Polish Devotions | Page 9 | World Challenge

Polish Devotions


OBIEKT BOŻEJ MIŁOŚCI

David Wilkerson (1931-2011)
November 15, 2017

Kiedy człowiek Boży (mężczyzna lub kobieta) jest w procesie kształtowania, siły wroga będą nacierać na niego z wielką furią.

Czy kosztujesz gorzkiego kielicha bólu, przeżywasz straszną godzinę izolacji i zamieszania.? Jeżeli tak, to chcę cię zachęcić, byś stał w wierze: „Wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia” (2 Tym 1:12).

Może twoja dusza w tym momencie nie jest zalana radością i pokojem. Może nawet dalej odczuwasz niepokój w twojej duszy. Jeżeli tak, to stój ugruntowany w Jego słowie i przestań obmyślać drogi wyjścia.

Mogę cię zapewnić, że Bóg o tobie nie zapomniał. On zbiera każdą łzę, którą wylałeś. Pewnego ranka, kiedy wygłosiłem Jego Słowo, podeszła do mnie droga siostra w Chrystusie. Powiedziała do mnie, „Pastorze, kiedy weszłam dzisiaj do tego kościoła, byłam szczęśliwa i beztroska. Ale kiedy zacząłeś mówić o kielichu bólu, płakałam wewnętrznie. Stwierdziłam, że zewnętrznie udaję. Mój mąż mnie opuścił, a moje dzieci mają problemy. Ja to ukrywałam, by przykryć mój ból. Ale w rzeczywistości moja dusza jest zalana smutkiem i żalem. Modliłem się z nią, prosząc Boga, by jej wiara została umocniona w Nim. Odeszła z prawdziwą zachętą, ponieważ wie, komu uwierzyła.

Drogi święty, w czasie twojej walki, uczyń Jezusa radością i nadzieją twojego życia. „Wieczorem bywa płacz, ale rankiem wesele” (Psalm 30:6).

Najlepszą pracę Bóg wykonuje w nas w czasie doświadczeń. Pozwól Mu zmienić twoje serce, by twoje okoliczności już cię nie przygniatały. Potem, obojętne co będzie, będziesz ponad tym wszystkim, posadzony z Nim na niebiosach. Jesteś obiektem Jego niesamowitej miłości!

Download PDF

NAJTRUDNIEJSZA CZĘŚĆ WIARY

David Wilkerson (1931-2011)
November 14, 2017

Jezus powiedział w Getsemane, „Smętna jest dusza moja aż do śmierci” (Mateusza 26:38). Czy możesz sobie wyobrazić Syna Bożego przeżywającego noc zwątpienia? Czy On nie wiedział, że niedługo osiągnie zwycięstwo nad piekłem i śmiercią? Czy nie miał wewnętrznego odczucia prowadzenia, wiedząc, że Ojciec jest z Nim?

Wiele pokoleń chrześcijan stwierdziło, że najtrudniejszą częścią wiary jest ostatnia godzina. Ja chcę tu dodać słowo, że taka noc zwątpienia często przychodzi przed samym zwycięstwem, kiedy ustępuje ciemność, a światło zaczyna wschodzić.

Zanim moc szatana zostanie złamana, będziesz przeżywał dewastującą noc zamieszania. W tej godzinie będzie wyglądać tak, jakby całe twoje prowadzenie odeszło, a cel zniknął.  Odczucie obecności Ducha Bożego, na której polegałeś, jakby wyparowało. Możesz zgodzić się z Hiobem, kiedy powiedział, „Jeżeli Pan działa, to ja Go nie widzę” (Patrz Hiob 23:8).

Wielu w Ciele Chrystusa przeżywa sprawy moralne podobnie jak Dawid. W ich nocy zamieszania zastanawiają się, „Boże, dlaczego ja” Moje serce Ciebie szukało, a mój grzech mnie pokonał. Moja dusza jest tym dotknięta. Nie rozumiem tego.”

Nie myśl ani przez chwilę, że ktoś, kto był potężnie używany przez Boga, ma odpowiedź na wszystko. Ja wiem, co to jest, kiedy napotykasz boską ciszę w nocy zamieszania. Wiem jak to jest przechodzić przez okres zamieszania i niepewności, bez wyraźnego prowadzenia. Wszystkie moje poprzednie wzory prowadzenia i rozeznania były bezużyteczne. Po prostu nie  widziałem mojej drogi i tylko wołałem: „Panie, co się stało? Nie wiem, którą drogą iść.”

Wszyscy będziemy przeżywać taką noc. Ale dzięki Bogu, ten okres przeminie. Pan chce oczyścić nasze ścieżki. „Zwrócę się do ciebie z delikatną miłością i miłosierdziem.” Tak On postąpi z nami, jego dziećmi, rozszerzając dla nas jego miłosierdzie w czasie naszej izolacji.

Download PDF

PRAWDZIWE, OBFITE ŻYCIE

Gary Wilkerson
November 13, 2017

Kiedy Duch pobudza nas do mówienia w miłości, to mamy to robić Niedawno, kiedy jadłem lunch z moją żoną, odczułem, że mam powiedzieć do jednego z kelnerów, że Jezus go kocha. On nic nie odpowiedział, ale później zauważyłem, że mówił do innego pracownika to, co ja mu powiedziałem, co spowodowało zaciekawione spojrzenia w naszą stronę. Potem stało się coś ciekawego. Kiedy wychodziliśmy, inny kelner zatrzymał mnie i zapytał, czy mógłbym pomodlić się z nim!

To jest przykład różnicy między religią i miłością Jezusa. Kochać Jezusa, to znaczy dzielić się jego świadectwem, nawet jeżeli przez to wyglądasz na dziwaka – a potem oglądać działanie mocy Bożej.

Niektórzy myślą, że aby stać się chrześcijaninem, trzeba poznać duchowe prawa i modlić się pewną szczególną modlitwą. Ale nie tak to wyjaśnił Jezus Nikodemowi, żydowskiemu intelektualiście, dobrze obeznanemu z religią. Nikodemowi trudno było zrozumieć, co Jezus miał na myśli, mówiąc o „narodzeniu na nowo.”  „Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?” (Jan 3:4).

Nikodem próbował zrozumieć Boże drogi poprzez swój intelekt. Ale Jezus pokazał mu, że Boże sposoby nie mogą być zrozumiane przez nasze ciało: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.” (3:5-6).

Przyjaciele, myśmy otrzymali coś o wiele większego, niż religia. Już czas, by powstać i pójść za Chrystusem na wyższy poziom. Sednem tego, co Jakub nazywa „czystą religią i nieskalaną przed Bogiem (Jakub 1:27 podkreślenie moje) jest darmowe dzielenie się z innymi miłością, którą poznaliśmy. To usuwa wszelkie obawy przed tym, co „mamy robić dla Pana,” i zastępuje to sercem, które przyjmuje i rozdaje Jego miłość. To jest prawdzie, obfite życie!

Download PDF

BOŻY CZAS

Carter Conlon
November 11, 2017

Kiedy Bóg mówi, "Użyję twojego życia dla Mojej chwały," to my często zapominamy, że miecz nie jest kształtowany w hamaku, ale jest kształtowany na kowadle. Tam będzie temperatura, kucie, gięcie, kształtowanie. To wszystko jest konieczne i zajmuje czas. Ale w tym procesie my krzyczymy, "Panie, myślałem, że powiedziałeś, że będziesz używał moje życie, ale ja tylko widzę, że przechodzę przez ogień. Ach Jezu, pomóż mi!"

Pan ci odpowiada, "Powiedziałem ci, że będę używał twoje życie dla Mojej chwały! Ale nie będę cię używał dotąd, aż będziesz gotowy."

Prorok Habakuk powiedział, "Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się" (Habakuk 2:3).

To o czym Bóg ci powiedział stanie się. Bóg powiedział, że przyprowadzi twoją rodzinę do domu, to przyprowadzi twoją rodzinę do domu! Bóg powiedział, że będzie używał twoje życie, to będzie używał twoje życie - ale w Jego czasie, nie w twoim.

Paweł zachęcał Flipian: " Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały" (Filipian 4:8).

Czasem może się wydawać, że Bóg milczy, chociaż On już właściwie posłał odpowiedź. Jednak ona napotyka na jakiś opór, zanim dojdzie do nas. Ta przeszkoda właściwie może być w nas, ponieważ słuchaliśmy innych głosów, które sprzeciwiają się głosowi Boga. W dzisiejszym społeczeństwie mamy dostęp do wielu głosów i to może nas łatwo odwieść z właściwej drogi.Musimy być bardzo ostrożni kogo i czego słuchamy.

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

Download PDF

W OCZACH OJCA

David Wilkerson (1931-2011)
November 10, 2017

Kiedy mówię o totalnym zaufaniu Chrystusowi, to mam na myśli nie tylko Jego mocy zbawiającej, ale również Jego mocy zachowującej. Musimy zaufać Jego Duchowi, że nas zachowa i przekształci nas na podobieństwo Chrystusa.

Kiedyś byliśmy obcymi, odłączonymi od Boga poprzez bezbożne uczynki. Co dobrego zrobiłeś, żeby się pojednać z Nim? Nic! Nikomu nigdy się nie udało, żeby samego siebie zachować świętym. Jesteśmy wprowadzani do świętości Chrystusa tylko przez wiarę, kiedy uwierzymy w to, co mówi Boże Słowo: "Jeżeli jesteś w Chrystusie, to jesteś tak święty jak On."

Was, którzy kiedyś byliście obcymi i nieprzyjaciółmi w swoim umyśle poprzez bezbożne uczynki, jednak teraz pojednał w Swoim ciele poprzez śmierć, aby was przedstawić jako świętych i nienagannych w Jego oczach - jeżeli wytrwacie w wierze" (Kolosan 1:21-23).

Zwróć uwagę na określenie, "Jeżeli wytrwacie w wierze." Jezus mówi: Ustawicznie trwając we Mnie, żyjąc przez wiarę. Ja was przedstawię jako czystych, niewinnych, świętych przed Moim Ojcem."

Umiłowani, to jest całe dzieło uświęcenia  Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty daje ci siłę, aby umartwiać uczynki ciała, będzie cię prowadził poprzez Swoje przekonywanie o grzechu.

Nie ma stopni świętości, tylko stopnie dojrzałości w Chrystusie. Możesz być nowym wierzącym i być nadal absolutnie święty w Jezusie. Więc nie porównuj! Niemądre jest mierzyć siebie w porównaniu z kimś, którego uważasz jako "świętego". Wszyscy jesteśmy mierzeni według jednej normy, świętości Chrystusa. Jeżeli jesteśmy w Nim, to Jego świętość jest nasza w takiej samej mierze.

Nigdy więcej nie patrz na innego lidera chrześcijańskiego i nie mów: "Ach, chciałbym być tak święty jak on!" Może nie masz dyscypliny tej osoby, czy jego życia modlitewnego i może zmagasz się częściej niż on. Ale on nie jest bardziej akceptowany przez Ojca niż ty.

Download PDF

CAŁKOWITE POLEGANIE NA BOGU

David Wilkerson (1931-2011)
November 9, 2017

Wiemy, że Bóg w nadnaturalny sposób wybawił Izrael. Przy płonącym krzewie Mojżesz był przygotowywany, żeby zaufał Bogu, aby wypełnić to chwalebne zadanie. Uczył się czegoś o Bożej naturze, co później mu pomoże zaufać, że Pan doprowadzi to do wypełnienia. Jaki to był aspekt Bożej natury? Jego świętość!

To samo jest prawdą w odniesieniu do każdego chrześcijanina dzisiaj. Możemy próbować dokonać w ciele to, co uważamy, że Bóg chce. Ale Pan mówi do nas tak, jak mówił do Mojżesza, "Jest tylko jedna ziemia, na której możesz do mnie przyjść, a jest to ziemia święta. Nie możesz pokładać swojej ufności w ciele, gdyż żadne ciało nie ostoi się w Mojej obecności. Moje cele nigdy się nie zrealizują przez to, co ty sam możesz wymyślić."

A więc dlaczego Bóg powiedział Mojżeszowi, żeby zdjął swoje sandały? (zobacz 2 Mojż. 3:5). Pan użył codziennego, zwykłego przedmiotu, żeby nauczyć duchowej prawdy, tak jak Jezus to robił używając monet, pereł, wielbłądów i ziarnka gorczycy. Bóg mówił, "Mojżeszu, musisz nosić ochronny strój, żeby cię chronił od zranień. Ale żadna ilość cielesnej ochrony nie może ciebie podtrzymać tam, gdzie Ja ciebie posyłam. Będziesz potrzebował cudu wybawienia.

"Posyłam cię do Egiptu, żebyś stawił czoła zatwardziałemu dyktatorowi. Będziesz w sytuacji, z której tylko Ja ciebie mogę wybawić. Dlatego odrzuć wszelkie poleganie na swoim ciele, nawet na swojej skromności i pokorze. W przeciwnym razie nie będziesz w stanie wykonać tego, do czego ciebie powołuję. Wszystkie twoje zdolności będą bezwartościowe, jeżeli Ja ich nie uświęcę. Połóż całkowicie swoje zaufanie w Moim imieniu i mocy."

Nikt nie może osiągnąć świętości w Bożych oczach swoją własną siłą, czy siłą woli. Nie możemy nawet służyć Panu we właściwy sposób, bez przyjęcia podejścia pokazanego Mojżeszowi. Musimy przyjść do Boga, mówiąc, "Panie nie mam nic co bym mógł Tobie dać. Ty to wszystko musisz zrobić."

Download PDF

PŁONĄCY KRZEW

David Wilkerson (1931-2011)
November 8, 2017

Mojżesz był sam na Górze Horeb, doglądając owce swojego teścia, kiedy dziwny widok przykuł jego uwagę - palący się krzew. Kiedy podszedł bliżej, żeby się lepiej przyjrzeć, Bóg przemówił do niego z tego krzewu.

"Powiedział sobie Mojżesz: Muszę podejść bliżej i zobaczyć to wszystko dokładniej. Czemu ten krzak się nie spala, chociaż płonie? Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu" ( 2 Mojż. 3:3-4).

Bóg był obecny w krzewie i dlatego się on palił, ale nie spalał. To była widzialna reprezentacja Bożej świętości.

Pan powiedział do Mojżesza,  " Nie zbliżaj się do tego miejsca. Zdejm swoje sandały, gdyż miejsce na którym stoisz jest ziemią świętą" ( 2 Mojż. 3:5). Większość z nas omija ten werset bez zrozumienia wielkiej głębi jego znaczenia. A on jest odpowiedzią na to jak być świętym.

Mojżesz miał być powołany do wiecznego Bożego celu dla jego życia - aby wybawić Izrael z niewoli. Ale najpierw Bóg musiał pokazać Mojżeszowi ziemię, na której On, Pan może być dostępny. To musi być ziemia święta. Krótko mówiąc, Mojżesz został wezwany do społeczności twarzą w twarz ze świętym Bogiem i musiał być do tego odpowiednio przygotowany.

Mojżesz się bał, kiedy Bóg do niego mówił: "Mojżesz ukrył swoją twarz, gdyż bał się spojrzeć na Boga" (2 Mojż. 3:6). Dlaczego się bał? Ponieważ otrzymał objawienie niesamowicie świętej ziemi, na której należy przychodzić do Boga!

Nowy Testament zawiera podobny werset: "Nikt nie może się chlubić przed Jego obliczem (1 Kor. 1:29).

Ten werset Pawła nie jest tylko Nowotestamentową prawdą. Było to również prawdą w czasach Mojżesza. On sam musiał wiedzieć, że Bożego dzieła nie da się wykonywać poprzez ludzkie zdolności, ale poprzez całkowite poleganie na Panu. Świętość to nie jest coś, co możemy wypracować albo dojść do niej. Raczej jest to coś, w co wierzymy przez wiarę i ufność w dzieło Jezusa.

Download PDF

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI

David Wilkerson (1931-2011)
November 7, 2017

Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, stoi sam w doskonałej świętości. Ponieważ tylko Jezus jest święty i doskonały, Bóg nie uznaje żadnego innego człowieka. Dlatego jeżeli mamy być kiedyś przyjęci przez Niebiańskiego Ojca, to musimy być w Chrystusie, tylko przez łaskę Chrystusa, a nie poprzez nasze zasługi.

"Aby pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń;" (Efezjan 2:16). On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka" (2:15).

Dzięki dziełu Chrystusa na krzyżu, człowiek już więcej nie mógł próbować być święty poprzez zachowanie Bożego Zakonu. Nie mógł się stać święty poprzez dobre uczynki, sprawiedliwe postępowanie, czy jakieś ludzkie wysiłki. Zamiast tego, Ojciec przyjmie tylko jednego, który jest święty; nowy, zmartwychwstały człowiek.

Kiedy ten nowy człowiek przedstawił Ojcu wszystkich, którzy wierzą w Niego, Ojciec opowiedział:  "Przyjmuję ich wszystkich jako świętych, ponieważ są w Moim świętym Synu" (zobacz Efezjan 1:6).

My tworzymy ciało tego świętego, niewinnego człowieka. "teraz jesteście ciałem Chrystusa i członkami jedni drugich" (1 Kor. 12:27). Staliśmy się kością z kości Chrystusa i ciałem z Jego ciała i zostaliśmy zaadoptowani do Jego rodziny: "My, chociaż jest nas wielu, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a indywidualnie członkami jedni drugich" (Rzymian 12:5).

Ponieważ jesteśmy w Chrystusie, to uczynił nas świętymi. "Jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie" (Rzymian 11:6). Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami" (Jana 15:5).

Droga do świętości nie prowadzi poprzez ludzkie zdolności, ale poprzez wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jaka wspaniała odpowiedź na niespokojne wołanie tłumów ludzi, którzy pragną być świętymi. Jesteśmy święci, kiedy odpoczywamy w świętości Chrystusa! Nasza świętość jest Jego świętością - płynie do nas, latorośli z korzenia.

Download PDF

BEZ MIŁOŚCI JEZUSA

Gary Wilkerson
November 6, 2017

Ludzie religijni mają tendencję koncentrowania się bardziej  na ciemności niż na światłości. Słyszę jak wielu chrześcijan wypowiada takie gorzkie słowa: "To jest wina kultury," albo "Winien jest rząd," albo "Ta szczególna grupa interesów ma negatywny wpływ." Jeżeli chodzisz tak jak Jezus, to nie będziesz przeklinał ciemności, bo jesteś skoncentrowany na światłości, jaką niesiesz. Pozwólcie, że to zilustruję.

Wyobraź sobie, że siedzisz na nabożeństwie w kościele, kiedy nagle gasną światła i całe pomieszczenie jest pogrążone w zupełnej ciemności. Jeżeli gospodarz włączy tylko jedno malutkie światło w tym pomieszczeniu, to natychmiast wszyscy zgromadzeni to zauważą, bez względu na to gdzie ono jest umieszczone. Przyjacielu, to jest obraz ciebie w zupełnie ciemnym świecie. Bez względu na to jak duża jest to przestrzeń, twoje światło może być widoczne przez wszystkich w pobliżu. Nie może się ono ukryć, więc niech świeci! Nie ma potrzeby pogrążania się w męczącej konwersacji na temat kultury.

Takie chodzenie nie tylko usuwa cię z religijnego nastawienia, ale przenosi cię do miłości Jezusa. To się nigdy nie dzieje jako rezultat religijnego działania. Tak jak nam przypomina Jan, "Kochamy, bo On nas wpierw ukochał" (1 Jana 4:19).

Jeżeli próbujemy wykonywać Boże dzieła naszą własną siłą, bez Jego miłości, to nie będzie za tym stała żadna moc. Paweł wykazuje, "Jeżeli mówię językami ludzi i aniołów, ale nie mam miłości, jestem cymbałem brzmiącym albo miedzią brzęczącą" (1 Kor. 13:1).

W przeciwieństwie do tego, miłość Chrystusa daje nam kazalnicę wszędzie, z wieczną mocą z nieba, która za tym stoi: "Miłość nigdy nie ustaje. Jeżeli chodzi o proroctwa, one przeminą; języki, one ustaną; wiedza, przeminie. Gdyż wiemy częściowo i prorokujemy częściowo, ale kiedy przyjdzie doskonała [miłość], przeminie to co cząstkowe" (13:8-10).

Download PDF

BOŻY POWÓD OKAZYWANIA SWOJEJ MOCY

Nicky Cruz
November 4, 2017

W trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich, po tym kiedy Piotr i Jan uzdrowili chromego żebraka przy bramie świątyni, wielu przyglądających się stanęło w zadziwieniu na ten widok. Znali tego człowieka od lat i to uzdrowienie było niezaprzeczalne. Kiedy ludzie pytali uczniów o to, Piotr powiedział im, "Mężowie Izraela, dlaczego was to dziwi? Dlaczego patrzycie na nas tak, jak byśmy to sprawili naszą własną mocą czy pobożnością, że ten człowiek chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych ojców uwielbił Swojego Syna Jezusa" (3:12-13).

Kiedy Bóg decyduje się pokazać Swoją moc w obecności niewierzących, czyni to dla ważnego powodu. Celem jest uwielbienie Jezusa, pociągniecie ludzi do Siebie, żeby dać malutki wgląd tego jakie będzie niebo. On chce zademonstrować zdumiewające możliwości, jakie czekają tych, którzy zdecydują się Jemu służyć. On pokazuje Swoją całkowitą i obejmującą wszystko władzę nad światem naturalnym i kiedy zdecyduje się to zrobić, to nie do nas należy kwestionowanie czy manipulowanie sytuacją. Mamy to przyjąć  i uznać Jego władzę i uwielbienie na jakie zasługuje.

Jest to smutne, ale ja znajduję więcej oporu dla Bożej nadprzyrodzonej mocy wewnątrz ciała Chrystusa, niż na zewnątrz. Wielu wierzących jest sceptycznych, bo nie widzieli jak Bóg czyni cuda w ich życiu i wątpią czy On to czyni w życiu innych.

To mnie kiedyś bardzo martwiło, ale teraz ja się zdecydowałem, żeby iść naprzód, kontynuować głoszenie i zwiastowanie i działać w Bożym Duchu. Jeżeli inni szukają Bożej mocy i Ducha, to On im to objawi.

Zdecyduj w swoim sercu, że nie ominiesz tej radości i mocy, którą Chrystus może wnieść do twojego życia. Otwórz się i przyjmij to!

Nicky Cruz, znany na świecie ewangelista i płodny pisarz nawrócił się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opisana w książce Krzyż i Sztylet przez Dawida Wilkersona, a potem w jego własnej, najlepiej sprzedającej się książce Run Baby Run.(Polski tytuł: „Nicky Cruz Opowiada”).

Download PDF