ÎNAINTEA TRONULUI TATĂLUI | World Challenge

ÎNAINTEA TRONULUI TATĂLUI

David Wilkerson (1931-2011)April 10, 2019

Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să vină în prezența Sa, pe deplin convinși că El le va răspunde. Este un lucru bun să aduci promisiunile lui Dumnezeu în rugăciune - să stai astfel încât să îi reamintesti de ele. Desigur, El nu are o pierdere de memorie, ci Domnul iubește să aducem promisiunile Sale, înaintea Lui.

Lui Petru i s-a dat o viziune și s-a întrebat ce ar putea să însemne. Pe când el se gândea, Dumnezeu i-a spus: "Iată că te caută trei oameni; scoală-te, coboară-te şi du-te cu ei fără şovăire, căci Eu i-am trimis." (Fapte 10:19). Acest pasaj al Scripturii ne spune că, atunci când Dumnezeu declară ceva drept adevărat, trebuie să credem și să rămânem în el fără să ne consultăm firea. Pur și simplu nu putem măsura acuratețea Cuvântului lui Dumnezeu examinând situația noastră sau propria valoare. Dacă o facem, vom ajunge doar să vedem că suntem nevrednici. Apoi s-ar putea să sfârșim vorbind despre noi înșine, revendicând Cuvântul și însușindu-ni-l.

Biblia spune că suntem petiționari la tronul lui Dumnezeu, iar Hristos este acolo ca mijlocitor sau avocat al nostru. "Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos" (1 Timotei 2:5). "El trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei." (Evrei 7:25). "Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit." (1 Ioan 2:1).

Prin vărsarea sângelui lui Isus pe cruce, ușa la tronul Tatălui este deschisă pentru noi, și avem acces pentru a aduce personal cererile noastre înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, avem Duhul Sfânt, care este "paracletul nostru", Cel care stă în calitate de consilier, avocat, mângâietor, mediator și mijlocitor. El ne amintește de decretele veșnice și de constituția divină care alcătuiesc Cuvântul lui Dumnezeu - avem aceste promisiuni incredibile.

Este liniștitor să știi că Dumnezeu este cu adevărat încântat atunci când te apropii de tronul Lui cu îndrăzneală, amintindu-I de Cuvântul Său. El se va asigura că și tu cunoști că este mulțumit de tine.

Download PDF