Polish Devotions | Page 7 | World Challenge

Polish Devotions


PAN WIE JAKIM JESTEŚ ULEPIENIEM

David Wilkerson (1931-2011)
February 1, 2018

Czy kiedyś zmagałeś się z posłuszeństwem dla Boga, dlatego, że tak naprawdę chciałeś iść naprzód i zrobić coś z własnej woli? Jeżeli tak, to zachęcam cię, żebyś sprawdził swoje powołanie. Zrób dokładnie to, co Bóg ci mówi i idź dokładnie tam, gdzie ciebie prowadzi. Jeżeli jesteś tam teraz, to masz pokój. Ale jeżeli nie masz pokoju, to może być dlatego, że nie ufasz Panu w taki sposób jak powinieneś.

Może te rzeczy, które robisz teraz wydają ci się mało ważne. W swoim umyśle może nie wyglądają tak, jak ty byś postrzegał swoje powołanie. Ale jeżeli masz pokój w tym gdzie Bóg ciebie posłał, to będziesz obficie błogosławiony. Pan zna, „jakim jesteś ulepieniem” i On ciebie pouczy, zachowa i pobłogosławi ponad to, co możesz sobie wyobrazić. Najważniejsze jest, zawsze idź, albo (pozostań) tam, gdzie On ciebie pokierował w Swojej nieskończonej mądrości. Bądź tylko gotowy na przejście przez jakieś poważne próby.

Czytamy w Starym Testamencie, że wielu sług Bożych zrobiło pierwszy krok posłuszeństwa, ale potem szemrali i narzekali, kiedy zaczęły się trudności. Nawet prawdziwy sługa Boży może myśleć: „Panie, nie wiem czy zdołam sobie z tym poradzić. Nie jestem pewny czy przez to przejdę.”

Piotr z miłością ostrzega nas, że czasami będziemy kwestionowali walkę jaką będziemy musieli staczać. „ Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu,  ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili” (1 Piotra 4:12-13).

Szemranie i narzekanie może spowodować, że nasze serca staną się zatwardzone, więc musimy się tego wystrzegać. Kiedy Bóg mówi swoim sługom, żeby Mu ufali, to mamy robić to, co nam mówi, bez szemrania, wiedząc, że On na sercu nasze najwyższe dobro.

Download PDF

ODPOWIEDŹ NA MODLITWY Z NAWIĄZKĄ

David Wilkerson (1931-2011)
January 31, 2018

Pewnego razu król Dawid prosił Boga, żeby go zachował od śmierci i Bóg odpowiedział na jego modlitwę: „ Prosił cię o życie, dałeś mu je - długie dni” (Psalm 21:4).Ale Bóg poszedł dużo dalej w odpowiedzi na modlitwę Dawida. Nie tylko darował mu życie, ale również włożył koronę na jego głowę i uczynił go królem nad Izraelem.

Kiedy Bóg uczynił Dawida królem, to wylał na niego szacunek i splendor. „ Włożyłeś na głowę jego koronę szczerozłotą. . . Wspaniałością i dostojeństwem okryłeś go” (21:3,5). a żeby to jeszcze dopełnić, Bóg dodał wielką radość: „ Udzielasz mu radości przed obliczem swoim” (21:6).

„Gdyż u Pana jest. . . obfite odkupienie (Psalm 130:7). Dawid mówił, „Panie, Ty nie tylko okazałeś mi łaskę, ale wylałeś Twoje odkupienie.”

Syn Dawida, Salomon też się modlił prostą modlitwą: „Daj więc Twojemu słudze mądre serce, aby sądził Twój lud i rozeznawał pomiędzy dobrem i złem” (1 Król. 3:9). Salomon mówił: „Panie, chcę tylko mądrości, żeby wiedzieć jak prowadzić Twój lud. Ja tylko chcę być nad nimi sprawiedliwym królem.”

Bóg odpowiedział na bezpośrednią modlitwę Salomona w niesamowity sposób: „Toteż rzekł Bóg do niego: Dlatego że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu, przeto uczynię zgodnie z twoim życzeniem: Oto daję ci serce mądre i rozumne, że takiego jak ty jeszcze nie było przez tobą i takiego jak ty również po tobie nie będzie” ( 1 Król. 3:11-12).

Bóg z wielką rozkoszą odpowiedział z nawiązką na niesamolubne modlitwy tych wielkich mężów! I twój Ojciec w niebie chce to samo uczynić dla ciebie.

Download PDF

BEZ POŚREDNIKA

David Wilkerson (1931-2011)
January 30, 2018

Większość chrześcijan chce słyszeć i poznawać Boży głos i Bóg na pewno chce mówić do Swojego ludu. Ale wielu wierzących zostaje sprowadzonych z drogi przez bałwana – ulubionego kaznodzieję, nauczyciela czy ewangelistę – który mówi do nich tylko dobre rzeczy. Żeby poznać głos Ojca, trzeba się zwrócić bezpośrednio do Niego bez pośrednika.

Bóg pragnie mówić do ciebie tak, jakbyś siedział z Nim przy stole i obiedzie. On chce z tobą rozmawiać bezpośrednio na dowolny, czy każdy temat. Biblia mówi, „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy Mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Obj. Jana 3:20).

Ten werset jest często odnoszony do niewierzących; my mówimy o Jezusie, który stoi u drzwi serca grzesznika, chcąc wejść. Ale Chrystus mówi to do wierzącego! Kontekst pokazuje, że On mówi do tych, którzy są ubrani w białe szaty (sprawiedliwości), którzy nabyli złota wypróbowanego w ogniu, których oczy zostały namaszczone (mają objawienie) i są ukochani, byli napominani i karani (zobacz wersety 18-19). Są to pokutujący, święci ludzie, którzy chcą poznać głos Boga!

Drzwi, o których jest mowa z wersecie dwudziestym reprezentują oddanie się – coś, czego wielu chrześcijan jeszcze nie uczyniło w pełni. Modlisz się do Boga i prosisz o radę i wskazówki, ale On chce czegoś więcej! On chce twojej bliskości, twoich najgłębszych emocji. On chce siadać z tobą i dzielić się tym wszystkim, co jest w Jego sercu.

Jezus stoi u drzwi i puka, zaprasza , żebyś Mu otworzył drzwi. On prosi o oddanie wiary, która mówi, że otwierasz twoje serce, duszę i umysł dla Niego. W Jego obecności, oddzielony sam na sam z Nim będziesz Go poznawał. I nauczysz się poznawać Jego głos – głos tego, który cię kocha wystarczająco, aby nadal pukać.

Download PDF

JEZUS NIE UTRACIŁ CELU

Gary Wilkerson
January 29, 2018

Jako naśladowcy Chrystusa musimy uważać, żeby nie wpaść w popularną pułapkę szatana; tak się zaangażować w ulotne kulturalne i polityczne myślenie, jakie jest powszechne w naszym świecie. Kiedy szatan powoduje, że świat jest coraz bardziej zawzięty na chrześcijan, to chce nas też nakłonić do złości i odwetu. Inaczej mówiąc, chce on zamienić nasz głęboki pokój w Jezusie na spór, chcąc, żebyśmy odpierali ataki prześladowania, zamiast je znosić dla Ewangelii.

Kościół nie jest zaangażowany w mecz szachowy ze światem, przesuwanie figur strategicznie, mając na uwadze jeden cel: wygrać wojnę kulturową. Ale jeżeli nie jesteśmy ostrożni, możemy zostać złapani w „ taką grę” i stracić całą sól i światło jakie Chrystus nam dał, abyśmy wykonali Jego cel tu na ziemi.

Ta wojna kultur nie jest niczym nowym.  Pomyśl o okropnym ludobójstwie jakie miało miejsce w Izraelu, kiedy narodził się Jezus. „ Słyszano głos w Rama, . . .  płacz i żałosną skargę (Mat. 2:18). Jezus wychowywał się w kulturze, gdzie nie było chłopców w Jego wieku, bo wszyscy zostali zamordowani. On mógł wzrastać w pragnieniu zemsty w swoim umyśle, myśląc: „Herod zapłaci za wszystko co zrobił wszystkim moim Żydowskim braciom. Pewnego dnia ja go usunę!”

Zamiast tego, kiedy Jezus był młodym mężczyzną w wieku trzydziestu lat, zaczął głosić dobrą nowinę, uzdrawiać chorych, czynić cuda, nawet wzbudzać z martwych. Krótko mówiąc, wykonywał dzieła Swojego Ojca. Nie stracił celu! Nawet kiedy Faryzeusze powiedzieli Mu, że Herod Antypas chce Go zabić (zobacz Łukasza 13:31), odpowiedział im, żeby mu dali znać, iż będzie kontynuował to, co robi. Wiedział, że Herod był groźny, ale On nie da się skusić, żeby z nim walczyć, ponieważ był skupiony na wypełnieniu Swojego, żeby uwalniać więźniów!

Download PDF

NIC INNEGO, TYLKO MIŁOŚĆ

Jim Cymbala
January 27, 2018

Życie miłości jest jedynym sposobem, by „podobać się Bogu we wszystkim” (Kolosan 1:10). Ponieważ Bóg jest istotą emocjonalną, przeżywa radość lub smutek tak, jak my. Nasze codzienne słowa i czyny mogą Go zasmucić lub poruszyć do radości z powodu nas, ze śpiewem. Co za niesamowita myśl! Dzisiaj ty i ja możemy podobać się Bogu wszechświata. Chociaż On przewyższa nasze pojęcie, jest wszechmocny, wszechobecny i wszystko wiedzący, Jego serce może być dotknięte naszymi czynami miłości, nawet codziennymi działaniami. Cóż więcej, prócz miłości mogłoby podobać się Bogu miłości?

Miłość jest zawsze  podstawą. Dlatego Biblia stwierdza: „Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości” (Galicjan 5:6).

Nawet jeżeli znakiem przymierza Boga z Abrahamem było obrzezanie wszystkich chłopców, nadszedł nowy dzień i zostało ustanowione nowe przymierze. Obrzezanie, rasa, talent, pieniądze, sława, wykształcenie lub cokolwiek innego, co cenimy, staje się mało znaczące w porównaniu z miłością. Osoba kochająca, albo jeszcze lepiej, kościół pełen kochających ludzi, ma ogromną moc oddziaływania na ludzi dla Boga.

Kiedyś starsze małżeństwo z południowego stanu odwiedzało nasz zbór i po nabożeństwie spotkali się ze mną w biurze. Mężczyzna bardzo emocjonalnie powiedział, „Pastorze, jeszcze nigdy w życiu nie uwielbialiśmy Boga z czarnoskórymi i Latynosami. Ale kiedy poprosiłeś ludzi, by wzajemnie się przywitali, ludzie wszelkich ras, których nigdy nie spotkałem, uściskali mnie, jakbym był ich bratem.” Łzy napełniły jego oczy, kiedy mówił dalej, „Tego ranka odczułem więcej miłości od obcych, niż kiedykolwiek w ciągu trzydziestu lat w moim kościele.”

To jest błogosławieństwo! On nie mówił o moim kazaniu, ani o śpiewie chóru. Co dotknęło jego serce i otworzyło jego oczy, to przepływająca miłość Boża!

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

Download PDF

KOCHAJ BOGA, KOCHAJ LUDZI

David Wilkerson (1931-2011)
January 26, 2018

Od stworzenia świata Bóg przewidział ciało wierzących złączone z Jego Synem. Jezus poświadcza, „Ja byłem codzienną rozkoszą mojego Ojca, radością Jego istoty. A teraz każdy, kto nawróci się do Mnie z wiarą, jest również Jego rozkoszą” (zobacz te prorocze słowa o Chrystusie w Księdze Przypowieści Sal. 8:30-31).

Jak my okazujemy naszą miłość do Jezusa? Jan odpowiada: „To jest miłość do Boga, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. A Jego przykazania nie są ciężkie” (1 Jana 5:3).

A czym są Jego przykazania? Jezus mówi, że właściwie są tylko dwa: „Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały Zakon i Prorocy” (Mat. 22:40).

Pierwszym i najważniejszym przykazaniem jest kochać Pana z całego serca, duszy i myśli. Nie mamy przed nim nic zatrzymywać. A drugim jest, abyśmy miłowali bliźniego jak siebie samego. Te dwa proste przykazania podsumowują całe Boże Prawo.

Jezus właściwie mówi tu, że nie możemy chodzić w Bożej chwale, jeżeli trzymamy urazę do kogoś. Dlatego kochać Boga oznacza kochać każdego brata i siostrę tak samo, jak zostaliśmy umiłowani przez Ojca.

„Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego” (1 Jana 4:20-21). „ Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością” (w. 8).

Możemy uwielbiać Boga z podniesionymi rękami, modlić się do Niego codziennie i spędzać całe godziny na studiowaniu Jego Słowa, ale jeżeli mamy gorycz i nieprzebaczenie w stosunku do kogoś, to wszystko to jest daremne.

Jeżeli jesteś w takim stanie, powiedz Bogu, że jest ci przykro. Ale zrób dodatkowy krok i pojednaj się z tą osobą, żebyś mógł radować się prawdziwą intymnością z Ojcem.

Download PDF

SPOŁECZNOŚĆ Z BOGIEM

David Wilkerson (1931-2011)
January 25, 2018

Nasze ziemskie uczucia zmieniają się, czasem nawet codziennie, przechodzimy od gorących i gorliwych do letnich albo nawet zimnych, kiedy zmieniają się nasze emocje. Tak jak uczniowie, możemy być jednego dnia gotowi aby umrzeć dla Jezusa, a potem być gotowi, żeby się Go zaprzeć i uciekać następnego dnia. Możemy mówić Panu, że ufamy Mu, że zaspokoi wszystkie nasze potrzeby, ale pielęgnować wątpliwości i strach, kiedy zmieniają się nasze okoliczności.

Boża miłość do nas się nie zmienia. Jego Słowo mówi: „Jam jest Panem i nie zmieniam się” (Malachiasza 3:6). A w Jakuba 1:17: „Każdy doskonały dar . . .  pochodzi od Ojca światłości, u Niego nie ma odmiany ani cienia odwrotu.”

Kiedy jesteśmy w prawdziwej społeczności z Ojcem, to nie tylko otrzymujemy Jego miłość, ale my Go również kochamy. Jest to wzajemne uczucie: zarówno dawanie i otrzymywanie miłości. Biblia mówi nam: „Będziesz miłował Boga całym sercem, całą duszą i z całej siły” (5 Mojż. 6:5). Mówi nam również, „Synu, daj Mi serce swoje” (Przyp. Sal. 23:26). Jego doskonała miłość wymaga wzajemności, oddania Jemu miłości, która jest całkowita, niepodzielna.

Pan mówi nam w sposób jasny: „Nie możecie sobie zasłużyć na Moją miłość. Miłość, którą Ja wam daję jest niezasłużona.” Jan pisze: „ Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze” (1 Jana 4:10). „Miłujemy Go, bo On nas pierwszy umiłował” (w. 19).

Bóg zniżył się do pustyni naszego życia, pokazał nam nasz zgubiony stan i sprawił, że poczuliśmy się źle w naszym grzechu. Posłał do nas Swoje Słowo, żeby nam pokazać prawdę, posłał Swojego Ducha, żeby nas przekonał, a potem poszedł sam za nami. Z tego powodu, kiedy przyjmujemy Go do naszego życia i trwamy w społeczności z Nim, możemy chodzić w bezpieczeństwie i stabilności, nigdy się nie wahać.

Download PDF

BEZPIECZNI W MIŁOŚCI PANA

David Wilkerson (1931-2011)
January 24, 2018

Wielu chrześcijan mówi o intymności z Panem, o chodzeniu z Nim, poznaniu Go, społeczności z Nim. Ale nie możemy mieć prawdziwej społeczności z Bogiem, jeżeli nie otrzymamy w naszych sercach pełnego objawienia Jego miłości, łaski i miłosierdzia.

Społeczność z Bogiem składa się z dwóch rzeczy: przyjęcie miłości Ojca i kochanie Go w odpowiedzi na to. Bycie bezpiecznym w Jego miłości to jest pierwszy krok. Możesz spędzać godziny w modlitwie każdy dzień i mówić Mu jak bardzo Go kochasz, ale jeżeli nie przyjąłeś Jego miłości, to nie miałeś społeczności z Nim.

Psalmista zachęca nas: „Wchodźcie w Jego bramy z dziękowaniem i do Jego przedsionków z chwałą” (Psalm 100:4). Dalej pokazuje nam do jakiego Boga mamy przychodzić: „Bo Pan jest dobry, a Jego miłosierdzie trwa na wieki, a Jego prawda z pokolenia na pokolenie” (w. 5).

Zbyt wielu ma takie pojęcie Boga jako wymagającej postaci z gniewnym obliczem, który tylko czeka na nasze potknięcie, żeby mógł powiedzieć, „Złapałem cię!” Ale nasz niebiański Ojciec objawił Siebie jako uprzejmy, delikatny, pełny łaski i miłosierdzia, gotowy, aby ponieść wszystkie nasze troski i ciężary.

Prorok Sofoniasz pisze o niesamowitej Bożej miłości do nas: „Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, On zbawi! Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z ciebie tak, jak się weselą w święta” (3:17).

Możesz wejść do Jego przedsionków z dziękczynieniem, bo jesteś tak wdzięczny za to kim jest Bóg. Pomimo twoich słabości i upadków twój niebiański Ojciec troszczy się o wszystko, co przeżywasz.

Nie żyj w strachu i rozpaczy bez nadziei. Proś Pana, żeby ci pomógł zrozumieć i objąć prawdę o Jego miłości do ciebie i uchwyć się tej miłości przez wiarę.

Download PDF

OGLĄDANIE BOŻEJ CHWAŁY

David Wilkerson (1931-2011)
January 23, 2018

Tylko jedna rzecz może nas trzymać w nadchodzących trudnych czasach, a jest to zrozumienie Bożej chwały. Poprzez zrozumienie jej odmykamy drzwi do zwycięskiego życia!

Chwała Boża jest objawieniem natury i istoty naszego Pana. W Starym Testamencie Mojżesz dosłownie widział Bożą chwałę. „ Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność”  zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, (2 Mojż. 34;6-7).

Ten fragment Słowa Bożego jest nieodzowny dla naszego zrozumienia tego kim jest Pan.  Często, kiedy myślimy o Bożej chwale, to myślimy o Jego majestacie i wspaniałości, Jego mocy i panowaniu, albo o jakiejś manifestacji w Jego ludzie, takiej jak podniosłe uwielbianie. Takie rzeczy mogą być rezultatem oglądania Jego chwały, ale nie jest to chwała, przez którą On chce być przez nas poznany. On chce żebyśmy poznali Jego chwałę poprzez objawienie Jego wielkiej miłości  do rodzaju ludzkiego. I to właśnie On objawił Mojżeszowi.

Objawienie Bożej chwały potężnie wpływa na tych, którzy to przyjmują i modlą się o zrozumienie jej. Do tego punktu Mojżesz patrzył na Pana jako Boga prawa i gniewu i drżał w obecności Pana. Ale nowe spojrzenie na Bożą chwałę spowodowało, że Mojżesz czcił Boga bez strachu. Zobaczył on, że Bóg jest miłością a Jego naturą jest uprzejmość i delikatne miłosierdzie!

Uczestnictwo w seminariach na temat poznania, słuchanie znanych mówców, czy pochłanianie książek i kazań na temat poprawy samego siebie jest dobre, ale jedyna trwała zmiana wynika z osobistego objawienia Bożej chwały. Oglądanie Jego chwały zmienia sposób naszego życia! To wpływa na nasz wygląd i zachowanie i powoduje, że stajemy się bardziej podobni do Niego. Jakie to wspaniałe wiedzieć, że Bóg już dał to objawienie Siebie w Księdze Wyjścia 34 i jest to dla nas!

Download PDF

ŚWIADECTWO O MIŁOŚCI JEZUSA

Gary Wilkerson
January 22, 2018

Kiedy Pan przyszedł na ziemię, aby zamieszkać wśród nas, to miał szczególny cel, który był przygotowany przed założeniem świata. Przyszedł z misją, aby uczyć nas o Ojcu, dokonywać potężnych dzieł, ratować nas od grzechu i uwalniać nas od wszelkich więzów.

Taki Zbawiciel normalnie by przyciągał uwagę władców świata, ale pomimo najróżniejszych śmiertelnych przeszkód rzucanych na Niego przez ludzi i szatana, Jezus był w stanie wypełnić Swój cel.

My żyjemy w świecie podobnym do tego, do jakiego Jezus przyszedł dwa tysiące lat temu. Według większości źródeł informacji dzisiaj, wielu w Ameryce jest zaniepokojonych pomysłem  Jezusa jako Zbawiciela. W ostatnich latach, administratorzy szkół, media narodowe a nawet urzędnicy rządowi zareagowali mocno – i negatywnie – na publiczne wspominanie Imienia Chrystusa. To nas nie powinno dziwić, gdyż Jezus przepowiedział nam, że kiedy będzie się przybliżał dzień Jego powrotu, „miłość wielu oziębnie” (Mat. 24:12).

Niedawno narodowy chrześcijański szpital przekazał do sieci telewizji sportowej spot reklamowy, która odmówiła nadania tego spotu, jeżeli nie będzie z niego usunięte słowo „Jezus.” Również patriarcha rodziny przedstawianej w popularnym programie TV Duck Dynasty (Dynastia kaczki) stwierdził, że Biblia nie rozgrzesza homoseksualizmu i został nazwany fanatykiem, homofobem i pełnym nienawiści. Oczywiście, to są mniejsze prześladowania w porównaniu z tymi, które znoszą chrześcijanie w krajach, gdzie chrześcijaństwo jest nielegalne. Podczas moich wizyt w ponad sześćdziesięciu krajach widziałem codzienne trudności, jakie znoszą wierzący w tamtych krajach. Mogę was zapewnić, że niedługo nastaną gorsze czasy dla kościoła w Ameryce. Prześladowanie będzie coraz większe, ponieważ Ewangelia niepokoi tych, którzy chodzą w ciemności.

Niech w naszych sercach rządzi miłość Jezusa Chrystusa, abyśmy byli świadectwem Jego miłości i mogli oglądać wypełnienie Jego celów w tym zepsutym pokoleniu.

Download PDF