Îngrijind de nevoile aproapelui | World Challenge

Îngrijind de nevoile aproapelui

David Wilkerson (1931-2011)January 22, 2020

În timpul Său pe pământ, Isus a fost întruparea milei lui Dumnezeu. Scriptura spune adesea că lui Hristos „I s-a făcut milă” de suferința oamenilor (vezi Matei 14:14).

Multor creștini le place să creadă că ei sunt plini de milă. Dar chiar și cei mai răi păcătoși sunt „mișcați” când aud de suferința copiilor. Compasiunea nu este doar milă sau simpatie. Adevărata compasiune ne constrânge să acționăm.

Citim despre Isus: „Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite ca nişte oi care n-au păstor.” (Matei 9:36). Fraza „I s-a făcut milă” înseamnă „împins spre acțiune.” Deci ce a făcut Isus în privința aceasta? El nu doar a vorbit despre acest lucru. Nu, inima Sa a fost pusă în mișcare de ceea ce a văzut și a avut o dorință mistuitoare să schimbe lucrurile.

„Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă care era în norod.” (9:35) Aceasta nu era cine știe ce teologie ieftină. Isus nu doar s-a retras să fie singur cu Tatăl și să spună: „Tată, trimite lucrători la secerișul Tău!” S-a dus El Însuși! Și-a întins mâinile peste leproși și s-a implicat profund, în mod practic și intim.

Citim: „Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi.” (1 Ioan 3:17). În timp ce te uiți în jur și vezi nevoia oamenilor, inima ta plină de milă ar trebui să strige: „Doamne, ce vrei să fac?” Nu ar trebui să călătorim mai departe de vecinătatea noastră ca să găsim nevoi pe care să le putem împlini.

Dumnezeu vrea ca tu să fii o parte din inima Sa plină de milă pentru această lume. Dacă ești cu adevărat dispus să treci la fapte, El Îți va trimite nevoi chiar la ușa ta. Deci, prezintă-te înaintea Domnului ca să fii folosit și privește-L cum îți deschide multe uși.

Download PDF