Polish Devotions | Page 8 | World Challenge

Polish Devotions


ODWAGA I UFNOŚĆ

Gary Wilkerson
November 27, 2017

„Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich dlatego, że mam was w swoim sercu” (Filipian 1:6-7).

Tu widzimy miłość Pawła do Filipian. Ponieważ ich kocha, cierpi z nimi z powodu trudnych okoliczności, przez które przechodzą.

Kilka lat temu nasi bliscy przyjaciele utracili pracę i musieli przeprowadzić się ze swoimi dziećmi do małego mieszkania.

Mnie też to boli i jako ojciec z dziećmi, chciałem dla nich czegoś lepszego. Co robisz, kiedy przeżywasz ból innych? W tej sytuacji moja modlitwa o tych przyjaciół była  mniej więcej taka: „Panie, dlaczego? Co jest nie tak? Panie, czy nie możesz im pomóc? Daj każdemu z nich pracę.” Przyznaję, że byłem bardzo zmartwiony ich sytuacją.

Porównajcie to z modlitwą Pawła: „Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc” (Filipian 1:3-4).

Tam nie było niecierpliwości, strachu, stresu czy braku ufności! Paweł był bardzo wdzięczny i modlił się z radością! Skąd to pochodzi? Popatrzmy, co Paweł mówi nam jeszcze raz w wierszu 6.

„Jestem tego pewien.” Pewien czego?

„Że ten, który rozpoczął dobre dzieło . . .” Paweł mówi, że powodem iż może być pewien i może mieć radość, jest ON . .  Jezus! On daje odwagę i ufność.

Ufność przychodzi do wierzących w Chrystusa Jezusa, kiedy mogą to powiedzieć: „Jestem tego pewien, że ON. . „

Akcent jest na ON. To On uczynił. To nie nasz doktor. To nie finansowe sztuczki. To Jezus, który rozpoczął dobre dzieło w tobie, będzie wierny i dokończy go!

Download PDF

POSTĘPOWANIE WEDŁUG DUCHA

Jim Cymbala
November 25, 2017

Większość z nas zaczęła chrześcijańskie życie z wiarą, że Bóg ma wszystko, czego potrzebujemy. Kropka. Oczywiście wiedzieliśmy, że nie możemy zasłużyć sobie na przyjęcie przez Boga. Jego zbawienie jest darem – my tylko uwierzyliśmy i przyjęliśmy to. Ale potem naśladowanie Chrystusa stało się bardziej skomplikowane. Świadomi naszych upadków, zwracaliśmy się nie do Niego, ale do siebie! Dlatego Paweł podsumowuje swoje nauczanie do Galicjan słowami: „Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy” (Gal 5:25 podkreślenie dodano).

Rodzimy się na nowo  przez Ducha Świętego w nas i żyjemy przez Ducha.  Jeżeli tak zaczęliśmy, to czy mamy wrócić do własnych wysiłków w naszych patetycznych staraniach, by prowadzić dobre życie? Paweł radzi nam, byśmy postępowali według Ducha  - tej żywej obecności Boga, mieszkającej w naszych sercach. Kiedy poddajemy się Duchowi Bożemu, On odkleja jedną warstwę po drugiej z tego, co Jemu się nie podoba.

W naszej własnej sile nigdy nie potrafimy być jak Jezus Chrystus. Dlatego On posłał Pocieszyciela. Duch Jezusa w nas chce delikatnie i z miłością rządzić naszymi dniami. To nie jest nic złego. On nie został posłany, by nam przeszkadzać, byśmy nie cieszyli się tym, co najlepsze w życiu. Jest odwrotnie! On jest gotów i jest w stanie wyprowadzić nas na czyste i świeże powietrze słów, myśli i czynów podobnych do Chrystusa.

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5:17).

„Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy żyją nie według ciała, ale według Ducha” (Rzymian 8:1).

„Panie, chcemy być tak święci, jak Ty”.

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

Download PDF

WIELKOŚĆ NASZEGO BOGA

David Wilkerson (1931-2011)
November 24, 2017

Psalmista Dawid przypomina nam o wielkości Boga nawet podczas największych powodzi. Nasze obecne powodzie może podniosły swój głos, ale Bóg panuje nad całą naturą. Tylko On sprawuje kontrolę.

Dawid wyraża błaganie tych, którzy są pogrążeni przez powodzie swojej duszy: " Ratuj mnie, o Boże, bo woda sięga mi już po szyję. Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg, Dostałem się w głębokie wody, a nurt zalewa mnie. Zmęczyłem się wołając, wyschło gardło moje; Zamroczyły się oczy moje od czekania na Boga mego" (Psalm 69:2-4).

Ale Dawid dał nam też odpowiedź w każdej wielkiej powodzi: "Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, mocniejszy jest Pan na wysokości" (Psalm 93:4).

Teraz wody powodzi podnoszą się dla wielu wierzących - ucisk, doświadczenia, poważne kłopoty, troska o wydarzenia na świecie. Ale Bóg ogłosił tę obietnicę: "Kiedy pójdziesz przez wody, będę z tobą; i przez rzeki, to nie zaleją cię. Kiedy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień ciebie nie spali" (Izajasz 43:2).

" Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. . .  Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. . .   Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość Jego dla synów ich synów" (Psalm 103:8,11,17).

" Bo wielka ponad niebiosa jest łaska twoja... Chwała twoja niech będzie nad całą ziemią" (108:4-5).

"Jestem jak zielona oliwka w Domu Bożym; Zaufałem łasce Bożej na wieki wieków" (52:10).

Pozwól, aby Boże Słowo oświecało i wzmacniało cię we wszystkim co robisz!

Download PDF

BUDOWANIE NASZEJ WIARY

David Wilkerson (1931-2011)
November 23, 2017

Kiedy Dawid komponował swoje psalmy, to budował swoją własną wiarę o ciągle rosnącą wiedzę o Bożej wielkości.

"Nie ma równego tobie między bogami, Panie, i nie ma takiego dzieła, jak Twoje. . .  Boś Ty wielki i czynisz cuda: Ty jedynie jesteś Bogiem" (86:8,10).

Według Dawida, wszystkie nasze obawy ustępują przy poznaniu wielkości Boga. On wspomina tak wiele wymiarów wielkości naszego Pana, żeby budować naszą wiarę.

"Gdyż wielkim Bogiem jest Pan, królem wielkim nad wszystkich bogów.  W jego ręku są głębokości ziemi i jego są szczyty gór" (Psalm 95:3-4).

"Tego, który sam czyni wielkie cuda . . .  Temu, który stworzył niebo w swej mądrości . . .  Temu, który rozpostarł ziemię nad wodami . . . Temu, który uczynił wielkie światła. . .  Słońce, aby panowało we dnie . . .  Księżyc i gwiazdy, aby panowały w nocy" (136:4-9).

Astronomowie mówią nam, że we wszechświecie są nie miliony galaktyk, ale miliardy. Są niezliczone i nasz Bóg stworzył każdą z nich. On też zna każdą gwiazdę i nadał im wszystkim imiona: " Wyznacza liczbę gwiazd, wszystkim nadaje imiona" (147:4).

My po prostu nie jesteśmy w stanie pojąć tych wielu cudów naszego Boga. Jego wielkość przewyższa nasze pojęcie!

Download PDF

ĆWICZENIE WIARY

David Wilkerson (1931-2011)
November 22, 2017

Wiara jest Bożym przykazaniem i Bóg odpowiada dla tych, którzy ją ćwiczą. Większość świadectw, jakie otrzymujemy w naszym biurze na piśmie, zawiera prawdę. W każdym przypadku, kiedy człowiek wierzący ćwiczył wiarę w Boże Słowo, Jezus przychodził do tej osoby. Jego usługujący Duch przynosił im pociechę i odnawiał siły w ich ciemnej godzinie.

Oczywiście nie jest to zawsze łatwe, żeby ćwiczyć wiarę, kiedy przeżywamy ból. Często po prostu nie mamy siły, kiedy ból nas pokonuje. W takich chwilach chrześcijanie mogą pozwolić, żeby Boże obietnice gdzieś umknęły.

C.H. Spurgeon, jeden z największych kaznodziejów w historii cierpiał na poważną depresję - w jego czasach ten stan był znany jako "melancholia." Jakie było lekarstwo Spurgeona? Uchwycił się Psalmów. Boże niezawodne obietnice były jedynym prawdziwym źródłem pociechy dla Spurgeona, kiedy wydawało się, że wali się świat wokół niego. Kiedy ten wielki kaznodzieja nie miał siły, żeby samemu je czytać, to ktoś mu je czytał, gdyż wiedział on, że dają mu pociechę i siłę. "Tak więc wiara przychodzi przez słuchanie, a słuchanie przez Słowo Boże" (Rzymian 10:17).

"Ten kto przychodzi do Boga musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szczerze szukają" (Hebr. 11:6). To słowo jest przeznaczone szczególnie dla wierzących przeżywających doświadczenia. Pan mówi, "Ja mam dla ciebie nagrodę w twoim przeżyciu. Mam przygotowane błogosławieństwo siły dla ciebie w tym czasie i chcę, żebyś to miał. Idź za tym!"

Musimy się nasycać Bożym Słowem - żeby pamiętać Jego obietnice, ufać w Jego wierność i trzymać się tego, co jest prawdą. Jest to jedyna droga, żeby odciąć demoniczny głos udręki.

Czym więcej rozumiemy i wierzymy w wielkość naszego Boga, tym więcej będziemy przygotowani na dni jakie są przed nami.

Download PDF

POPRZEZ KAŻDE DOŚWIADCZENIE

David Wilkerson (1931-2011)
November 21, 2017

My dokonujemy wyboru czy chcemy żyć życiem wypełnionym jakimś zmartwieniem i strachem, czy zaufaniem Bogu. Jeżeli pozwolimy sobie na martwienie się dzisiaj o jedną rzecz, to jutro będziemy się martwić o dwie rzeczy. Krótko mówiąc, nasze obawy będą się mnożyły tak jak fale problemów. A potem, jeżeli nasze obawy nie będą kontrolowane, nasz zmartwiony umysł będzie pogrążał się w bezdennej przepaści.

Po prostu musimy być przekonani, że nasz Ojciec Niebiański nas kocha bez względu na to jak trudne są nasze doświadczenia. Możemy słyszeć głosy strachu odzywające się wśród wzbierających fal kłopotu, ale Dawid jasno powiedział: "Boży głos rozlega się nad falami!" Pan siedzi nad potopem i Pan siedzi jako Król na wieki" (Psalm 29:10).

Kiedy przychodzą niszczące powodzie życia, ludzie przeżywają "zaćmienie wiary." Świadectwa jakie słyszałem wszystkie mają coś wspólnego: ciemną noc duszy. Przekonałem się przez wszystkie lata, że każdy wierny sługa Chrystusa kiedyś przechodzi taki kryzys. Rozmawiałem w tymi, którzy opisywali okres, kiedy wszystko wydawało się być pod chmurą ciemności i wydawało się, że Bóg milczy. Robili wszystko co umieli, żeby jakoś usłyszeć głos z Nieba, ale ciemność nadal trwała.

Właśnie w takich okresach Pismo mówi, że mamy wiedzieć i wierzyć w miłość Boga do nas. Kiedy nasz świat się wali, stajemy się najbardziej podatni na kłamstwa wroga. Szatan będzie się starał wykorzystać nasz kryzys, żeby nas doprowadzić do przepaści rozpaczy. W takich chwilach jest bardzo ważne, abyśmy czerpali z naszego poznania Bożej miłości dla nas.

W moim życiu przeżywałem wiele doświadczeń. I to jest jedyna prawda, która mnie trzymała poprzez to wszystko: Bóg mnie kocha zawsze, poprzez każde doświadczenie życia.

Download PDF

MODLIĆ SIĘ Z RADOŚCIĄ

Gary Wilkerson
November 20, 2017

Apostoł Paweł był nieustraszoną osobą. Jak on znalazł taką pewność i radość wśród trudności, niepewności i opozycji? I jak my możemy znaleźć to samo w czasach, w których my żyjemy?

Po pierwsze, kiedy cierpisz z powodu bólu innych, Bóg przyniesie ci radość! Dzisiaj wielu ludzi cierpi z powodu czegoś - utrata pracy; zagubionego lub pokonanego współmałżonka; przeciągającą się chorobę; bliską osobę zmagającą się z ubóstwem.

Czytamy w Filipian 1:1: "Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa." Paweł mówił, "Jestem niewolnikiem, całkowicie zaprzedanym. Chrystus jest dla mnie wszystkim." Potem zwraca się do większej grupy: "Do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi, z biskupami i diakonami."

Podoba mi się to, bo zaledwie dziesięć lat wcześniej założył on zbór w Filipi, składający się z  przełożonego więzienia, kobiety i dziewczynki, która byłą niewolnicą. Teraz ten zbór miał starszych i diakonów i biskupów. Miał strukturę i porządek i żywotność!

Potem mówi w wersecie 2, "Łaska wam i pokój od Boga." Tutaj podaje nam radę jak wśród naszych doświadczeń mamy zachować łaskę i pokój, który pochodzi z jedynego źródła, Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.

"Dziękuję memu Bogu, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie prosząc z radością za was wszystkich" (1:3,4).

Podoba mi się to co on mówi, "Wspominam was wszystkich." Czasami my wspominamy tylko niektórych, prawda? Czasami nie chcemy się modlić za naszych wrogów, tych, którzy nas zranili czy wykorzystali - trudnych ludzi w kościele czy w naszej rodzinie. Ale Paweł mówi, "Modlę się o was wszystkich i kiedy się modlę, modlę się z radością."

Download PDF

BYĆ NAŚLADOWCĄ CHRYSTUSA

Nicky Cruz
November 18, 2017

Jeżeli nasze oczy zostały otwarte przez Jezusa – jeżeli widzimy ludzi tak, jak On ich widzi – nie możemy siedzieć cicho, kiedy cierpiące dusze błąkają się bez celu w życiu wokół nas. Współczucie do zgubionych nie może współistnieć z zadowoleniem z siebie. Apatia nie jest już opcją.

„Po tym poznaje się dzieci Boże” mówi nam apostoł Jan  „i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego” (1 Jan 3:10) Czy Słowo Boże może być bardziej wyraźne. To jest test lakmusowy, czy jesteśmy prawdziwymi naśladowcami Jezusa, prawdziwymi Jego dziećmi, a opiera się to o poziom naszego współczucia dla innych.

Jan pisze dalej, „Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca, że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce” (3:17-20).

Kiedy Duch Święty wchodzi do naszego serca i życia, napełniając nas miłością i współczuciem Jezusa, widzimy ludzi wyraźnie. Nasze oczy lśnią radością Pana i nie możemy już przechodzić koło odrzuconych: – biednego, uzależnionego, alkoholika, członka gangu, grzesznika – nie widząc go, nie odczuwając jego bólu. Postanawiamy mu pomóc odnowić jego godność przed Bogiem. Przytulamy go, płaczemy z nim i prowadzimy go w uzdrawiające ramiona Jezusa. To znaczy być naśladowcą Chrystusa.

Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.

Download PDF

KOTWICA DLA TWOJEJ DUSZY

David Wilkerson (1931-2011)
November 17, 2017

Modląc się z wiarą, król Dawid uchwycił się tej prawdy: „Niech nie zaleją mnie fale, Niech nie pochłonie mnie głębina i czeluść niech nie zawrze nade mną swej paszczy!” (Psalm 69:16). Nie jest to czymś niezwykłym kiedy nawet najbardziej bogobojny człowiek przeżywa kłopoty, które nacierają, jak powódź. Tak, jak Dawid, możemy być utwierdzeni w Bożym Słowie, wierni w modlitwie i oddani Panu, ale czuć się zalewani falami strachu.

Podziwianie wielkości naszego Boga jest kotwicą naszej duszy.  To ma budować naszą wiarę w godzinie, kiedy jesteśmy przytłoczeni strachem. Jestem przekonany, że obecnie kościół potrzebuje jednego: wzrastającego objawienia Bożej wielkości. Tak wielu zaniepokojonych ludzi po całym świecie zwraca się do fałszywych bogów w czasie takich obaw. Ale naśladowcy Jezusa muszą sobie przypominać moc i wielkość jedynego prawdziwego Boga.

W wydanej przez nas książce Triumf Przez Tragedię chrześcijanie dzielą się świadectwami o Bożej pomocy w najtrudniejszych doświadczeniach. W każdym przypadku znaleźli nadzieję w objawieniu Bożej wielkości.

Te świadectwa wyjaśniają, że w czasie każdej powodzi utrapień, lud Boży ma wybór. Nasz pierwszy wybór w obliczu wielkich doświadczeń, to przepasać się wiarą – zaufać naszemu kochającemu Ojcu niebiańskiemu, bez względu na wszystko.

Każdy, kto dołożył historię do Triumfu Przez Tragedię, świadczył, że musieli dokonać wyboru. Kiedy wybrali wiarę, Bóg dał im odnowioną intymność z Jezusem. To jednak się stało, kiedy ich bolesne doświadczenie było najgorsze. Dawid świadczył o swojej najgorszej godzinie, „Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego” (Psalm 34,7). Musimy być mocno przekonani o Jego mocy, potędze i wielkości w naszej sprawie.

Download PDF

BOŻE SŁOWO MÓWI GŁOŚNIEJ

David Wilkerson (1931-2011)
November 16, 2017

Nasza misja ma stronę internetową, na którą otrzymujemy listy od chrześcijan z całego świata. Właśnie teraz wierzący z różnych krajów piszą to samo: Ogarnia nas strach. Tak, jak mówią proroctwa w Biblii, Bóg potrząsa wszystkim, czym można potrząsnąć i trudno jest rozeznać się w tym zamieszaniu.

W tym wszystkim widać niepokój, a chrześcijanie nie są od tego wolni. Wielu pisze o wielkich sztormach w ich życiu: kryzysach finansowych, problemach w rodzinach, depresji i smutku. Niektórzy są przytłoczeni ponad miarę – a problemy wydają się nie ustępować.

Czasami nasze największe obawy i zmartwienia przychodzą z powodu bólu tych, którzy są nam najbliżsi. Wielu z Bożych ludzi płacze, „Panie, już dość! Twoje Słowo obiecuje wybawienie. Powiedziałeś, że nie pozwolisz mi przeżywać więcej, niż mogę znieść i dasz wyjście. Ale gdzie jest to wyjście teraz, w moim największym doświadczeniu?”

Kiedy przeżywamy głębokie doświadczenia i trudności, diabeł chce to wykorzystać. Pismo opisuje go, jako powódź strachu, która naciera na nas falami. Te demoniczne powodzie nawet mają głos: „Panie, Podnoszą rzeki swój głos, Podnoszą rzeki swe wzburzone fale” (Psalm 93:3).

Czy zauważyliście, że problemy i uciski często przychodzą falami? Kiedy walczysz z jednym problemem, za nim nadchodzi inny. Apostoł Jan mówi o wielu dzisiaj, którzy są unoszeni na falach stresu: „I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał” (Objaw. 12:15).

Ale Bóg odpowiada na głos każdego demonicznego potopu: „Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, Mocniejszy jest Pan na wysokości” (Psalm 93:4, podkreślenie moje). Po prostu, Słowo Boże mówi głośniej, niż wszelkie fale, które nas atakują. Jego wielkość przewyższa nawet nasze największe doświadczenie.

Download PDF