ÎNTÂLNIRI DIVINE | World Challenge

ÎNTÂLNIRI DIVINE

Gary WilkersonMarch 11, 2019

"Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere… care a venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: "Du-te şi ajunge carul acesta!" (Fapte 8: 27-29).

Acest etiopian, care era de fapt trezorier pentru Candace, regina Etiopiei, venise la templul din Ierusalim pentru a se închina, căutând să înceapă un nou fel de viețuire. El plecase de acolo încă în căutări citind Scripturile în carul său.

Domnul l-a instruit pe Filip să călătorească pe acest drum, special pentru a putea întâlni pe etiopian. El a ascultat de Domnul, iar atunci când l-a văzut, s-a oprit să vorbească omului care citea tocmai textul din Isaia 53: 7: "ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.".

Bărbatul l-a întrebat pe Filip la ce se referea Scriptura, iar  Filip, conștient de faptul că inima acestui om dorea adevărul, i-a oferit o explicație completă a adevărului lui Isus Hristos. "Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus. " (8:35).

Porțiunea din Scriptură pe care etiopianul o citea din Vechiul Testament făcea trimitere la împlinirea profeției cu privire la Domnul Isus Hristos. Filip era în stare să explice planul lui Dumnezeu de mântuire, botezul și noua împărăție a lui Dumnezeu - toate lucrurile care sunt absolut împlinite într-un singur Om - Isus. Etiopianul și-a deschis inima, a răspuns la mesaj și a fost mântuit.

Când un credincios vestește Evanghelia unei inimi deschise, au loc minuni. Se poate să fiți în continuare în căutări pentru a înțelege mai multe despre Isus. Dacă este așa, Dumnezeu va răspunde cu siguranță strigătului inimii voastre pentru a afla mai multe despre El și va aduce pe cineva la voi. Sau poate că Domnul va crea o legătură divină prin care să fiți în stare să slujiți altcuiva.

Download PDF