Închinare spontană | World Challenge

Închinare spontană

David Wilkerson (1931-2011)March 27, 2020

„Îndată, Moise s-a plecat până la pământ şi s-a închinat.” (Exodul 34:8) Revelația naturii lui Dumnezeu l-a copleșit pe Moise atunci când a văzut cât de milostiv, bun și îndelung răbdător este Tatăl nostru față de copiii Săi – chiar și cu cei mai încăpățânați, care Îl întristează.

Este important să observăm că acesta este primul lucru menționat de Moise în întâia lui închinare scrisă. Înainte de această revelație a gloriei lui Dumnezeu, Moise s-a rugat în lacrimi și a mijlocit în fiecare zi pentru Israel și chiar a vorbit cu Dumnezeu față în față. Dar este prima dată când citim cuvintele: „[Moise] s-a închinat”.

Acest lucru ne spune multe despre biserica de azi. Creștinii se pot ruga cu sârguință fără să se închine totuși. Într-adevăr, este posibil să fii un războinic de rugăciune și un mijlocitor și să nu fii încă un închinător. Închinarea nu poate fi învățată, este un focar spontan - actul unei inimi care a fost copleșit de o revelație a gloriei lui Dumnezeu și a iubirii Sale incredibile față de noi.

Închinarea este un răspuns de mulțumire care recunoaște că ar fi trebuit să fim distruși de păcatul nostru cu mult timp în urmă, adunând mânia deplină a lui Dumnezeu pentru toate faptele noastre. Dar, în schimb, Dumnezeu a venit la noi cu o puternică revelație: „încă te iubesc!”

În acest punct al Scripturii, Moise nu pleda pentru starea lui Israel de păcat și nu-I cerea Domnului îndrumare. Nici măcar nu plângea pentru un miracol de izbăvire sau pentru putere sau înțelepciune. El se minuna de revelația slavei lui Dumnezeu!

Revelația gloriei lui Dumnezeu ar trebui să fie izvorul întregii noastre închinări. Ar trebui să proclamăm în mod regulat slava Lui; este dreptul nostru atribuit și este menit să fie revendicat. Când Pavel spune: „Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu” (Galateni 2:21), înseamnă „Nu voi anula oferta de îndurare a lui Dumnezeu prin respingerea ei”. Cei care se închină cu adevărat lui Dumnezeu cunosc binecuvântarea promisiunilor Sale și văd slava iubirii Sale în Hristos.

Apucă astăzi slava lui Dumnezeu și permite-I să te călăuzească spre o nouă revelație a închinării!

Download PDF