Îndurările şi bogăţia dragostei lui Dumnezeu | World Challenge

Îndurările şi bogăţia dragostei lui Dumnezeu

David Wilkerson (1931-2011)October 15, 2019

Profetul Isaia a predicat adesea despre răzbunarea lui Dumnezeu împotriva păcatului. El a vorbit despre ziua judecății și a disperării care vine asupra celor care trăiesc în răzvrătire. Cu toate acestea, în mijlocul unuia dintre cele mai înspăimântătoare mesaje ale Sale, în ziua mâniei Domnului, Isaia s-a oprit și a strigat: „Voi vesti îndurările Domnului ... marea Lui bunătate faţă de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările şi bogăţia dragostei Lui” (Isaia 63:7).

În mijlocul tuturor păcatelor, apostaziei și răzvrătirii din Israel, Isaia se uită adânc în propria inimă și își aduce aminte de revelația a ceea ce Dumnezeu este cu adevarat. Pe scurt, el a strigat: „Doamne, ai milă de noi și mântuiește-ne din nou! Ne-am răzvrătit împotriva Ta și am supărat Duhul Tău cel Sfânt, dar Tu ești plin de îndurare și dragoste.“

Dragostea lui Dumnezeu este un aspect al caracterului Domnului despre care mulți creștini știu puțin. Când David a privit înapoi la relația din trecut a lui Dumnezeu față de copiii Săi iubiți, el spune că este posibil să înțelegem bunătatea Lui. Cheia pentru înțelegerea acestui aspect al caracterului lui Dumnezeu a fost simplă și fără complicații - Dumnezeu Și-a arătat mila Lui fiindcă poporul a strigat către El. „Sufereau de foame şi de sete; le tânjea sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul şi El i-a izbăvit din necazurile lor” (Psalmul 107:5-6). Când copiii lui Dumnezeu s-au îndepărtat de El, s-au pierdut din cauza păcatului lor, și au strigat, „El a trimis cuvântul Său și i-a vindecat” (Ps. 107:20).

Încă o dată, când poporul lui Dumnezeu a ajuns la sfârșitul lui, ce are de făcut? „Ei [au strigat] către Domnul în necazul lor ” (Ps. 107: 28) și El i-a scos din necazul lor și a calmat furtuna.

Domnul îl învăța pe David că ar putea privi la evidența cu privire la relația Lui față de copiii lui Israel și astfel, să-I descopere natura. Lecția este valabilă și pentru noi astăzi. „Cine este înţelept să ia seama la aceste lucruri şi să fie cu luare aminte la bunătăţile Domnului.” (Psalmul 107:43).

Ai un Tată iubitor, îndurător, căruia Îi pasă de tine. El a strâns fiecare lacrimă a ta; a văzut fiecare nevoie; cunoaște fiecare gând și continuă să vă iubească!

Download PDF