Polish Devotions | Page 6 | World Challenge

Polish Devotions


DLA TYCH KTÓRZY KOCHAJĄ BOGA

David Wilkerson (1931-2011)
February 13, 2018

Bożym zamiarem dla nas jako Jego dzieci nigdy nie było to, żebyśmy byli duchowymi żebrakami, biednymi w rzeczach Pana. Wręcz przeciwnie, On chce, abyśmy byli obfitującymi sługami, którzy cieszą się objawieniem wszystkich wielkich rzeczy, jakie On dla nas przygotował!

„Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.  Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże” (1 Kor. 2:9-10).

Paweł mówi nam, „Nasi przodkowie nie mogli nawet zacząć pojmować tych wszystkich wielkich rzeczy, jakie Bóg przygotował. To nigdy im nie przyszło na myśl. Ale nie ma powodu, żebyśmy my byli ślepi na te rzeczy i żyli nie wiedząc co do nas należy. Nasze oczy muszą widzieć, nasze uszy słyszeć, musi to wejść do naszych serc i umysłu. Ponieważ my jesteśmy tymi, dla których Bóg to wszystko przygotował i Duch Święty nam to objawił!”

„A myśmy otrzymali . . .  Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. . .  Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. . .  gdyż należy je duchowo rozsądzać” (2:12 i 14).

Biblia mówi, że mamy szukać Go dla objawienia Jego wielkiego dobrodziejstwa, ale ja wierzę, że większość chrześcijan nie korzysta szczerze z mocy tych obietnic. Czytaliśmy je wiele razy, ale są one dla nas tylko martwymi literami. Potrzebujemy wołać: „Panie, objaw mi co przygotowałeś, abym mógł się o nie starać dla Twojej chwały.”

Nie daj się łatwo zniechęcić, czy zmęczyć czynieniem dobra. Spędzaj czas z twoim Ojcem i niech Jego obietnice penetrują twoje serce i napełniają cię wiarą i nadzieją!

Download PDF

ZE STUDNI

Gary Wilkerson
February 12, 2018

Czy czujesz się czasem tak, jakbyś wpadł do studni? Twoją „Studnią” może być trudna relacja, finansowa dziura, choroba, z którą walczysz przez długi czas. Twoje, kiedyś bliskie chodzenie z Chrystusem może się wydawać jak jakiś odległy sen i jesteś kuszony, żeby wpaść z powrotem w stary grzeszny nałóg czy niezdrowy sposób życia. Odwagi! Bóg chce ci powiedzieć coś mocnego tam gdzie jesteś.

Historia Józefa w 1 Mojż. 37 mówi nam dużo o studniach. Właściwie dwa słowa są powtarzane przez cała narrację 1 Mojżeszowej odnośnie Józefa: sen i studnia. Prawie za każdym razem, kiedy Józef miał sen, musiało to prowadzić do studni; pierwszy raz było wtedy, kiedy miał sen o panowaniu nad swoimi braćmi. W swoim młodzieńczym entuzjazmie podzielił się tym snem z nimi, ale nie zostało to dobrze przyjęte. Ci mężczyźni byli tak opanowani przez wściekłość, że wrzucili swojego małego brata do studni. Jednak Bóg użył tego jako środka do przyspieszenia procesu umieszczenia Józefa w pozycji dla osiągnięcia celów królestwa. Józef został wybrany!

Pomyśl o niesamowitej trajektorii życia tego nastoletniego pasterza, tego marzyciela, który został drugim najważniejszym człowiekiem w największym imperium. Jego droga do wypełnienia Bożych celów nie była gładka, ale w tym czasie był on gotowy, żeby wiernie znosić każdy test, kiedy Bóg strategicznie przygotowywał go do tego celu.

Wielu wierzących boi się marzyć w wierze. Wolą raczej pozostawać w swojej obecnej studni, niż ryzykować przejście na wyższy poziom. Wiedzą, że jest koszt naśladowania Boga, ofiara, która obejmuje nieznane i drżą na myśl o cenie.

Zachęcam cię, żebyś przyjął sen jaki Bóg ci dał! Poproś Ojca, żeby zamienił twój strach na wiarę i użył cię pomimo twojego trwającego niepokoju. On się będzie radował twoją wiarą i będziesz na Jego drodze do wielkości.

Download PDF

DZIELĄC SIĘ SWOIM ŻYCIEM

Jim Cymbala
February 10, 2018

Bóg ożywił pewne wersety dla mnie w 1 Tesaloniczan. Tak, jak większość kaznodziejów, studiowałem Pawła w nadziei odkrycia tajemnicy tak mocnej i efektywnej służby dla Chrystusa. Znałem już jego niezmienne przesłanie – ewangelię Jezusa Chrystusa. Analizowałem też jego metodologię: on polegał całkowicie na Duchu Świętym. Codziennie był prowadzony i umacniany przez moc Ducha.

Teraz jednak z kart Nowego Testamentu jakby wyskoczyła trzecia prawda – motywacja Pawła. Przypominając wierzącym swoją wizytę w Tesalnikach, która doprowadziła do ich nawrócenia i założenia chrześcijańskiego kościoła, Paweł powiedział, „Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu; przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci” (1 Tesal 2:7). W oryginale greckim jest to obraz matki karmiącej swoje dziecko. To wspaniały obraz miłości i oddania. Kiedy matka troszczy się o swoje niemowlę, to chodzi o to dziecko, a nie o nią. Paweł oświadcza, że on takim był wśród nich – całą uwagę i troskę skupił na nich, a nie na sobie. Motywacją apostoła była gorliwa miłość do wierzących w Tesalonikach, a to można wyjaśnić tylko poprzez miłość Bożą, która nim kierowała.

Potem powiedział dalej: „Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy” (2:8).

„Kochaliśmy was tak mocno.” Powiedział Paweł, „Chcieliśmy dzielić się z wami nie tylko ewangelią, ale również naszym własnym życiem!”

Dlatego nic dziwnego, że przesłanie Pawła dotarło do serc tych ludzi. Jego słowa wypływały nie tylko z jego ust, ale z kochającego serca. Co powodowało, że kaznodzieja przekazywał ludziom nie tylko kazania, ale swoje życie? To była miłość – Boża miłość!

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

Download PDF

NASZ KOCHAJĄCY OJCIEC

David Wilkerson (1931-2011)
February 9, 2018

Wielu ludzi ma trudności z myśleniem o Bogu, jako kochającym ojcu, ponieważ patrzą na to oczyma przeszłych doświadczeń. Bóg opisuje Swoją naturę Mojżeszowi, jako „miłosierny i łaskawy, długo cierpliwy i pełen dobroci i prawdy” (2 Mojż. 34:6).

Szatan lubi zaszczepiać skrzywiony obraz Ojca w naszych myślach, tak, jak to robił z Hiobem, kiedy Hiob mówił, że Bóg „szpieguje z nieba.” Diabeł chce, byś uwierzył, że Bóg bardziej chce cię potępić, niż zbawić i błogosławić. „Lecz teraz liczysz moje kroki, pilnujesz mojego grzechu. Mój występek jest zapieczętowany w woreczku, a moja wina powleczona barwą” (Hiob 14:16-17). Hiob mówił, „Panie szpiegowałeś mnie, czy upadnę. Wkładasz wszystkie moje grzechy w worek i zachowujesz na dzień sądu przeciwko mnie.”

Prawda jest taka, że Bóg  wcale nie szpiegował Hioba. On był tak pełen miłości do Hioba, że szczycił się nim. W czasie naszych doświadczeń i trudności mamy tendencje do zapominania, co sam Bóg mówi o Swojej naturze. Gdybyśmy tylko w takich chwilach uwierzyli Mu, mielibyśmy pokój i pewność w naszej duszy. Widzimy to ciągle na nowo:

 • Bóg jest cały czas gotów przebaczyć. „Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, (Psalm 86:5).
 • Bóg jest cierpliwy do nas, pełen dobroci i miłosierdzia. „Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami” (Psalm 145:9).
 • On jest nierychły do gniewu. „Łaskawy i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski” (Psalm 145:8).

Kiedy przychodzisz przed Pana w uwielbieniu, uważaj jaki obraz Boga przynosisz w sercu przez Jego oblicze. Bądź w pełni przekonany, że On cię kocha i że jest taki, jak mówi!

Download PDF

LEKARSTWO NA NIEWIARĘ

David Wilkerson (1931-2011)
February 8, 2018

Jak szczery wierzący może znaleźć „lekarstwo” na niewiarę? Pomyśl jak uwolnić twoje serce od zwątpienia.

Zanieś każde zmartwienie i ciężar do Jezusa. – i pozostaw je tam na Jego ramionach!

„Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie” (1 Pt 5:7). To jest Boże Słowo osobiście do ciebie: „Nie noś tego ciężaru ani godziny dłużej. Ja zatroszczę się o wszystko, co się stanie i jestem wystarczająco wielki, by to od ciebie zabrać.”

Ja jestem bardzo wdzięczny, że Bóg nigdy nie jest zestresowany i przeciążony. Jego ramiona mogą unieść ciężary wszystkich Jego dzieci równocześnie; właściwie to On nas namawia, byśmy włożyli wszystko na Niego. „Zrzuć na Pana brzemię swoje, A On cię podtrzyma! On nie dopuści, By na zawsze zachwiał się sprawiedliwy” (Psalm 55:23).

Sprawdź teraz swoją listę ciężarów i powiedz Bogu, „Ojcze, oddaję Tobie ten problem, to wyzwanie, tą relację.” I bądź w pełni przekonany, że On się zatroszczy!

Następnie wystartuj w pełnej wierze w zapisane Słowo Boże. Przyjmij wezwanie Pana, by żyć tym Słowem. „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4:4). Musisz być w stanie powiedzieć, „Będę żył i umierał przez Słowo Boże”!

„A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały” (Judy 24). Pozwól Bogu wziąć na Siebie ciężar zachowania ciebie. Po prostu uwierz w Jego słowo i powiedz Mu, że postawisz na to swoje życie. Pokaż Mu, że ufasz każdemu słowu – i bądź błogosławiony!

Download PDF

NIE CHCĘ TEGO SŁYSZEĆ

David Wilkerson (1931-2011)
February 7, 2018

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego uczniowie byli tak nieświadomi dróg Chrystusa i odwiecznych celów Bożych? Dlaczego, po trzech latach słuchania błogosławionego nauczania Zbawiciela świata, pozostali ślepymi i nieprzygotowanymi na to, co miało nadejść? Dlaczego ich zrozumienie krzyża i zmartwychwstania było tak ograniczone?

To dlatego, że nie słuchali z wiarą! Przy kilku okazjach Jezus ich zganił: „O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy” (Łuk. 24:25).

„Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? (Mt 8:26). Oni mieli mało wiary – serca były oporne do wierzenia Słowu. Dlatego byli pustymi, nieprzygotowanymi,  zmieszanymi – zaślepionymi przez niewiarę!

Jeżeli Jezus dziwił się niedowiarstwu uczniów w czasie, kiedy był na ziemi, co musi myśleć o nas dzisiaj? Niniwa pokutowała po zaledwie jednym kazaniu, wierząc w każde słowo, które Jonasz głosił. Ameryka słyszała tysiące takich ostrzeżeń od wielu proroków, ale tłumy tak zwanych napełnionych Duchem wierzących nie są temu posłuszne. Mówią, „Ja już tego nie chcę więcej słuchać.” Potem usuwają to ze swoich myśli!

Ile zapamiętałeś z tego, co słyszałeś? Jak głęboko to weszło w twoją duchową strukturę? Jeżeli Słowo Boże nie jest przyjęte z wiarą – jeżeli nie prosimy Go w wierze, by nam pomógł to przyjąć i zastosować -  to w końcu będziemy sobie wybierać tylko to, co nam się podoba. Zazwyczaj wybieramy błogosławieństwa, miłosierdzie i wygody, a odrzucamy wymagania, napomnienia i ostrzeżenia.

Zaufanie powoduje, że Boże Słowo znajduje drogę do naszego ducha, a wiara zapisuje to w naszej osobowości i umyśle, byśmy tego nigdy nie zapomnieli.

Download PDF

LEPSZE OBIETNICE, ŻYWA NADZIEJA

David Wilkerson (1931-2011)
February 6, 2018

W Starym Przymierzu obietnice dla Izraelitów, że Bóg będzie ich błogosławił, jeżeli będą posłuszni, to było wszystko, co mieli. Dzisiaj, w Nowym Przymierzu mamy „lepsze obietnice.” „[Chrystus] jest pośrednikiem lepszego przymierza, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice” (Hbr 8:6).

Te „lepsze obietnice” oznaczają, że wszyscy  będziemy Go znali. Mamy nie tylko najwyższego kapłana, który wchodzi przed oblicze Boga. Nie –  ponieważ zasłona została rozerwana na dwie części, byśmy wszyscy mogli wejść przed oblicze samego Boga!

Zwróćcie uwagę na to, co Pan nam obiecał:

 • Jego prawo jest zapisane w naszych sercach. Jego Duch Święty mieszka w nas, a sam Chrystus jest z nami zawsze.
 • Pojednanie z Bogiem: uzdrowienie, miłosierdzie i przebaczenie poprzez prostą pokutę i wiarę.
 • Moc i autorytet, by prosić w imieniu Jezusa. Moc nad grzechem i szatanem. Żadna broń skierowana przeciw nam nic nie wskóra.
 • Dostęp do Ojca. On ma tron, do którego możemy pobiec w godzinie potrzeby. On nas uwalnia od potężnych pokus, a my cieszymy się ze stałej manifestacji obecności Jezusa.
 • Odpocznienie poprzez prostą prośbę i zaufanie. Pokój przewyższający ludzkie zrozumienie i wolność przez wszystkie dni naszego życia.

On nam to wszystko obiecał! A jednak ciągle wielu chrześcijan żyje w strachu, zwątpieniu, zamieszaniu – zawsze czegoś się obawiają. Nie wierzą mu lub nie doceniają jego drogocennego Słowa; właściwie postępują tak, jak gdyby On nigdy nie dał takich obietnic.

Prawda jest taka, że my mamy o wiele mniej powodów do zwątpienia i strachu, niż mieli nasi przodkowie. Dzisiaj nasi wrogowie nie są fizycznymi armiami; ale to stres, pokusy ciała, zmęczenie ciała i umysłu, społeczeństwo zakompleksione i gwałtowne, nowe i subtelne formy zła, których żadna inna generacja nie znała. Ale Bóg obiecał, że gdzie grzech się rozmnożył, tam mamy więcej łaski do staczania walki, niż inne pokolenia w historii.

Download PDF

ODDZIELENII DLA BOGA

Gary Wilkerson
February 5, 2018

W nocy przed ukrzyżowaniem, przy Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział swoim uczniom, „Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie” (Jan 14:19). To było interesujące stwierdzenie Jezusa. Jeden z nich zapytał, „Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu?” (14:22).

Oczywiście Jezus miał na myśli pewną lekcję. Odpowiedział, „Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy.. . Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka…  Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie; lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec” (14:23, 27, 29-31).

Odpowiedź Jezusa wskazuje tu na temat, który pojawia się w całym urywku – oddzielenie.  W tych kilku wierszach Chrystus czyni trzy wyraźne różnice pomiędzy Jego królestwem, a światem:

 • „Świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie” (14:19).
 • „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję” (14:27).
 • „Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie” (14:30).

Aż do ostatnich kilku lat, oddzielenie było cechą charakterystyczną kościoła Chrystusa. Być oddzielonym, to było wyraźne polecenie ze Słowa Bożego i część powołania każdego chrześcijanina. Dzisiaj wydaje się, że niewiele różni kościół od świata. Pamiętajmy, że jesteśmy oddzieleni dla celów królestwa, by być narzędziami zmiany.

Download PDF

POWSTAŃCIE W JEDNOŚCI

Nicky Cruz
February 3, 2018

Co by było, gdyby Ciało Chrystusa, jako całość, zeszło się w jedności, odrzuciło różnice zdań i nasze socjalne dysputy doktrynalne, a skupiło się na jednym specjalnym celu – by dosięgnąć zgubionych? Co, gdybyśmy wezwali Ducha Świętego, by uleczył rany i dał przebaczenie do naszych serc i dusz, zapomnienie przeszłości i skoncentrowanie się na przyszłości? Jakiego rodzaju duchowe przebudzenie przeżyłby świat, gdyby widział nas stojących razem przed nimi w jedności?

To jest ten rodzaj miłości i jedności, o który Jezus modlił się przed pójściem na krzyż: „A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. . . .Aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś” (Jan 17:20-23).

Jezus modlił się o jedność swoich naśladowców, bo wiedział, że bez niej będziemy bezsilni w tym złym i nieprzyjaznym świecie. Tylko przez zjednoczonego ducha, przez stanie razem w jedności przeciwko atakom złego, jesteśmy w stanie efektywnie zanieść Boże poselstwo miłości i nadziei do świata pogrążonego w grzechu. Nie możemy zaoferować pokoju i miłości dla chaotycznej kultury, jeżeli nie ma tego wśród nas.

Tęsknię za tym dniem, kiedy chrześcijanie „powstaną w jedności” i poproszą każdą osobę na tej planecie, by ugięła kolana przed miłosiernym Zbawicielem. To byłby dzień, którego ludzkość nigdy nie zapomni – dzień, w którym naśladowcy Jezusa zejdą się razem z jednym sercem, jednym umysłem, jednym duchem i jednym celem: by uwolnić święty ogień nad tym światem.

Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.

Download PDF

DOCENIANY PRZEZ BOGA

David Wilkerson (1931-2011)
February 2, 2018

Po latach służby możesz stwierdzić, że nadal jesteś szkolony przez Pana. Nigdy nie przestaniemy się uczyć o naśladowaniu Jego wyraźnych wskazówek, szczególnie kiedy nas prowadzi do trudnych miejsc. Ja nadal się uczę, żeby nie mówić: „Otóż to, Boże. Mam już tego dosyć.” Zamiast tego uczę się mówić: „Panie, nie widzę tej drogi przed sobą; nie wiem gdzie znajdę łaskę, żeby przez to przejść. Ale Ty obiecałeś być moją siłą.”

To jest miejsce prawdziwej wiary. Tutaj też znajdujemy nasze odpocznienie – poprzez pełne zaufanie w miłość Pana do nas. Jak mówi Paweł, czy możemy Mu dać coś więcej niż naszą wiarę? Ani uczynki, ani działanie (zobacz Efezjan 2:8-9). Mamy tylko naszą wiarę w Niego i nasze poleganie na Nim, że da nam wszystko, czego potrzebujemy.

Drogi, On ciebie przeprowadzi i chce ciebie zabrać do miejsc niesamowitego błogosławieństwa. Może będziesz musiał być gotowy, żeby robić pozornie mało ważne rzeczy – chociaż one nie są mało ważne dla Niego! Będziesz przeżywał próby i doświadczenia, które będą trudne, niektóre nawet pozornie ponad twoje zdolności przeżycia. Ale to jest pole szkolenia jakie Bóg wyznaczył dla mnóstwa Jego najbardziej umiłowanych, wybranych. Tam poznasz Jego naturę, Jego charakter, Jego błogosławieństwo i Jego dobroć.

Może będzie to trudno pojąć i zrozumieć, że pomimo twoich upadków jesteś doceniany przez świętego Boga. Ale jesteś kochany  taką samą miłością, jaką On okazał Swojemu Synowi. I On ma święty cel dla ciebie tak jak miał dla Jezusa. Dlatego przyjmij pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie i odpocznienie, wiedząc, że Jego błogosławieństwo jest przed tobą.

Na koniec, będziesz mógł skłonić głowę i powiedzieć, „Panie, znowu tego dokonałeś. Przeprowadziłeś mnie w zwycięstwie!”

Download PDF