Împlinind destinul tău | World Challenge

Împlinind destinul tău

David Wilkerson (1931-2011)January 1, 2020

Destinul, în termeni simpli, este scopul lui Dumnezeu pentru viața ta. Este viitorul tău prevăzut sau planificat. Am citit despre mulți bărbați și femei evlavioși din Scriptură, care au fost aleși pentru o lucrare sau o slujire destinată, dar au sfârșit prin abandonarea planului Său. Au început bine, înaintând o vreme în puterea chemării lor, dar, în cele din urmă, au murit în rușine și ruină, pierzând destinul pregătit de Dumnezeu pentru viețile lor.

Saul era un astfel de om. Dumnezeu Însuși l-a ales pe Saul pentru a conduce pe Israel și a-i scoate din apăsarea filistenilor. Când profetul Samuel a privit pentru prima oară pe Saul, Domnul i-a spus: „Iată omul despre care ţi-am vorbit; el va domni peste poporul Meu.” (1 Samuel  9:17). Domnul spunea: „Privește bine, Samuel! Aceasta este alegerea mea privind conducerea lui Israel.”

Nu Samuel l-a ales pe Saul și nici Israelul nu l-a ales; mai degrabă, Dumnezeu a spus: „Eu l-am numit pe acest om!” Biblia spune despre Saul: „Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei şi vei fi prefăcut într-alt om.” (10:6). Într-adevăr, Saul a fost transformat prin atingerea lui Dumnezeu asupra vieții sale (vezi 10:9).

Aici vedem un om numit de Dumnezeu, mișcat de Duhul Sfânt, înzestrat cu un duh de profeție, predestinat de Dumnezeu ca să conducă Israelul – iar Domnul era cu el. Ce lucruri mai minunate s-ar putea spune despre el? O vreme și-a trăit destinul, umblând în frica lui Dumnezeu și câștigând mari bătălii. Dar, când a fost numit rege peste Israel, a început să cadă. Dumnezeu Și-a propus pe deplin ca Saul să-și trăiască zilele cu binecuvântarea Domnului și să fie amintit ca omul care a izbăvit pe Israel din robia filistenilor. Dar Saul și-a ratat destinul, în timp ce a început să se prăbușească în dorința de aplauze și acceptare umană. El a făcut compromisuri pentru a atinge aceste lucruri și a ratat planul pe care Dumnezeu îl avea pentru el.

Dragilor, dacă veți umbla în destinul vostru, singurul lucru care vă va face deosebiți este dorința voastră de a-i depăși pe toți ceilalți în cunoașterea lui Isus. Petrecând timp cu El și primind cu nerăbdare îmbrățișarea Sa minunată, toate acestea te vor face puternic și îți vor permite să continui să umbli în destinul tău!

Download PDF