Întâmpinându-L pe Adevăratul Rege | World Challenge

Întâmpinându-L pe Adevăratul Rege

Gary WilkersonDecember 28, 2020

2 Samuel 19:11 – „Împăratul David a trimis să spună preoților Ţadoc și Abiatar: "Vorbiți bătrânilor lui Iuda și spuneți-le: "Pentru ce ați fi voi cei din urmă pentru întoarcerea împăratului în casa lui?" - căci ce se spunea în tot Israelul ajunsese până la împărat.”

Hristos este rege. Hristos este Domn, indiferent dacă alegeți lucrul acesta sau nu. El a fost întotdeauna; El este acum și va fi mereu Domnul cerului și al pământului – nimic nu-I poate lua locul acesta. Nimic nu-L poate pune pe piedestal sau să-L poate scoate de pe acel piedestal. El este Domnul tău, indiferent dacă Îl slujești sau nu.

Îmi place faptul că, atunci când citim aceste cărți scrise de Pavel – Filipeni, Coloseni și Efeseni, acesta își ia un moment în fiecare dintre aceste cărți doar pentru a vorbi despre măreția și maiestatea lui Hristos. El a dat început la toate lucrurile și El este în toate lucrurile. El a creat totul și nimic nu există fără El. El va domni în toată veșnicia. Fiecare limbă va mărturisi că Isus Hristos este – nu va deveni, nici nu va fi făcut – Domn. Aleluia! 

Întrebarea atunci este unde se găsește loialitatea noastră? Unde este închinarea noastră? Avem râvnă pentru împărăția Lui? Trăim o viață așa cum dorește Domnul și Regele nostru pentru noi? Suntem în concordanță inima și dorințele Lui?

Cât de des se ridică un Absalom în viețile noastre? Biblia vorbește destul de mult despre momentul în care Absalom a conspirat împotriva regelui David. Absalom s-a așezat la poartă și a luat oameni care aveau o plângere împotriva regelui și le-a spus: „Oh, dacă aș fi rege, aș auzi această plângere!”. Cu alte cuvinte, „El te lasă în durerea ta. Nu-i pasă de tine!”

Dacă nu avem grijă, în durerea noastră va veni un Absalom și va șopti: „Isus nu te ascultă. De ce nu încerci altceva în schimb?”

Dacă ai urmat această voce, dacă te-ai pierdut în urma unui Absalom în locul adevăratului rege, întoarce-te! Întoarce-te la domnia lui Hristos! Permiteți autorității Sale să fie demonstrată în viețile voastre. Recunoașteți pe adevăratul rege și aduceți-L înapoi în casa voastră!

Download PDF