Înrădăcinat și fixat în dragoste | World Challenge

Înrădăcinat și fixat în dragoste

David Wilkerson (1931-2011)November 8, 2019

„Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi "ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu” (Efeseni 5:2). Apostolul Pavel îi îndemna pe Efeseni: „Isus te iubește cu adevărat, așa că umblă ca unul care este foarte iubit de Dumnezeu!”

Mulți creștini credincioși au cunoscut despre dragostea lui Dumnezeu încă din copilărie, când au cântat cântecul preferat al corului de copii: „Isus mă iubește, știu acest lucru fiindcă Biblia îmi spune.“ Alții pot avea cunoștințe teologice despre iubirea lui Dumnezeu, fiindcă au auzit predici despre aceasta, ba chiar au memorat versete. Dar nu au înțeles niciodată, în adâncime, dragostea pe care Dumnezeu o are pentru ei și nici nu au experimentat pacea pe care o astfel de înțelegere o aduce inimii.

„ ...aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.” (Efeseni 3:17-19)

Rădăcina și temelia aici înseamnă „a zidi o bază profundă și stabilă de cunoaștere și înțelegere a iubirii lui Dumnezeu pe care o poartă față de tine.” Cu alte cuvinte, cunoașterea iubirii lui Dumnezeu în mod personal, este adevărul de temelie pe care trebuie să se construiască toate celelalte adevăruri!

Dumnezeu dorește ca tu să poți apuca adevărul iubirii Sale și să-l faci temelia umblării tale. El vrea ca tu să-ți ridici mâinile spirituale și să spui: „Am să apuc acest adevăr și am să-l potrivesc în viața mea.”

Fie ca Duhul Sfânt să vă permită să înțelegeți adevărul iubirii lui Hristos pentru voi astăzi!

Download PDF