Polish Devotions | Page 9 | World Challenge

Polish Devotions


ZANIEDBUJĄC DOBRY DAR BOŻY

David Wilkerson (1931-2011)
March 8, 2018

Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego i z tej świętej świątyni w twoim sercu On oddziałuje na wszystkie twoje emocje – prosi, zachęca, pociesza, przekonuje, prowadzi, uczy, koryguje i manifestuje realność Chrystusa Co za wspaniały dar!

Niestety, wielu zaniedbuje ten wspaniały dar wewnątrz nas. Niektórzy nawet zupełnie ignorują Ducha Bożego, żyjąc codziennie tak, jakby On nie mieszkał w nich.

Kochani, ten dar Ducha Świętego w nas daje nam moc, zaopatrzenie, nadzieję, łaskę i pokój, których będziemy potrzebować. A jednak my go zaniedbujemy. Tak, to jest nadużywanie Ducha, kiedy chcemy, by On niósł za nas niepotrzebne ciężary – kiedy chodzimy w tym grzesznym świecie w strachu i postępujemy, jakby Bóg był martwy.

Mamy być świadectwem dla tych, którzy są wokół nas i jeżeli ty nie przychodzisz do Pana z twoimi pytaniami i ciężarami, to ten świat ma prawo pytać, „Gdzie jest twój Bóg? Gdzie jest ten Chrystus, o którym tyle mówisz?”

Wszyscy powinniśmy być widocznym świadectwem obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Ta zgubiona, złamana i pogmatwana generacja potrzebuje widzieć i słyszeć, jak my ogłaszamy, „Moja dusza ma odpoczniecie, mój umysł ma pokój, ponieważ we mnie mieszka Duch samego Boga! On mnie prowadzi i pociesza moją utrapioną duszę. Nie boję się złego, ponieważ zasypiam i budzę się w zbawczej mocy Ducha Świętego – który mieszka we mnie!”

„Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie” (1 Piotra 5:7). Co innego cytować ten werset, a co innego wierzyć w to! Niech Duch Święty w tobie przyniesie objawienie prawdy Jego Słowa. On ci objawi tajemnicę Jego obecności i będziesz chodził w chwalebnej wolności.

Download PDF

PROMIENNA RADOŚĆ

David Wilkerson (1931-2011)
March 7, 2018

Dawid odważnie stwierdził, „Bóg jest pomocą dla mojej twarzy!” (Psalm 42:11). Kiedy mówimy o twarzy, mówimy o wyrazie twarzy, a nawet o języku ciała i głosie. Dawid mówi coś bardzo ważnego. Twoja twarz jest jak tablica ogłoszeń, która reklamuje to, co dzieje się w twoim sercu – widać tam radość lub zamieszanie.

Kiedy twój umysł jest obciążony troską o życie, możesz mieć tendencję, by przybierać srogą, a nawet ociężałą minę. W najlepszym razie możesz wyglądać na zbyt zajętego, ze zmarszczonymi brwiami i smutnym wyglądem.

Ja dziękuję Bogu za Jego wielkie zbawienie – za odkupienie nas – ale wielu z nas potrzebuje liftingu twarzy w wykonaniu Ducha Świętego, gdyż nasze twarze przekazują złe przesłanie dla świata. Musisz być świadom, że twoja twarz jest odbiciem tego, co jest w twoim sercu – jest to indeks twojej duszy!

„Mądrość rozjaśnia oblicze człowieka, lecz srogość jego oblicza zniekształca go” (Kazn. Sal, 8:2). Ja przyjmuję, że mądrość w tym wierszu, to Jezus Chrystus. Rzeczywiście sama obecność Chrystusa w twoim sercu ma bezpośredni wpływ na twój wyraz twarzy.

Tak, jak zmartwienia i grzech powodują smutny wyraz twarzy, tak obecność Pana zmiękcza i rozjaśnia ją. Kiedy w pełni ufamy Słowu Bożemu i odpoczywamy w Jego miłości, nasza twarz przechodzi przemianę; cichy spokój zaczyna promieniować z naszego oblicza. Kiedy Hanna wyjawiła swój ciężar, jej twarz już nie była przygnębiona smutkiem (patrz 1 Samuela 1:18). Z jej twarzy biła radość! Kiedy Szczepan stał przed wrogimi ludźmi z Sanhedrynu, oni widzieli jego twarz, jak „twarz anioła”. (Dz.Ap. 6:15). Szczepan stal wśród niewierzących z twarzą odbijającą Jezusa Chrystusa – i ta różnica była widoczna dla wszystkich!

Zachęcam, byś dzisiaj pozwolił twojej twarzy mówić od Bożej wierności w twoim życiu.

Download PDF

MOCNIEJSI W JEZUSIE

David Wilkerson (1931-2011)
March 6, 2018

Kiedy dzieci Boże wykonują swoje codzienne obowiązki, chodząc z Jezusem, mogą nagle być uderzeni przez sztorm, falę kłopotów, która przygniata z każdej strony. W Psalmie 107:23-26 czytamy o „Tych, którzy na statkach płynęli po morzu” i są miotani przez wichrowe sztormy. Żeglarze w tym opisie byli tak przestraszeni, że prawie mdleli (w. 26).

Ci ludzie po prostu wykonywali swoją pracę, kiedy nadciągnął sztorm. Zauważmy, że to sam Bóg spowodował ten sztorm: „Rzekł, i zerwała się burza” (w. 25). Bóg doprowadził żeglarzy do tego miejsca i spowodował fale. To było Jego działanie!

Chrześcijanie mają tendencję do oskarżania diabła lub jakiegoś grzechu za ich sytuację; a właściwie to jest trudne dla nich, by sobie uświadomić, że to Bóg doprowadził ich do miejsca zmagania. Jednak nasza wiara może być wielce podbudowana, kiedy zrozumiemy, że chociaż ten sztorm w życiu został zesłany na sprawiedliwych przez Boga, to On ma w tym cel. „Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili” (1 Piotra 4:12-13).

Bóg nie jest zaskoczony twoim zmaganiem. Właściwie to się dzieje, ponieważ On chce wytworzyć coś w twoim sercu – i chce objawić ci Swoją chwałę.

Kiedy ten sztorm w Psalmie 107 ustał? Kiedy Bóg doprowadził ich do upragnionej przystani? Według psalmisty, to było wtedy, kiedy oni porzucili wszelką ludzką nadzieję i wołali do Pana o pomoc.

On chce, byś wyszedł z twoich doświadczeń z mocniejszym charakterem, mocniejszy w wierze, mocniejszy w Jezusie, ponieważ On cię kocha!

Download PDF

ZDOBYWANIE NAGRODY

Gary Wilkerson
March 5, 2018

W dzisiejszej kulturze wielu chrześcijan nie wie, jak rozumieć pojęcie zwyciężania. Zbyt często nawet nie wiemy, jak określić, co to jest zwycięstwo. Pastorzy myślą, że aby mieć zwycięski kościół, muszą mieć większy budynek, większy budżet, efektywniejszy zespół uwielbieniowy i większą służbę dla dzieci. Ludzie biznesu myślą, że mieć więcej zatrudnionych, osiągać większe zyski i zdobywać prestiż w swojej dziedzinie, to znaczy zwyciężać. Wszystkie te rzeczy są dobre i oczywiście w pewnym sensie są zwycięstwem. Jednak Paweł inaczej definiuje zwyciężanie i prowadzi nas do sedna Bożego poselstwa, ewangelii Jezusa Chrystusa i jak zdobyć nagrodę.

„Jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie” (Filipian 3:13-14)

„Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli” (1 Kor 9:24). Paweł mówi dalej, że on „nie bije jak na wiatr”, bez celu i nie biegnie bez pewności (9:26). Dyscyplinuje siebie, aby nie zostać zdyskwalifikowany w zawodach. Dzisiaj zbyt wielu chrześcijan biega w różnych kierunkach, szukając różnych usług i sposobów samo-ulepszania. Prawda, że mogą czynić wiele dobrych rzeczy, ale tak naprawdę nie mają wpływu na zwyciężanie, o którym mówi Paweł – by przemieszczać ludzi poza linię mety.

Chciejmy być jak Paweł. Wszędzie wokół nas są ludzie złamani, bez Jezusa, w niewoli grzechu i zdążają do wieczności bez Boga. Musimy im przekazywać dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie – że On zmarł na krzyżu za nich i że mogą być czystymi i świętymi. To jest zwycięstwo! To jest nagroda!

Download PDF

WIĘKSZE RZECZY

Nicky Cruz
March 3, 2018

Kiedy podróżuję po kraju, przemawiam i ewangelizuję, to często opowiadam historie które ilustrują Boże działanie w naszej służbie. Historie o zatwardziałych kryminalistach i przywódcach gangów, którzy przyszli na nasze ewangelizacje z zamiarem spowodowania kłopotów, ale zamiast tego zostali przekonani przez Ducha Świętego i prosili Boga o przebaczenie. Innym razem  przedstawiam świadectwa cudownego uzdrowienia – zarówno fizycznego i duchowego – jakie mają miejsce.

Prawie zawsze, kiedy dzielę się tymi świadectwami o mocy Ducha, ludzie podchodzą do mnie ze zdziwieniem w swoich oczach. Mówią: „Nie mogę uwierzyć jak cudownie Pan działa w waszej służbie. Nawet nie wyobrażałem sobie, że Bóg w ten sposób działa.”

Potem następuje nieodzowne pytanie: „Czy naprawdę myślisz, że Bóg działa w ten sam sposób dzisiaj, jak w czasach Nowotestamentowych? Jeżeli tak, to dlaczego nie widzimy, żeby te rzeczy czynił w naszym kościele?”

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest łatwa. „Oczywiście, że działa,” odpowiadam im. „Od dnia, kiedy stałem się chrześcijaninem, nie widzę żadnej różnicy między tym, o czym czytam w Dziejach Apostolskich i co przeżywam w naszej służbie.”

Drugie pytanie staje się trochę bardziej osobiste i z powodu ryzyka zgorszenia odpowiadam,” „Może powodem dlaczego nie oglądasz, że Bóg czyni wielkie rzeczy jest to, że tak naprawdę nie wierzysz w potężnego Boga. On nie czyni cudów, jeżeli się tego nie spodziewamy.”

Moi słuchacze są oczywiście zaszokowani, bo to nie jest odpowiedź jakiej się spodziewali, ale zazwyczaj to zyskuje ich uwagę. Staram się zachęcać ich takim Słowem: „Jezus Chrystus jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki” (Hebr. 13:8). Ten sam Duch Święty, który chodził z uczniami, uzdrawiając i czyniąc wszystkie cuda, chodzi z nami dzisiaj.

Jezus obiecał, że każdy kto wierzy w Niego, będzie czynił te rzeczy, jakie On czynił; właściwie On mówi, że oni będą czynili jeszcze większe rzeczy (zobacz Jana 14:12).

Nicky Cruz, znany na świecie ewangelista i płodny pisarz nawrócił się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opisana w książce Krzyż i Sztylet przez Dawida Wilkersona, a potem w jego własnej, najlepiej sprzedającej się książce Run Baby Run.(Polski tytuł: „Nicky Cruz Opowiada”).

Download PDF

OBJAWIENIE DZIAŁANIA JEZUSA

David Wilkerson (1931-2011)
March 2, 2018

Bóg obiecał swojemu ludowi chwalebne odpocznienie, które obejmuje pokój duszy. Niestety zbyt wielu chrześcijan nie ma pojęcia, co to znaczy odpoczywać w swoim zbawieniu. Nie posiadają pokoju, który jest dostępny dla wszystkich chrześcijan w Jezusie Chrystusie, pokoju, który przeniesie ich przez każdy sztorm.

Jezus powiedział, „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie” (Mat 11:28-30).

Chrystus mówi nam wyraźnie, „Nie próbuj iść ze Mną, póki nie masz odpocznienia w twojej duszy.” A jak mamy wejść do tego odpocznienia, o którym mówi Jezus? Ja wierzę, że klucz jest w tych czterech słowach, które wypowiedział: Uczcie się ode mnie.

Jezus nie mówi o zwykłej wiedzy: mówi o dyscyplinie uczenia się, kim On jest i co wykonał na krzyżu. Mówi, „Musisz zrozumieć, co Ja uczyniłem dla ciebie, by twoja dusza miała odpocznienie.”

„Ale ja czytam Biblię i chwilę się modlę każdego dnia. Próbuję być lepszy.” Nie wystarczy próbować i obiecywać Bogu. Chodzi o szukanie objawienia tego, co Jezus uczynił na krzyżu. A do tego trzeba dyscypliny! Pomyśl o zdyscyplinowaniu potrzebnym by stać się lekarzem, nauczycielem, kaznodzieją, czy pielęgniarką. Każdy zawód czy powołanie wymaga trudnych studiów i wysiłku i to samo jest prawdą, jeżeli chodzi o prawdziwe służenie Jezusowi tak, jak powinniśmy.

Postanów w swoim sercu, że zastosujesz to do siebie i gorliwie będziesz Go szukał! Poświęć czas i wysiłek, by prawdziwie uczyć się od Niego, byś mógł chodzić w głębszej społeczności z twoim Zbawicielem.

Download PDF

DROGA WYJŚCIA

David Wilkerson (1931-2011)
March 1, 2018

„Abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych” (2 Kor 1:9). Apostoł Paweł napisał te słowa, kiedy był bez wyjścia. W gruncie rzeczy mówił, „Pan doprowadził mnie do końca ludzkich możliwości. Było to miejsce tak beznadziejne, że tylko Bóg z mocą zmartwychwstania mógł by mnie wybawić!”

Bóg czasami pozwala, byś doszedł do końca swojej liny, do głębokiego cierpienia, byś stracił wszelką ufność w swoje możliwości uratowania. Co za wspaniałe miejsce – na końcu twojej liny. Ale to nie brzmi tak wspaniale, prawda? Szczególnie w kulturach, gdzie byliśmy karmieni łyżeczką i upewniani w samo-wystarczalności. Mamy niezliczone tomy zapisów, jak poradzić sobie z kłopotami, samotnością, smutkiem i pokusami. Jednak to wszystko jest skupione na naszym ciele, naszych możliwościach wyjścia z naszych trudności.

Kochani, jak wiele razy próbowaliście wypracować swoje wyjście z kłopotów? Może byłeś zalewany pokusami, które cię przytłaczały, aż wołałeś, „O Boże, wiesz że Cię kocham całym sercem, ale jestem tak kuszony. Odrzucam to, Panie. Po prostu tego nie rozumiem!”

Nauczyłem się cennej lekcji przez własne doświadczenia: Znalazłem drogę wyjścia! „Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść” (1 Kor 10:13).

Co to jest droga wyjścia? To dojście do końca swojej siły i zwrócenie się tylko do  Boga. To powiedzenie sobie, „Już nie ufam sobie. Boże, wszystko oddaję Tobie i ufam Ci zupełnie. Wiem, że zakończysz moje cierpienie w Twoim czasie na Twój sposób!”

Download PDF

POSZUKIWANIE KOCHAJĄCEGO OJCA

David Wilkerson (1931-2011)
February 28, 2018

Kiedy Adam i Ewa zjedli zakazany owoc w Ogrodzie Eden, ukryli się przed Bogiem, bo usłyszeli Jego kroki w Ogrodzie w chłodzie dnia (patrz 1 Mojż. 3:8). Również kiedy Dawid zgrzeszył z żoną jednego ze swoich głównych żołnierzy i zaaranżował, by ten człowiek został zabity w bitwie, aby potem mógł poślubić tę kobietę, widzimy, że Dawid skrył się w sobie. Odmówił pójścia na wojnę i ukrył się w swoim pałacu. Przegrał walkę i bał się stanąć przed Bogiem z ukrywanym grzechem.

Dawid nigdy nie myślał, że ten grzech nie wyjdzie na jaw; wręcz przeciwnie, był człowiekiem strapionym, żyjącym z poczuciem winy i w bólu serca napisał: „Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha świętego! Przywróć mi radość z wybawienia twego” (Psalm 51:13-14).

W przypadku Adama i Ewy, jak również Dawida, Bóg okazał obfite błogosławieństwo, ale wtedy wszedł grzech. Oni ukryli się przed Bogiem w poczuciu winy, ale ich kochający Ojciec szukał ich z powodu swojej wielkiej miłości i przyprowadził ich z powrotem do społeczności z Nim.

Tak samo, jeżeli ty uciekasz od Boga z powodu nie wyznanego grzechu, On widzi twoją agonię i smuci się z tego powodu. On nie ma przyjemności w oglądaniu ciebie w bólu i zrobi pierwszy krok, by na nowo pojednać cię z Jego sercem. On może posłać kogoś, by cię napomniał i zachęcił tak, jak posłał proroka Natana do Króla Dawida (patrz 2 Samuela 12:1-15), albo użyć innego sposobu. Ale Jego miłość do ciebie nie pozwoli Mu przyglądać się i nic nie zrobić.

Miłosierdzie Boże jest całkowicie niezależne ode mnie! Ale jeżeli jesteś złamany przed Nim, chociaż konsekwencje twojego grzechu mogą być bolesne, Jego łaska umożliwi ci wyjście z ukrycia i odnowienie twojej relacji z Nim.

Download PDF

POCIECHA OD BOGA W DOŚWIADCZENIACH

David Wilkerson (1931-2011)
February 27, 2018

Jedną ze służb najbardziej potrzebnych dzisiaj w kościele jest pocieszanie – pocieszanie innych w czasie ich kłopotów i ucisków. Wielu wierzących po prostu nie wie, gdzie mogą się zwrócić, kiedy cierpią.

Apostoł Paweł był najbardziej bogobojnym sługą Pana, jaki kiedykolwiek chodził po tej ziemi, ale też przeżywał cierpienia tak przytłaczające i ciężkie, że o mało nie zginął. Niekiedy był tak przytłoczony, iż myślał, że już umiera. Jednak mówił o naszym niebiańskim Ojcu, „Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy” (2 Kor 1:3). Dalej w tym samym rozdziale, „Ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym” (1:8).

Odnosząc się do Boga, jako „Ojca wszelkiej pociechy.” Paweł pokazuje, że tego nauczył się przez swoje cierpienia. Potrafił nawet radować się we wszelkich doświadczeniach, bo wiedział, że to były lekcje dla niego. Nauczył się mówić, „W tym Bóg ma cel! Ludzie będą potrzebować mojej rady i mojego pocieszenia.” W swoich cierpieniach Paweł nauczył się cennej lekcji czerpania pociechy od Pana.

Kiedy cierpisz w ciele, stajesz się bardziej cierpliwy względem innych, którzy też cierpią. Zdobywasz nowe współczucie dla innych. Jeżeli cierpisz, ale kochasz Pana (i nie ukrywasz grzechu), nie patrzysz już na cierpienia innych i nie mówisz, „Ciekawe, co oni zrobili, że to ich spotkało.”

Ludzie, którzy znosili cierpienia i wyszli z nich wierząc Bogu, stają się mocniejsi, łagodniejsi i cierpliwsi. Posiadają również delikatność Chrystusa. Bycie wśród takich jest zachętą!

Jeżeli cierpisz, zaufaj, że Bóg cię przez to przeprowadzi. Ludzie będą widzieć, jak osiągasz zwycięstwo i pocieszenie poprzez moc Bożą i będą chcieli mieć to, co ty masz.

Download PDF

MISJA JEZUSA

Gary Wilkerson
February 26, 2018

W Ewangelii Łukasza 4:18-19 jest znany fragment opisujący cel Jezusa na ziemi: „Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana.”

Gdziekolwiek Jezus szedł, Jego serce było poruszone potrzebami ludzi. Kiedy widział kogoś potrzebującego uzdrowienia, zatrzymywał się i uzdrawiał. Jeżeli trzeba, to nawet zbaczał z drogi, by odnaleźć kogoś w potrzebie. Kiedy ludzie byli głodni. Jezus ich nakarmił. Miał wielkie współczucie dla cierpiących, chromych, ślepych i tych, którzy byli jak owce bez pasterza.

Jezus nie był objazdowym uzdrowicielem, chociaż uzdrawiał wszędzie, gdzie chodził. Nie był też społecznym obrońcą, chociaż okazywał współczucie. Jezus głównie był kaznodzieją!

„Jezus przyszedł do Galilei, głosząc ewangelię Bożą” (Mar 1:14). Przyszedł by uwolnić więźniów, by głosić dobrą nowinę o swojej zbawczej mocy, by zwiastować ewangelię.

Gdyby każdy z nas mógł uchwycić taką samą wizję, jaką miał Jezus, to Jego główna misja na ziemi byłaby również naszą główną misją. Bylibyśmy tak pełni miłości Chrystusa, że nic by nas nie powstrzymało od ogłaszania tego. Ludzie wokół nas nie mogli by uciec przed usłyszeniem imienia Jezus. Wierzcie mi, słowa są potrzebne! Działania są dobre, ale bez słowa nie ma prawdziwego zwiastowania ewangelii.

Nie wstydź się mówić o Jezusie. Pozwól, by Duch Święty wzmocnił cię w taki sposób, by słowa wypływały naturalnie. Jezus chce, byśmy używali ewangelii do przekazywania prawdy i życia dla innych.

Download PDF