Polish Devotions | Page 8 | World Challenge

Polish Devotions


NIE UCICHNIJ W MODLITWIE

Carter Conlon
January 20, 2018

Bądź mocny, kiedy wydaje się, że Bóg milczy, gdyż zwycięstwo jest dalej dostępne. Ono nie zostało ci zabrane; nie zostałeś odcięty od życia Bożego z powodu kilku błędów po drodze, gdyż Bóg w taki sposób nie działa. Po prostu zwróć się do Niego, jak to zrobił król Dawid – całym sercem.

Po przejściu przez okres ciszy – z trudnościami, ciemnością i zamieszaniem – Dawid napisał takie słowa na poświęcenie świątyni: „Panie! W życzliwości swej postawiłeś mnie na potężnej górze, A gdy zakryłeś oblicze swoje, zatrwożyłem się. Do ciebie, Panie, wołałem I Pana błagałem o zmiłowanie” (Psalm 30:8-9). Dawid mówił, „W moim życiu był okres, kiedy ukryłeś swoją twarz przede mną. Wydawało się, że już Ciebie nie ma. Widziałem tylko zniszczenie wokół mnie, głupotę moich własnych błędów. To mnie zmartwiło, ale wołałem do Ciebie.”

„Zmieniłeś skargę moją w taniec, Rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mię radością, Aby dusza moja śpiewała ci i nie zamilkła: Panie, Boże mój, będę cię wiecznie wysławiał” (30:12-13). Innymi słowy, „nawet, kiedy jestem nierozumny, Ty pozostajesz wierny. Włożyłeś we mnie pieśń pochwalną, która jest niezależna od okoliczności. Włożyłeś wiarę w moje serce, że będzie dokładnie tak, jak powiedziałeś, a więc będę śpiewał na chwałę i dziękował Ci.”

W taki sam sposób Bóg włożył już pieśń w twoje serce. Nawet jeżeli wydaje się, że milczy, nie milcz przed Nim. Raduj się w Nim, wiedząc, że On na pewno spełni każdą obietnicę, którą ci dał. Bóg był ci wierny i zawsze będzie.

Carter Conlon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r. 

Download PDF

ŁASKA LUDZI

David Wilkerson (1931-2011)
January 19, 2018

Król Dawid często wyrażał swój smutek i zmaganie: „Ach, żebym miał skrzydła jak gołębica! . . . Chętnie uleciałbym i odpoczął. . .  Oto uleciałbym daleko” (Psalm 55:6,8). Czasami smutek Dawida prowadził go do łez i on wymownie wyraża swoją rozpacz.

Ponieważ żyjemy w upadłym świecie, to wszyscy przeżywamy dni smutku i walki. Jak więc mamy znaleźć łaskę ku pomocy w naszym czasie potrzeby? Poleganie na religijnej definicji łaski nie pomaga nam kiedy jesteśmy w centrum kryzysu. Potrzebujemy prawdziwej pomocy Boga kiedy cierpimy.

Bóg posyła Swoją łaskę poprzez objawienia w czasie naszych doświadczeń, której byśmy nigdy nie zrozumieli w naszych dobrych czasach. Znajdujemy przykłady tego w Słowie.  Jan otrzymał objawienie swojego Pana, które stało się ostatnim elementem Pisma: Księgą Objawienia. W środku tej ciemnej godziny, doszło do niego światło Ducha Świętego i Jan zobaczył Jezusa takiego, jakiego nie widział Go nigdy przedtem.

Bóg również posyła Swoją łaskę poprzez swoich ludzi, używając swoich troskliwych świętych, żeby się stali kanałami Jego łaski dla innych. Ja to nazywam „łaską ludzi” i Paweł o tym mówi. ”Każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego” (Efezjan 4:7).

Jak pisze Piotr, „Tak jak każdy z nas otrzymał dar, tak nim usługujcie jedni drugim, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej” (1 Piotra 4:10).

Pomyśl o tym co to znaczy być dobrym szafarzem, albo rozdzielającym Bożą łaskę. Czy jesteś taką osobą, czy spędzasz czas modląc się tylko o swój ból, smutek i zmagania?

Umiłowany, twoje obecne cierpienia wytwarzają w twoim życiu coś cennego. Kiedy otrzymujesz Jego wielką łaskę, niech Pan ci pomoże, żebyś się stał dawcą. Doświadczaj Jego życia i radości!

Download PDF

JA JEDNAK BĘDĘ UFAŁ BOGU

David Wilkerson (1931-2011)
January 18, 2018

Pisarz Listu do Hebrajczyków mówi nam: „Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu” (Hebr. 4:15).

Większość chrześcijan zna ten werset; on nam mówi, że nasz Najwyższy Kapłan, Jezus, odczuwa wraz z nami nasze cierpienia. Jego osobiście dotyka każdy nasz ból i zamieszanie i rozpacz, jakie na nas spadają. Ponieważ mamy takiego wielkiego Najwyższego Kapłana, to mamy takie polecenie, „ Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (4:16). Mówi nam: „Twój Zbawiciel wie dokładnie co przeżywasz i On też wie dokładnie jak ci podać Swoją łaskę.” Kiedy jesteśmy w wielkiej potrzebie, jak „znajdujemy łaskę” którą przedstawia List do Hebrajczyków?

Kiedy uderza nieszczęście, to masz wybór: albo zaufasz Bogu, albo będziesz Go oskarżał. Kiedy Job i jego żona przeżywali tragiczną stratę swojej rodziny i rozpacz ich fizycznego stanu, wybrali dwie całkiem inne reakcje. Jego żona stała się zgorzkniała i głupio oskarżała Boga, nawet namawiała swojego męża, żeby „Złorzecz Bogu i umrzyj!” (Joba 2:9).

Job również przeżywał głęboki smutek i wielki fizyczny ból, ale zaufał Bogu w tym wszystkim. Powiedział, „Nie rozumiem tego co się dzieje wokół mnie, ale 'będę Mu ufał choćby mnie zabił” (13:15). Job właściwie mówił, „Nie ma znaczenia czy te wrzody mnie zabiorą do grobu. Ja będę nadal ufał Panu i nigdy nie zrezygnuję z mojej pewności, że On wie co robi. On ma jakiś wieczny cel i ja Mu będę ufał do ostatniego tchu.”

Jaka wielka ufność była w sercu Joba! I ta wspaniała prawda jest taka, że taka sam pewność w naszym kochającym Ojcu może być nasza, jeżeli położymy naszą ufność w Nim.

Download PDF

CICHE DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

David Wilkerson (1931-2011)
January 17, 2018

Niektórzy chrześcijanie są zawsze w kryzysie i wydaje się, że chcą ci opowiadać wszystko o swoich problemach, jakie przeżywają. Mają potrzebę opisywania swoich problemów innym, ale mają opory, żeby je przynieść do Jezusa, jak gdyby On nie miał nic do zaoferowania.

Nie zrozum mnie źle. Nie mówię o chrześcijanach, którzy przechodzą przez prawdziwe, usprawiedliwione kryzysy. Ale jest to ważny znak dojrzałości, żeby nie żądać od Boga, żeby ci się objawił poprzez widzialną obecność, albo mocny, wewnętrzny głos. Pan mówi, że Jego owce znają Jego głos, ale często tym głosem, przez który On mówi do Swojego ludu jest Jego objawione Słowo. Czytamy: „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył” (Hebr. 1:1-2).

Kiedy Ducha Święty mówi do nas, to przypomina nam słowa Jezusa: „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (Jana 14:26).

Kiedyś przemawiałem do grupy kaznodziejów i Duch Święty pokierował mnie, żeby żony pastorów pomodliły się o siebie nawzajem. Kiedy te kobiety wzięły się za ręce i modliły się o siebie, wypełniła je słodka obecność Pana i wtedy zaczęły one płakać i dzielić się swoimi świadectwami. Nie było tam żadnych grzmotów ani błyskawic czy innych nadprzyrodzonych dowodów, a tylko piękne, ciche działanie Ducha Świętego na tym miejscu. Później słyszeliśmy dobre wiadomości od tych kobiet, których życie zostało przemienione w tym drogocennym czasie z Panem.

Nie wpadnij w pułapkę szukania znaków i cudów; po prostu bądź posłuszny Panu, ufaj Jego Słowu i zostaw rezultaty Jemu!

Download PDF

STOJĄC MOCNO

David Wilkerson (1931-2011)
January 16, 2018

Wszyscy jesteśmy stworzeniami nawyków. Zazwyczaj wstajemy o tej samej porze, jemy takie samo śniadanie, jedziemy taką samą drogą do pracy i słuchamy takiej samej stacji radiowej w drodze. W naszej codziennej rutynie powtarzamy w nieskończoność te same czynności. Takie jest po prostu życie. Chociaż czasami może się tak nie wydawać, to jest to taka dojrzałość i wzrost w tym, czemu jesteśmy wierni i odpowiedzialni dzień po dniu, tydzień po tygodniu, rok po roku.

To samo można by powiedzieć o naszym życiu duchowym. W niedzielę rano idziemy do kościoła, siadamy na tym samym miejscu, śpiewamy taką samą muzykę uwielbiającą. Nawet nasze modlitwy mogą brzmieć tak samo. Jesteśmy kuszeni, żeby się zastanawiać, „Czy ja naprawdę robię coś pożytecznego dla Królestwa Bożego? Robiłem to samo ciągle na nowo, ale niewiele się zmienia.”

Wzrastanie w łasce nie znaczy robienia więcej i większych rzeczy dla Boga. Wzrost pochodzi z robienia tych samych rzeczy ciągle na nowo, z zapewnieniem w sercu, że robimy wszystko dla Niego. To tak jak uczenie się pisania w pierwszej klasie. Zaczynamy od robienia kółek i kresek, tworzenia wielkiej literki. Ale po jakimś czasie literki stają się mniejsze i są bliżej siebie i wreszcie uczysz się składać wyrazy i tworzyć zdania. Chociaż robiłeś te same powtórki, to cały ten czas było osiągane coś wartościowego.

Na twojej chrześcijańskiej drodze potrzeba wiele łaski, żeby iść dalej, kiedy jesteś zmęczony, załamany, przybity, lub prześladowany. Właściwie trzeba więcej łaski, żeby stać mocno w takich chwilach, niż wtedy, kiedy wszystko jest nowe, świeże i ekscytujące. Wspaniale jest wiedzieć, że możemy ufać Jego Słowu i wiedzieć, że On jest z nami.

Zachęcam ciebie, żebyś Mu wiernie służył i oglądał jak Pan prowadzi cię do nowego miejsca pokoju, zaufania i celu.

Download PDF

OSKARŻAJĄCE GŁOSY

Gary Wilkerson
January 15, 2018

Czasami budzę się w środku nocy z niekontrolowanym niepokojem. „Oskarżyciel braci” szepcze, „Jesteś do niczego' jesteś bez wartości, ciężarem dla innych. Popatrz na swoją historię, ile razy zawiodłeś.” Potem dodaje zadziwiające zapewnienie: „Nie myśl, że ja kiedykolwiek będę cię oskarżał przez Ojcem” (Jana 5:45).

Jako ludzie Boży czasami możemy sami siebie oskarżać. Paweł mówi: „Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. . .  oraz myśli, które ich . .  oskarżają” (Rzymian 2:15). Do kogo tu Paweł mówi? Do chrześcijanina, który próbuje nadal żyć pozostałością Starego Przymierza, starając się sam podobać Bogu. Taki chrześcijanin mówi sobie, „Dobrze się sprawowałem przed Panem przez cały tydzień, więc nie ma powodu, żeby mi się to nie udało tak samo w tym tygodniu.”

Inni mogą nas oskarżać tak, jak to było w przypadku tej cudzołożnej kobiety, kiedy sprawiedliwi przywódcy przyprowadzili ją do Jezusa i żądali, żeby ją również oskarżył. Ale jak Jezus odpowiedział jej – i Jego oskarżycielom? Ten, kto wśród was jest bez grzechu niech pierwszy rzuci w nią kamieniem” (Jana 8:7). Jezus skierował reflektor tam, gdzie powinien być skierowany; na ich grzech. Wtedy oni jeden po drugim wyszli (zobacz 8:9).

Głosy mogą krzyczeć do naszych uszu, ale kiedy to robią, usłyszymy inny głos nad nimi wszystkimi: „Moje owce znają Mój głos i Ja je znam i one idą za Mną” (Jana 10:27).

Ucisz się i posłuchaj głosu Ducha Świętego, który mówi, „Jezus ciebie uwolnił.” Niech Bóg ci pomoże budować na mocnym fundamencie, który jest oparty na chwalebnej miłości Jezusa – i raduj się w Jego cudownej łasce!

Download PDF

ŻYCIE MIŁOŚCI

Jim Cymbala
January 13, 2018

Kiedy rodzą się niemowlęta, to szpital natychmiast sprawdza kilka życiowych sygnałów. Dobry oddech, zdrowy krzyk, właściwa waga to wszystko są wskazówki silnego zdrowia fizycznego. W podobny sposób żywotne duchowe znaki mogą nam powiedzieć jak zdrowi jesteśmy. I najbardziej żywotnym znakiem jest miłość.

Kiedy stajemy się narodzonymi na nowo wierzącymi w Jezusa Chrystusa, otrzymujemy nowe serce i ducha. O jest nic mniej jak to, że Duch Chrystusa mieszka w nas. Bez Niego nie ma prawdziwego przeżycia chrześcijańskiego. „Jeżeli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, to nie należy do Chrystusa” (Rzymian 8:9).

Ponieważ Duch Święty w nas jest Bogiem i ponieważ Bóg jest miłością, to sednem tego mieszkającego w nas jest Boża miłość. Nic dziwnego, że Jezus powiedział, „Przez to wszyscy poznają, że jesteście Moimi uczniami, jeżeli kochacie się wzajemnie” (Jana 13:35).

Kiedy apostoł Paweł pisał do zboru w Kolosach, to napisał jak dziękował Bogu, kiedy dowiedział się o miłości, jaką mają do wszystkich dzieci Bożych” (Kolosan 1:4). Zwróć uwagę na duchowe zdrowie tego zboru. Nie było ono mierzone cyframi ilości uczestników czy wspaniałymi budynkami, ale tym co się naprawdę liczy przed Bogiem – miłością. I to nie tylko miłością do ludzi, których łatwo kochać, albo mających to samo pochodzenie etniczne. Nie, on radował się z ich reputacji o miłości do wszystkich ludzi Bożych.

Zbyt często, jeżeli ludzie są „różni” - znaczy nie naszego koloru czy pochodzenia etnicznego, albo nie są częścią naszego zboru czy denominacji – ich potrzeba rzadko porusza nasze serca. Bóg posłał Jezusa na ten świat, który był tak bardzo różny, albo „inny” w stosunku do Jego świętej natury, jaki sobie można wyobrazić. Jego Duch Święty uzdalnia nas , abyśmy byli „naśladowcami Boga . . . i żyli życiem miłości tak, jak Chrystus nas umiłował i wydał samego Siebie za nas, jako miłą ofiarę dla Boga” (Efezjan 5:1-2, podkreślenie dodane).

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

Download PDF

JAK SIĘ CZUJESZ

David Wilkerson (1931-2011)
January 12, 2018

Wielu chrześcijan mierzy swoje duchowe życie według tego, jak się czują i są przekonani, że nie wzrastają duchowo. Regularnie chodzą do kościoła, słuchają głoszonego Słowa Bożego, czytają Biblię i modlą się. Ale czują, że nie robią postępu. Jeden święty powiedział do mnie, „Kiedyś łatwo płakałem przed Panem, ale teraz nie jestem takiego miękkiego serca. Po prostu nie wzrastam.

Apostoł Paweł przyrównuje nasz duchowy wzrost do wzrostu ciała. Mówi, że nasze dusze są odżywiane w taki sam sposób, jak  jesteśmy odżywiani fizycznie: „Od  głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym” (Kolosa 2:19).

Po prostu, kiedy ufasz i trwasz w Chrystusie (Głowie), wtedy nigdy nie kończąca się miara Jego życia jest pompowana do twojej duszy. Jezus jest stałą siłą życia w tobie, żywym strumieniem, który nigdy nie wysycha. Dlatego Jego życie stale płynie do ciebie, nawet kiedy śpisz. On dostarcza świeżego zaopatrzenia Jego życia dla ciebie każdego dnia, bez względu na to, jak się czujesz zewnętrznie.

Jezus jest chlebem posłanym dla nas z nieba, by budować nasz duchowy system immunologiczny przeciwko grzechowi wszelkiego rodzaju. Możemy nie widzieć tego zewnętrznie (tak, jak nie widzimy wzmocnienia naszego fizycznego systemu immunologicznego. Ale Słowo Boże obiecuje, że wszyscy, którzy kochają Jezusa, będą wzrastać i będą mieli mocniejszą odporność duchową.

Pomyśl o tym. Czasami będziesz kuszony, ale przez lata znalazłeś wzrastającą siłę do odrzucania świeckich zwiedzeń. Może pomyślisz, że twój wzrost jest już ustalony i nie będzie więcej. Ale Bóg dał nam taką obietnicę przymierza: „Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego” (Psalm 92:14). Bądź dobrej myśli – wzrastasz!

Download PDF

STAŁY WZROST

David Wilkerson (1931-2011)
January 11, 2018

Apostoł Paweł zapewniał Tesaloniczan, że nauczyli się żyć tak, by podobać się Panu. „Otrzymaliście od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu” (1 Tesal. 4:1). Paweł zaczyna od zachęty: „Abyście tym bardziej obfitowali” (ten sam wiersz)

Obfitować znaczy wzrastać. Paweł mówił, „Słuchaliście zdrowych kazań, więc macie solidny fundament. Dlatego powinniście wzrastać w łasce i we wszystkim – w waszej wierze, poznaniu i miłości.”

Paweł mówił o takim obfitowaniu do Koryntian: „A jak we wszystkim się wyróżniacie, w wierze, w słowie i w poznaniu, i we wszelkiej gorliwości oraz w miłości, tak i w tej działalności dobroczynnej się wyróżniacie.” Innymi słowy „Duch Boży uczynił wielkie zmiany w waszym życiu. Dlatego powinniście dawać z siebie więcej we wszystkim – z waszego czasu, finansów, talentów.

Te słowa wyraźnie mówią, że każdy, kto był karmiony Słowem Bożym, powinien wzrastać w łasce. Bóg dał dary pastorom, nauczycielom, prorokom i ewangelistom w tym celu, by kościół wzrastał. My, jako wierzący powinniśmy rozwijać się w poznaniu, wzrastać w Nim, byśmy nie zbaczali z drogi poprzez jakieś fałszywe rzeczy.

Sam Jezus mówi o stałym wzrastaniu w naszym życiu: „Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały” (Jan 10:10). Przypowieści to potwierdzają: „Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do doskonałego dnia”(Przyp. Sal. 4:18). Nawet Hiob stwierdza, „Sprawiedliwy trzyma się swojej drogi, a kto ma czyste ręce, nabiera siły” (Hiob 17:9).

Obietnice Boże są dzisiaj twoje! On chce, byś stale wzrastał w wierze, nadziei, miłości i dawaniu w twoim życiu.

Download PDF

CICHOŚĆ I ZAUFANIE

David Wilkerson (1931-2011)
January 10, 2018

Boża tajemnica duchowej siły znajduje się w Izajasza 30:15: „Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc” (Izajasz 30:15).

Słowo cisza w Hebrajskim oznacza wytchnienie – spokój, odprężenie, wolność od wszelkiej niecierpliwości. Niewielu chrześcijan dzisiaj ma ten rodzaj ciszy i pogodnego usposobienia tu opisanego. Wielu wierzących jest zaangażowanych w szał aktywności, spiesząc się, by zdobyć pozycję, bogactwo, majątki i przyjemności. Nawet wielu w służbie martwi się, boi, szuka odpowiedzi na konferencjach, seminariach czy najlepiej sprzedających się książkach. Wszyscy chcą rozwiązań, wskazówek, czegoś, co uspokoi ich ducha, ale szukają tego w każdym miejscu, za wyjątkiem Pana. Ale Bóg już przekazał dla nich słowo przez Izajasza i jeżeli nie zwrócą się do Niego, jako swojego źródła, to ich starania zakończą się smutkiem i zamieszaniem.

Apostoł Piotr mówi o ozdobie „Łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem” (1 Piotra 3:4). Taki duch nie ma nic wspólnego z temperamentem lub osobowością

; bo niektórzy ludzie są z natury cisi i wstydliwi, a inni wprost przeciwnie. Nie, ten cichy duch, o którym Mówi Piotr, może być wszczepiony w nas jedynie przez Ducha Świętego. Dobrą nowiną jest to, że On daje go każdemu, kto w pełni zaufa Panu.

Czy twój dom jest zrelaksowanym, spokojnym mieszkaniem, czy miejscem zwątpienia, trwogi i niepokoju? Kiedy przychodzi kłopot, czy szukasz gorliwie Boga przed innymi źródłami? Ten proces zaufania Mu najpierw i we wszystkim nie jest łatwy, ale jest zachęcający! Nasz Pan mówi, „Zaufałeś Mi w sprawie zbawienia, a teraz Ja chcę, byś mi zaufał ze wszystkim w twoim życiu – z twoim zdrowiem, twoją rodziną, twoją przyszłością. Oddaj mi to wszystko!” Idź do swojej komory modlitwy, sam na sam z Nim, a On zaspokoi każdą twoją potrzebę . .  a nawet więcej!

Download PDF