Polish Devotions | Page 7 | World Challenge

Polish Devotions


JEZUS OBIECUJE CODZIENNE ZAOPATRZENIE

Carter Conlon
April 7, 2018

Jezus podkreślił ważność Słowa, kiedy podał nam specyficzny sposób modlitwy: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi, Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” (Mat 6:9-11). Zauważcie, że on określa to, jako „ nasz powszedni chleb” To jest codzienne zaopatrzenie, które Jezus nam obiecuje. Jezus powiedział w Ew. Jana: „Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali; tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata” (Jan 6:48-51).

Jezus w zasadzie mówił, „Ja jestem chlebem! Ja jestem twoją siłą, twoją wizją, twoim odkupieniem, twoją wolnością. Jestem twoim obrońcą i przewodnikiem. Wszystko, czego potrzebujesz do życia i pobożności, możesz znaleźć we Mnie.”

Mówiąc po biblijnemu, myślę, że można powiedzieć, że jesteś tym, co jesz! Jeżeli postanowisz nie karmić się z Biblii, będziesz słaby i skończysz w zamieszaniu. Zaczną tobą rządzić niewłaściwe myśli. Potem w swojej desperacji zaczniesz słuchać telewizji i głosów, które nie mówią prawdy Będą stać przed tobą i mówić, „Patrz na mnie! Tak wygląda chrześcijańskie życie. Idź za mną!”

Jeżeli nie czytasz Słowa Bożego – nie karmisz się tym Żywym Chlebem – to skończysz jako zwiedziony na końcu twoich dni.

Carter Conlon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

Download PDF

ONI BYLI ROZWIĄZANI W PIECU!

David Wilkerson (1931-2011)
April 6, 2018

Wszyscy dobrze znamy tą historię. Król Nebukadnesar, władca Babilonii zgromadził wszystkich liderów z jego rozległego imperium, by uczcili jego fałszywych bogów. Król wystawił olbrzymi, złoty posąg i ci liderzy – zarządcy, ministrowie i urzędnicy jego prowincji – wraz z ludźmi z jego kraju mieli przyjąć dekret króla i pokłonić się temu posągowi. Jeżeli tego nie zrobią, czeka ich natychmiastowa śmierć.

Szadrach, Meszach i Abednego, trzej wyjątkowi Hebrajczycy, byli wzięci do niewoli i do pałacu, wyuczeni języka i wyznaczeni jako liderzy w tym rządzie. Kiedy król Nebukadnesar rozkazał wszystkim, by pokłonili się przed tym fałszywym bogiem, ci trzej odmówili. Zazdrośni liderzy natychmiast donieśli królowi, który się rozgniewał i kazał ich przywołać. Zagrzmiał, „Jak śmiecie wy, członkowie mojego rządu sprzeciwiać mi się!”

W tamtych czasach przestępujący dekrety króla byli wrzucani do rozpalonego pieca. Król rozkazał, by ten piec rozpalić siedmiokrotnie bardziej, niż zazwyczaj i dał jeszcze raz szansę : „Szadrachowi, Meszowi i Abednegowi: „Kto może was wyrwać z moich rąk?” Oni odpowiedzieli, „Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu” (Daniel 3:17).

Możesz być pewien, że ci trzej młodzi mężczyźni czuli żar rozpalonego pieca i jestem pewien, że nic chcieli umierać. Ale oni mieli niesamowitą wiarę, zaszczepioną w ich sercach przez Ducha Świętego i stali nieugięci. Król i świta króla widzieli ich, jak byli związani i wrzuceni do pieca.

Wyobraź sobie ich zdumienie, kiedy zobaczyli tych mężczyzn chodzących wolno po rozpalonych węglach – wraz z czwartym Człowiekiem w piecu! Ich więzy opadły, a oni podnieśli swoje ręce, wielbiąc Boga! W ich kryzysie był z nimi Jezus i wyszli z tego ognia, jako świadectwo dla wszystkich.

Download PDF

WŁAŚNIE JUŻ MASZ BYĆ WYZWOLONY!

David Wilkerson (1931-2011)
April 5, 2018

Biblia wyraźnie mówi, że moce demoniczne działają, zastawiając pułapki na chrześcijan. Szatan jest absolutnie zdeterminowany, by pokonać każdego wierzącego, który chodzi w świętości i całkowitym oddaniu dla Jezusa Chrystusa. Zrozumcie, ze szatan nie jest wszędzie obecny – nie może być wszędzie równocześnie – i nie wie też wszystkiego. Ale on ma pod swoimi rozkazami tłumy istot demonicznych, zwierzchności i moce ciemności. Te moce ciemności zastawiają pułapki na ciebie. „Bezbożni zastawili na mnie sidło” (Psalm 119:110).

„Zastawili potajemnie na mnie sidła” (Psalm 142,4).

Kochani, diabeł zastawił na was sidła, których nie widzicie. Dlatego musicie się pilnować cały czas. On może użyć złych ludzi, może użyć pokusy ciała, albo nawet innych chrześcijan, ale możecie być pewni, że szatan zastawia sidła do grzechu.

Jeżeli stałeś się ofiarą jego pułapki i teraz żyjesz w niewoli, musisz sobie uświadomić, że twój upadek prawdopodobnie nie był przemyślany. Diabeł znał twoją słabość i na to cię złapał.. Możesz stale się oskarżać, myśląc, „Jak mogłem coś takiego zrobić?” Ale bicie siebie, to absolutna strata czasu! Nigdy nie potrafisz zrozumieć, jak mogłeś być tak głupi, ślepy i bezmyślny, a więc zwróć swoje myśli ponownie na Jezusa, bo mam dla ciebie niesamowite wiadomości. Właśnie masz już być wyzwolony!

Jeżeli zostałeś złapany przez nieprzyjaciela w jakiś sposób i wpadłeś w jego sidła, a wiesz że kochasz Boga całym sercem, Pan nie pozwoli ci pozostać niewolnikiem wroga. Czytaj Słowo Boże z odnowionym poświęceniem i proś Ducha Świętego, by dał ci zrozumienie. W imieniu Jezusa jest moc i On cię uwolni i ochroni!

Download PDF

ONI NA PRÓŻNO ODDAJĄ CZEŚĆ

David Wilkerson (1931-2011)
April 4, 2018

Bóg traktuje sprawę oddawania czci bardzo poważnie. To nie jest błaha rzecz, kiedy idziemy do domu Bożego, miejsca błogosławionego przez namaszczenie Duchem Świętym. Mojżesz powiedział do Aarona, „Oto, co Pan rzekł: Na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja” (3 Mojż. 10:14).

Pan mówił, „Ja nie będę traktowany jak zwykła osoba. Jeżeli chcesz wejść przed Moje oblicze, musisz wchodzić ostrożnie i z powagę z powodu Mojej chwały i majestatu.” W czasie modlitwy i uwielbiania może mieć miejsce wiele rzeczy, które przeszkadzają, szczególnie kiedy jesteśmy w domu Bożym. Jezus nazwał hipokrytami ludzi, którzy przychodzili przez Jego oblicze ze słowami uwielbienia, ale ich serca i myśli były zajęte czymś innym. Mówił do nich bezpośrednio: „Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają” (Mateusz 15:7-9).

A co z tobą? Prawdopodobnie jesteś obecny w domu Bożym przynajmniej raz w tygodniu. Twoje ciało jest w kościele. Ale gdzie jest twój umysł. Twoje wargi mówią, „Uwielbiam Cię Panie!”, ale na co pozwalasz twoim myślom w czasie uwielbiania? Problemy rodzinne? Sprawy zawodowe?

Możesz twierdzić, że wszystko w twoim umyśle jest skupione na tym, co jest Bożą sprawą – twoja rodzina, twoje zobowiązania.  Ale pamiętaj, że ludzie, do których Jezus to powiedział, to byli czciciele, którzy przybliżali się do niego wargami, może nawet podnosili swoje ręce i głośno uwielbiali. Ale gdzie były ich serca i myśli, kiedy uwielbiali? Jeżeli ich myśli były rozproszone, to ich uwielbianie było dwulicowe – i bezwartościowe!

Nie traktuj lekko jego świętej obecności! Musimy być świadomi świętości domu Bożego i przychodzić z sercem pełnym szacunku.

Download PDF

PATRZĄC W PUSTY GRÓB

David Wilkerson (1931-2011)
April 3, 2018

W Ew. Jana 20 czytamy historię Marii Magdaleny, która symbolizuje Oblubienicę, której serce jest całkowicie oddane Chrystusowi. Prawdopodobnie kobieta majętna, usługiwała z miłością Jezusowi w Jego potrzebach wraz z inną Marią. Czyniła to ze szczerej wdzięczności, gdyż Biblia mówi, że Jezus wypędził z niej siedem demonów (patrz Łukasz 8:2).

Według świata, Maria Magdalena nie była intelektualistką i kiedy uczniowie dyskutowali o głębszych zagadnieniach teologicznych, ona prawdopodobnie swoje zdanie zachowywała dla siebie. Kobiety w tamtych czasach rzadko mówiły otwarcie o sprawach duchowych w obecności mężczyzn. Ale Maria miała coś, czego tamci uczeni intelektualiści nie mieli – coś głębszego, niż nawet uczniowie Jezusa. Ona miała objawienie!

„A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. (Jan 20:1). Maria poszła nad grób wczesnym rankiem, kiedy inni jeszcze spali. Kiedy zobaczyła pusty grób, pobiegła do Piotra i Jana, a oni po chwili, kiedy zobaczyli, że Jezusa tam nie ma, poszli do swoich zajęć (patrz 20:2-10)

Ale nie Maria! Ona płakała i jej duch wołał, „Ten świat jest nie do zniesienia bez Jezusa! Nie mogę pójść do domu, jeżeli nie dowiem się, gdzie On jest.” Ona była zdecydowana, by tam stać i patrzeć w grób, aż jej serce zostało zadowolone. „Wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli” (20:13).

Maria nie zrezygnowała Jej oddane serce mogło być zadowolone tylko przez Jezusa – On był jej życiem! I rzeczywiście, jej oddanie przyniosło jej wspaniałe objawienie. Kiedy inni uczniowie odpoczywali w swoich domach, Maria miała wizytę z nieba, widząc to, czego nikt inny nie mógł widzieć – ponieważ jej serce postanowiło zobaczyć Jezusa.

Download PDF

OBECNOŚĆ JEZUSA W NAS

Gary Wilkerson
April 2, 2018

Nowy Testament jest ekscytujący – pokazuje nam, że Jezus był dokładną reprezentacją Ojca i kiedy widzimy Jezusa, widzimy dokładnie, jaki jest Bóg. Pełen miłości, łaski, miłosierdzia, mocy, prawdy i sprawiedliwości! Słowo Boże mówi nam, że my przywdzialiśmy jego boską naturę przez obecność Jezusa w nas.

„Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość” (2 Piotra 1:3-4).

Czy możesz sobie wyobrazić życie bez przeżywania strachu lub obaw w nocy, albo wstydu, poczucia winy, potępienia lub poczucia niegodności?  Jakie byłoby twoje życie bez stresu lub obaw? Pomyśl o tym – a potem zrozum prawdę, że jesteś wolny od tych rzeczy przez to, kim jesteś w Chrystusie.

Mamy żyć jak Jezus. Kiedy zgrzeszymy, to smuci serce Ojca, ale Duch Święty osądza nas i kiedy pokutujemy, Jezus nam przebacza i zrywa wszelkie więzy! Może nie chodzimy stale w pełnym zwycięstwie, ale „zdążamy do nagrody,” ponieważ Jezus mieszka w nas przez moc Ducha Świętego.

„Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie” (Filipian 3:12-14).

Download PDF

SZUKAJ BOŻEGO PROWADZENIA

Nicky Cruz
March 24, 2018

Miałem dwadzieścia dwa lata, kiedy Bóg włożył w moje serce Jego wolę dla mnie, bym był ewangelistą. Pouczył mnie, bym używał mojej przeszłości i mojego świadectwa, by przyciągać grzeszników do zbawienia, i od tego czasu pozostałem wierny temu powołaniu. Czasami mam już dość opowiadania mojej historii i chciałem, by Bóg używał mnie w innym celu. Trudno jest wracać ciągle na nowo do tych wspomnień.

Często myślałem sobie, „Co złego byłoby, gdybym zaczął inny rodzaj służby? Może byłbym pastorem kościoła, albo założył seminarium na temat małżeństwa i rodziny, coś, co by mi pozwoliło wykorzystać moje talenty i obdarowania, Albo mógłbym zająć się biznesem!”

Jednak potem przypominam sobie moje powołanie i tamte myśli szybko znikają. W tamtych zajęciach nie ma niż złego; po postu one nie są tym, co Bóg zaplanował dla mojego życia. Ja jestem ewangelistą, ambasadorem Bożej łaski i przebaczenia. Mówię ludziom o Jezusie i prowadzę ich do zbawienia przed Jego tron. To jest moim celem przed Bogiem, jak również moim duchowym darem. Kiedy Bóg dał mi to powołanie, dał mi nie tylko możliwość, by to czynić, ale też dał w moje serce współczucie dla zgubionych. Dał mi oczy, bym widział wyraźnie ludzi, którzy potrzebują przebaczenia i postawił mnie na ścieżce, gdzie mam ich znaleźć. Ponieważ pozostałem wierny tej wizji, On mógł mnie używać dla Jego chwały. Gloria, moja żona zawsze odczuwała takie samo powołanie w swoim życiu.

Może ty masz inne powołanie lub profesję. Bóg stworzył każdego z nas z różnymi talentami i darami – ale wszyscy jesteśmy powołani, by ratować zgubionych. Musimy szukać Jego prowadzenia i wizji dla naszego życia, a potem być oddani tej sprawie.

Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.

Download PDF

UZDRÓW TĄ STRAPIONĄ DUSZĘ

David Wilkerson (1931-2011)
March 23, 2018

Pewien młody pastor zadzwonił do mnie, gotów porzucić służbę. Pan używał go wspaniale, ale teraz był zniechęcony, czuł się bezwartościowy, bezużyteczny dla Boga. Kiedy do mnie zadzwonił, był zdruzgotany z powodu pewnych decyzji, które podjął i oświadczył, że jest gotów zrezygnować. Gniewał się na Boga i kiedy rozmawiał ze mną, czułem, że oczekuje, że ja też będę gniewał się z nim. Był tak załamany i pobity, że ja czułem dla niego tylko Bożą miłość i współczucie.

Nie robiłem lekcji dla tego młodego pastora, ani go nie strofowałem. Zamiast tego cicho się modliłem, „Drogi Panie, co mam powiedzieć temu człowiekowi, co uzdrowi jego strapioną duszę? Co Ty masz dla niego? Jaką pociechę od Twojego Ducha, z Twojego Słowa?”

Pan położył mi na sercu, „Wyślij mu Psalm 107.”  Później zorientowałem się, że ten psalm jest nazywany „uczta miłości Starego Testamentu.” Jest to jeden z najbardziej zachęcających urywków Słowa Bożego, a przeznaczony jest dla tych, którzy potrzebują przebaczenia, wyzwolenia i odnowienia. Ostatni wiersz obiecuje czytelnikowi zrozumienie, kim Bóg naprawdę jest:

„Kto jest mądry, niechaj się tego trzyma i rozważa łaskawość Pana!” (107:43).

Bóg mówi, „patrz, czytaj i studiuj ten psalm, a otrzymasz zrozumienie mojej cierpliwości i miłosierdzia.” Wierzę, że kiedy przestudiujesz ten cały psalm, otrzymasz objawienie wielkiej miłości Bożej, nawet w stosunku do buntowników i nieposłusznych. Widzicie, to jest obietnica – dowód, że Bóg nigdy nie porzuci żadnego ze swoich dzieci, bez względu na to, jak głęboko mogą się pogrążyć.

Zwróć uwagę, jak kochasz swoje dziecko. Czy jest coś takiego, co to kochane stworzenie może zrobić, przez co byś je odrzucił? O ile bardziej niebiański Ojciec kocha swoich i okazuje miłość i przebaczenie! Jego ucho jest zawsze otwarte na nasze wołanie.

Download PDF

TAJEMNICA JEDNOŚCI

David Wilkerson (1931-2011)
March 22, 2018

W Ew, Jana 13 Jezus wziął ręcznik i umył nogi swoich uczniów.

„Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi” (Jan 13:14). Kiedy umył im nogi, zapytał ich,  „Czy wiecie, co wam uczyniłem?” Innymi słowy, „Czy rozumiecie duchowe znaczenie umywania nóg?”

Ja wierzę, że kiedy Jezus mył nogi uczniom, uczył ich ważnej lekcji, jak osiągnąć jedność społeczności w Ciele Chrystusa.

Kiedy Jezus podszedł do Piotra, by umyć jego nogi, uczeń ten cofnął się w zdumieniu. „Panie, Ty nie będziesz mył moich nóg!”

Jezus mu odpowiedział,  „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną” (13:8). Jezus w gruncie rzeczy mówił, „Piotrze, jeżeli Ja umyję twoje nogi, będziemy mieli cenną społeczność, podstawę prawdziwej jedności.” On chce, by Jego dzieci służyły i poddawały się jedne drugim w domu Bożym.

Co Jezus uczynił, kiedy cię oczyścił? On zmył każdą twoją winę i zostałeś czysty. Włożył w twoją duszę wdzięczność i radość. Napełnił cię taką miłością do Niego, że chcesz iść za Nim wszędzie i robić wszystko dla Niego. Chcesz tylko społeczności z Nim, z powodu tego, co On uczynił dla ciebie.

Kochani, to jest tajemnica jedności. Kiedy bierzesz ręcznik miłosierdzia dla cierpiącego, upadłego brata, zachęcasz go, przytulając go w jego cierpieniu – poddając się w bożej bojaźni, zmywając jego poczucie bezwartościowości, wstydu i desperacji, kochając i troszcząc się o niego.

Co zrobiłeś dla tej osoby, myjąc jego nogi, czy to dosłownie, czy w sensie duchowym? Zbudowałeś trwały fundament dla prawdziwej jedności i chwalebnej społeczności. Jesteście jedno poprzez wspólne przeżycie – przez obmycie wodą Słowa.

Download PDF

COŚ CENNEGO DLA BOGA

David Wilkerson (1931-2011)
March 21, 2018

„O, ty nieszczęśliwe, burzą miotane, nie pocieszone! Oto Ja położę twoje fundamenty na turkusach, a twoje mury założę na szafirach. I uczynię twoje blanki z rubinów, a twoje bramy z karbunkułów, a wszystkie twoje wały z drogich kamieni. I wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana, a twoje dzieci będą miały wielki dobrobyt” (Izajasz 54:11-13).

To jest zdumiewające proroctwo! Te drogocenne kamienie wspomniane w wersecie 12, to skarby. Większość z nas wie, że diament był kiedyś kawałkiem węgla, który był obrabiany przez naturę przez lata. Słowo Boże mówi nam, „twoje utrapienia są po to, by cię zmienić w coś pięknego – coś cennego dla Mnie.”

„Blanki z rubinów” są typem kwarcu, oczyszczonego przez ogień. Aspekt „okna” ma do czynienia z oczami lub wizją. Bóg mówi, że zaufanie Jemu w utrapieniach da ci wyraźną wizję, rozsądek. Pozwoli ci widzieć to, co niewidzialne – z kryształową przejrzystością!

Większość biblistów wierzy, że określenie „bramy z karbunkułów” dokładniej znaczy „bramy z pereł.” Perły formują się z ziarenka piasku w ciele ostrygi. Ziarenko przedostaje się z płynem, a potem się ociera i rani, aż staje się perłą.

Kiedy myślisz o takim ocieraniu, irytacji i tarciu w twoim życiu, czy możesz sobie wyobrazić formowanie perły? Większość z nas czuje tylko ból i drażnienie od pocierania w niewłaściwy sposób; trzeba prawdziwego zaufania, by wyobrazić sobie perłę formowaną przez Boga. Każda perła jest pamięcią cierpienia, bólu, tarcia i czasu.

Ja wierzę, że Izajasz mówi w tym fragmencie o pięknie Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, utrapienie, jeżeli pozwolimy mu wykonać pracę, tworzy ludzi, którzy są odbiciem piękna charakteru Chrystusa. Powstają z nas drogocenne skarby, które są ozdobą Świętego Miasta, zstępującego z nieba.

Download PDF