ÎNCĂ MAI FACE DOMNUL ISUS MIRACOLE? | World Challenge

ÎNCĂ MAI FACE DOMNUL ISUS MIRACOLE?

Gary WilkersonJuly 8, 2019

Cuvântul lui Dumnezeu este plin de relatări despre mulțimi de care veneau la Isus pentru a primi vindecare. "I s-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli şi chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi; şi El îi vindeca. " (Matei 4:24).

"Seara, au adus la Isus pe mulţi ... și prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate şi a tămăduit pe toţi bolnavii" (8:16).

"Când a ieşit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, I s-a făcut milă de ea, şi a vindecat pe cei bolnavi." (14:14).

De ce au avut loc aceste minuni? Fiindcă Isus a văzut pe cei bolnavi și răniți, iar El a avut compasiune față de ei. În timp ce i-a căutat mereu pe cei pierduți, inima Lui a fost întotdeauna zdrobită pentru cei nenorociți. În afară de marea Sa compasiune, Isus a avut o chemare mult mai înaltă în viață - glorificarea Tatălui Său. El a vrut să arate splendoarea și măreția lui Dumnezeu și să-I înalțe Numele prin faptele pe care le făcea.

În timp ce discipolii umblau cu Isus și slujeau împreună cu El, Isus le-a spus că vor putea face lucrări și mai mari decât cele făcute de El. "Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea" (Ioan 14:12).

Acum, tu și cu mine credem că Isus vindecă bolnavii și că a venit să ajungă la inimile celor pierduți. Dar Îl vedem făcând minuni prin noi? Cântăm cântece ale lui Isus, ascultăm predicile Sale, citim cărțile Lui și ne rugăm pentru unii pe alții - dar  Îl urmăm îndeaproape? Prea mult din mentalitatea americană spune că a-L urma pe Isus înseamnă a crede anumite crezuri - dar a-L urma pe El în veghere înseamnă mult mai mult.

Rugați-vă această rugăciune împreună cu mine: "Doamne Isuse, dă-mi puterea, credința, încrederea, curajul să-mi examinez inima prin Cuvântul Tău! Apoi învață-mă să Te pot lăsa să lucrezi prin mine chiar lucrări mai mari decât ai făcut atunci când ai fost pe pământ!"

Download PDF