ÎNCREDINȚÂND SENTIMENTELE CARE TE RĂNESC LUI DUMNEZEU | World Challenge

ÎNCREDINȚÂND SENTIMENTELE CARE TE RĂNESC LUI DUMNEZEU

David Wilkerson (1931-2011)July 18, 2019

"Lepădaţi, dar, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire" (1 Petru 2: 1-2).

Nu-l învinuiți pe Dumnezeu pentru că nu ascultă rugăciunile voastre dacă aveți o supărare împotriva altei persoane în inima voastră. Hristos ne-a lăsat îndrumări clare pentru noi - nu se va ocupa de cineva care are un duh mânios și neiertător. Trebuie să "lăsăm la o parte" astfel de atitudini. Legea lui Dumnezeu cu privire la rugăciune este clară: "Vreau, dar, ca bărbaţii să se roage în orice loc şi să ridice spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli." (1 Timotei 2: ).

Aveți sentimente dure care vă slăbesc inima? Nu vă uitați la ele ca și cum ați avea dreptul să le tolerați. Dumnezeu ia astfel de lucruri în serios foarte mult, iar toată discordia și fricțiunea dintre frații și surorile creștine trebuie să-I întristeze inima mai mult decât toate păcatele celor nelegiuiți.

Dacă credeți că rugăciunile voastre ar putea fi împiedicate, asigurați-vă că nu mocniți în interior din cauza sentimentelor rănite sau din maltratarea celorlalți. Satan se folosește de șiretenie cu înțelepciune, astfel încât creștinii să devină mai sensibili la emoțiile lor decât la vocea Duhului. Acest lucru poate duce la un duh de răzbunare atunci când ar trebui să existe un duh de iertare și iubire. Da, chiar și cei care te-au rănit merită cel mai mult iertarea în Numele lui Isus.

Nu dați drumul sentimentelor de durere și de răzbunare, ca apoi să alergați în locul secret al rugăciunii noaptea și vă așteptați la un miracol al eliberării. Isus a spus să ne rugăm: "Iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm celor ce ne greșesc!" (Matei 6:12)

Timpul este scurt și ziua Domnului este aproape. Aliniați-vă inima după cuvintele profetului Mica: "Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?" (Mica 6:8).

Download PDF