 1:17). Paweł mówił o tym, aby być „gotowym do każdego dobrego dzieła” (2 Tym. 2:21). A Samuel  powiedział Izraelowi, że Bóg uczyni dla nich rzecz nową, jeżeli „przygotują swoje serca dla Pana i będę służyć tylko Jemu” (1 Sam. 7:3).

Kiedy Bóg wylewa Swojego Ducha Świętego na świat, to ludzie, którzy Go nie znają będą potrzebowali znaleźć kogoś, kto im pomoże. Kiedy Bóg widzi, że jesteś gotowy, to postawi wielkie możliwości na twojej drodze i zobaczysz jak Jego chwała staje się żywa w tobie w tej ostatecznej godzinie!

Download PDF

BOŻE WIELKIE ZAOPATRZENIE

David Wilkerson (1931-2011)
February 15, 2018

Pewien człowiek kiedyś mi powiedział, „Kiedy oddam dziesięć procent moich dochodów dla Boga, to z resztą robię to co chcę. I oczekuję, że Bóg mi będzie błogosławił tak, jak obiecał – bo dałem dziesięcinę.”

Moje doświadczenie pokazało mi, że jeżeli człowiek jest skąpy w dawaniu, to również będzie żałował swojego czasu, energii i pracy dla Pana. Ale chcę ci powiedzieć, jeżeli jesteś skąpy dla Boga, to On będzie skąpy dla ciebie. Przez to mam na myśli, że odcinasz się od Bożego błogosławieństwa poprzez swoje postępowanie i swoje nastawienie. Nasze podejście powinno być takie: „Ile mogę dać z siebie dla mojego Pana?” Nasza radość powinna wynikać z tego ile możemy dać, a nie ile możemy zatrzymać dla siebie.

Czytamy w Słowie: „ Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje; inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy.  Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony” (Przyp. Sal. 11:24-25). Fakt jest taki, że im więcej siły i energii poświęcasz dla Boga, tym więcej On z kolei wyleje na ciebie.

Apostoł Paweł przeżywał każdą emocję i doświadczenie jakie my przeżywamy, ale przez to wszystko on miał objawienie o źródłach dostępnych dla niego. Kiedy był przygnieciony, jego wiara uchwyciła się wszystkiego, czego potrzebował, żeby odnieść zwycięstwo! Czerpał z zasobów swojego niebiańskiego Ojca i wychodził ciągle na nowo z nową wiarą i siłą, żeby iść dalej.

Poprzez oddanie się całym sercem dla Bożej pracy stawiasz się w pozycji błogosławionej. Jeżeli myślisz o rezygnacji, to zachęcam cię, żebyś pozostał w walce, bo właśnie w najtrudniejszej walce Bóg przychodzi do ciebie z obfitością, obsypując cię Swoimi dobrami i siłą. Tylko ci, którzy są zaangażowani w walkę otrzymują to wielkie zaopatrzenie!

Download PDF

DOBRY SKARB SERCA

David Wilkerson (1931-2011)
February 14, 2018

Słowa, które wypowiadasz są odbiciem twojego serca! „Z obfitości serca mówią usta” (Mat. 12:34).

Kiedy ja powiedziałem coś niegrzecznego jako dziecko, moja mama płukała mi usta mydłem. Ale to nie moje usta potrzebowały oczyszczenia, lecz moje serce. Twój język mówi tylko to, co masz w sercu. Jezus powiedział, że luźne, beztroskie, złe rozmowy mogą pochodzić tylko ze złego, nieczystego serca.

Jako wierzący, nie przyjęliśmy jeszcze poważnie tego co nasz Pan powiedział na temat ujarzmiania naszego języka. On to przedstawia jako sprawę serca – sprawę życia i śmierci. Twój nieujarzmiony język nie tylko dyskredytuje całą twoją pozorną duchowość, ale również sprawia, że twoja twarz jest niezaprzeczalnym faktem, że twoje serce jest nieczyste, skażone.

Jeżeli angażujesz się w plotki, niegrzeczne uwagi, krytycyzm, brudne słowa, wybuchy gniewu, to możesz być pewny, że coś w twoim sercu nie zostało załatwione przed Ducha Świętego. Jezus podchodzi do tej sprawy bardzo poważnie, kiedy mówi, „Jeżeli jesteś nieostrożny z twoim językiem – kłócisz się, narzekasz, szemrzesz, paplesz – to masz poważny problem serca i sięga to bardzo głęboko.”

„Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca serca wydobywa złe rzeczy” (Mat. 12:35).

Żaden kaznodzieja czy chrześcijanin nie jest wyjęty spod tego ostrzeżenia Pana. Jezus mówi, żebyś sprawdzał swoje serce i dowiedział się dlaczego nadal mówisz nieostrożnie. Nie bądź lekkomyślny w sprawie wypowiadanych słów. Kiedy Duch Święty przekonuje cię o czymś, co powiedziałeś, to zachęcam cię, żebyś pokutował i potem pozwolił, aby On zmienił twoje negatywne słowa w błogosławieństwo. Przekleństwo i błogosławieństwo nie mogą pochodzić z tych samych ust (zobacz Jakuba 3:10).

Sekretem odnoszenia zwycięstwa nad twoim językiem jest poznanie Jego! Przybliż się do Jego obecności i pozwól Mu, żeby objawił co jest w twoim sercu.

Download PDF