ȘARPELE DIN GRĂDINA TA | World Challenge

ȘARPELE DIN GRĂDINA TA

Gary WilkersonAugust 19, 2019

„Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune.” (Geneza 1:31). În Geneza capitolul 1 și 2, citim despre minunata creație a lui Dumnezeu. Adam și Eva se aflau într-o plăcută comuniune cu Tatăl lor în Grădina Edenului - dar exista, de asemenea, un șarpe în grădină. „Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu.” (Geneza 3:1). Acestă vicleană și înșelătoare creatură a ispitit-o pe Eva, care l-a tras și pe soțul ei în această cursă, și împreună au cedat vocii lui.

Când păcatul și rușinea au pătruns în lume, părtășia cu Tatăl a fost ruptă (vezi Geneza 3: 1-19). Din acel moment, a existat întotdeauna „un șarpe în grădină” - un fel de provocare, opoziție sau încercare menită să ne îndepărteze de Tatăl nostru. Dumnezeu ar fi putut să-l alunge de la început, dar era parte din planul Său. Expresia familiară „testând râvna ta” înseamnă a vedea din ce ești făcut, privind adevăratul tău caracter. Până nu vine testul, nu vei putea cunoaște cât de puternic ești în Isus Hristos, cât de multă putere a revărsat în tine, iar autoritatea o aveți prin Numele Lui.

Putem vedea lucrul acesta demonstrat atunci când Dumnezeu a lăsat dușmani în țara lui Israel pentru a-i testa. „Iată neamurile pe care le-a lăsat Domnul ca să încerce pe Israel prin ele, pe toţi cei ce nu cunoscuseră toate războaiele Canaanului. El voia numai ca vârstele de oameni ale copiilor lui Israel să cunoască şi să înveţe războiul, şi anume cei ce nu-l cunoscuseră mai înainte.“ (Judecători 3: 1-2). Dumnezeu ar fi putut împuternici pe israeliți să distrugă canaaniții, astfel încât ceilalți dușmani să nu poată veni împotriva lor, dar El i-a lăsat pe acei vrășmași în țară ca să îi provoace.   

Care este inamicul din viața ta - șarpele din grădina ta? Neliniștea și teama? Un sentiment de respingere? Singurătatea și izolarea? Vreun păcat ascuns? Dumnezeu vrea să vindece toate acestea, prin iubirea Lui necondiționată. S-ar putea să vină furtuni, vrăjmașii îți pot pune piedici, șerpii pot fi în grădina ta, dar Isus te va umple cu dragostea Lui, cu pacea Lui, cu bucuria Lui, cu viața și cu victoria Lui!

Download PDF