În fața ușilor închise | World Challenge

În fața ușilor închise

David Wilkerson (1931-2011)April 30, 2021

Vă scriu astăzi despre Dumnezeul care deschide ușile închise. Cineva care citește acest mesaj se va identifica imediat cu această situație, deoarece vă confruntați cu una sau mai multe uși închise. Iată, chiar în fața voastră, o ușă care pare să fie blocată mereu. Ar putea fi o situație financiară destul de serioasă și v-ați rugat să se deschidă ușa vreunei oportunități. Cu toate acestea, se pare că toate încercările voastre eșuează; ușile pur și simplu nu se deschid.

Nu știu care ușă este închisă pentru voi, dar pentru mulți se pare că atât ferestrele cât și ușile cerului sunt închise. Cerul pare a fi de aramă și vi se pare că rugăciunile voastre nu pot trece dincolo de acesta. Mă refer la o problemă, o situație, anumite nevoi pentru care v-ați rugat mult. Poate fi o criză care cere să se întâmple nimic mai puțin decât o minune și încă nu ați primit un răspuns la rugăciunile și cererile voastre fierbinți adresate Domnului.

Hristos se referă la Sine ca „Cel ce deschide și nimeni nu va închide” (Apocalipsa 3:7). Găsim acest lucru într-o scrisoare trimisă credincioșilor din biserica Filadelfia din vechime, o biserică pe care Domnul a complimentat-o ​​pentru că și-a păstrat cuvântul răbdării și nu a tăgăduit niciodată Numele Său. Cu alte cuvinte, în momentele în care au fost greu încercați, acești oameni au rămas fideli Cuvântului lui Dumnezeu. Ei nu L-au acuzat pe Domnul că i-a neglijat sau că nu a ascultat strigătele lor.

Iată ce le-a promis Domnul și este o făgăduință și pentru noi: „Fiindcă că ați păzit porunca Mea să perseverați și eu vă voi păzi de ceasul încercării care va veni asupra lumii întregi, ca să-i încerce pe locuitorii pământului.” (Apocalipsa 3:10).  

Acest ceas al ispitirii este chiar acum peste noi. În acest ceas sunt teste incredibile ale credinței, atât de mari și atât de aprinse încât mulți vor cădea în necredința ce le va pricinui moartea. Într‑adevăr, o mare cădere de la credința care rabdă totul este acum asupra întregii lumi.

Dar, pentru că încă te încrezi în promisiunile Sale și ești dispus să mori rămânând în credință, chiar dacă nu vezi promisiunile împlinite, vei fi păzit de această ispită prezentă în întreaga lume de a cădea în necredință. Dumnezeu ți-a auzit strigătul și știe momentul, chiar ora exactă în care îți va deschide toate ușile. Deci, nu renunța niciodată! Niciodată să nu te îndoiești! Sprijină-te pe promisiunile Sale! El nu te va dezamăgi.

Download PDF