În încercări: înconjurat de dușmani | World Challenge

În încercări: înconjurat de dușmani

David Wilkerson (1931-2011)February 5, 2020

Petru scrie: „Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici” (2 Petru 2:9). Și în alt loc apostolul Pavel scrie: „Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” (1 Corinteni 10:13).

Este clar că Dumnezeu nu vrea să ne țină în încercări. El nu primește nicio slavă atunci când copiii Săi sunt testați, ci o primește din rezultatele acestor teste! Este o singură cale ca să fim izbăviți din încercările noastre, aceea de a trece testul. Gândește-te la acest lucru! Când te duceai la școală, cum ai „scăpat” până la urmă? Ai trecut examenul final - și dacă nu l-ai fi trecut, ai fi fost trimis din nou la cursuri (citiți relatarea din Exod 14).

Acesta a fost și cazul poporului Israel în vechime când Dumnezeu i-a adus la Marea Roșie. Dumnezeu își testa poporul, îi încerca, îi punea la probă. I-a adus chiar la un pas de nimicire, înconjurându-i de munți de ambele părți, marea în fața lor și în spatele lor dușmanul care se apropia de ei.

În fraza „când treceţi prin felurite încercări” (Iacov 1:2), Iacov se referă la momentele când Israel era încercat. Această frază înseamnă „fiind coborât într-o prăpastie și înconjurat de dușmani”. Este ceea ce s-a întâmplat cu Israel – Dumnezeu i-a lăsat într-o situație imposibilă din punct de vedere omenesc. A vrut ca poporul Său să își cunoască neputința și să spună: „Ne aducem aminte cum Dumnezeu ne-a scăpat de toate plăgile și de îngerul morții. Dumnezeu ne-a izbăvit atunci și o va face din nou! Să ne bucurăm de credincioșia Lui.”

Poate că te miri cum Dumnezeu ar fi putut aștepta o astfel de reacție din partea poporului Israel; la urma urmelor, erau doar oameni. Totuși Dumnezeu dorește ceva de la noi atunci când ne trece prin necazuri copleșitoare. Dorește să-i aducem o jertfă de mulțumire.

Iacov a descoperit acest secret când ne-a prevenit să „privim ca o mare bucurie” (Iacov 1:2). El spunea: „Nu te da bătut! Fă un altar în inima ta pe care să aduci jertfe de mulțumire chiar în mijlocul încercărilor prin care treci!” Felul cum reacționezi în momentele de răscruce determină umblarea ta cu Dumnezeu pe mai departe. De aceea, adu-I ca jertfă mulțumirile tale!

Download PDF